GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019 - ОП - 34/25.10.2019 г. Публично състезание по ЗОП с предмет:"Снегопочистване на общинска пътна мрежа през 2020 година" с пет обособени позиции


Обявление за възложена поръчка.pdf - 20-01-2020 17:12:37
Договор вх.№ ОП-142 от 19.12.2019година.pdf - 20-01-2020 17:10:42
Договор вх.№ ОП-141 от 19.12.2019година.pdf - 20-01-2020 17:09:24
Договор вх.№ ОП-140 от 19.12.2019година.pdf - 20-01-2020 17:08:45
Договор вх.№ ОП-139 от 19.12.2019година.pdf - 20-01-2020 17:06:23
Договор вх.№ ОП-138 от 19.12.2019година.pdf - 20-01-2020 17:02:17
Заповед № 3528 от 29.11.2019 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 29-11-2019 16:30:38
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП с вх. № ВД-725 от 29.11.2019 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 29-11-2019 16:30:09
Протокол № 2 от 26.11.2019 година от работата на комисията.pdf - 29-11-2019 16:27:39
Съобщение с изх.№ РД9100-1629 от 21.11.2019година за отваряне и оповестяване на ценови оферти на участниците.pdf - 21-11-2019 17:10:01
Протокол № 1 от 18.11.2019година от работата на комисията.pdf - 21-11-2019 17:09:38
Приложение №4 - Опис на документите, съдържащи се в офертата.docx - 25-10-2019 16:20:20
Приложение №3-5 - Ценово предложение по обособена позиция №5.docx - 25-10-2019 16:19:31
Приложение №3-4 - Ценово предложение по обособена позиция №4.docx - 25-10-2019 16:19:16
Приложение №3-3 - Ценово предложение по обособена позиция №3.docx - 25-10-2019 16:19:01
Приложение №3-2 - Ценово предложение по обособена позиция №2.docx - 25-10-2019 16:18:44
Приложение №3-1 - Ценово предложение по обособена позиция №1.docx - 25-10-2019 16:18:29
Приложение №2-5 Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №5.docx - 25-10-2019 16:18:14
Приложение №2-4 Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №4.docx - 25-10-2019 16:17:19
Приложение №2-3- Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3.docx - 25-10-2019 16:17:01
Приложение №2-2 Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2.docx - 25-10-2019 16:16:44
Приложение №2-1- Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1.docx - 25-10-2019 16:14:40
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 25-10-2019 16:12:12
Образци на документи.pdf - 25-10-2019 16:10:29
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчкa.pdf - 25-10-2019 16:07:31
Приложение към техническа спецификация – План за зимно поддържане на Община Провадия за 2020 година.pdf - 25-10-2019 16:05:55
Техническа спецификация за възлагане на публично състезание по ЗОП.pdf - 25-10-2019 15:58:55
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в публично състезание.pdf - 25-10-2019 15:57:34
Обявление за поръчката.pdf - 25-10-2019 15:54:43
Решение №3158 от 25.10.2019 г. на Вр. И. Д. Кмет на Община Провадия и Възложител за откриване на процедура.pdf - 25-10-2019 15:51:56
Документация – челна страница и съдържание.pdf - 25-10-2019 15:50:10


НазадОбяви, съобщения

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 16/29.05.2020г.
Изх.№МДT-16/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите името...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 15/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 15/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 14/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 14 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 13/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 13 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®