GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019 - ОП - 33/18.10.2019 г. Открита процедура по ЗОП с предмет:"Рехабилитация на паркинг ул"Трети февруари", град Провадия


Обявление за възложена поръчка.pdf - 26-05-2020 10:49:42
Договор с вх.№ ОП-27 от 08.05.2020година.pdf - 26-05-2020 10:49:30
Заповед № 796 от 17.03.2020година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 17-03-2020 14:09:55
Доклад с вх. № ВД-282 от 17.03.2020година за резулатите от работата на комисията.pdf - 17-03-2020 14:06:56
Протокол № 3 от 16.03.2020година от работата на комисията.pdf - 17-03-2020 14:05:22
Протокол № 2 от 24.02.2020година от работата на комисията.pdf - 17-03-2020 14:00:43
Съобщение с изх № РД 9100-417 от 11.03.2020година за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 11-03-2020 17:18:45
Протокол № 1 от 26.11.2019 година от работата на комисията.pdf - 13-02-2020 17:18:15
Приложение №4 - Опис на документите съдържащи се в офертата .doc - 21-10-2019 17:01:03
Приложение №3 - Ценово предложение.doc - 21-10-2019 17:00:32
Приложение №2 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc - 21-10-2019 17:00:01
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 21-10-2019 16:59:32
Образци на документи-челен лист.pdf - 21-10-2019 16:58:51
Проект договор за СМР.pdf - 21-10-2019 16:57:03
Методика за определяне на комплексната оценка в открита процедура по ЗОП.pdf - 21-10-2019 16:56:28
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 21-10-2019 16:54:08
Количествена сметка за обект Рехабилитация на паркинг ул. Трети февруари, град Провадия.pdf - 21-10-2019 16:52:29
Технически проект за строеж Рехабилитация на улична мрежа в град Провадия.rar - 21-10-2019 16:48:26
Техническа спецификация за възлагане на открита прицедура по ЗОП.pdf - 21-10-2019 16:45:02
Условия за участие и указания за подготовка на образците в поръчката.pdf - 21-10-2019 16:43:20
Обявление за поръчката.pdf - 21-10-2019 16:40:38
Решение № 3105 от 18.10.2019година на Вр.И.Д.Кмет на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 21-10-2019 16:39:51
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 21-10-2019 16:37:42


НазадОбяви, съобщения

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 16/29.05.2020г.
Изх.№МДT-16/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите името...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 15/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 15/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 14/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 14 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 13/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 13 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®