GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019 - ОП - 35/28.10.2019 г. Публично състезание по ЗОП с предмет:"Доставка на пътни знаци и табели за нуждите на Община Провадия"


Обявление за възложена поръчка.pdf - 30-01-2020 17:24:36
Договор вх.№ ОП-1 от 06.01.2020 година.pdf - 30-01-2020 17:23:59
Заповед № 3771 от 13.12.2019година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 13-12-2019 16:33:48
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП с вх.№ ВД-800 от 13.12.2019година за резултатите от работата на комисията.pdf - 13-12-2019 16:32:11
Протокол № 3 от 12.12.2019година от работата на комисията.pdf - 13-12-2019 16:31:33
Протокол № 2 от 27.11.2019година от работата на комисията.pdf - 13-12-2019 16:30:37
Съобщение с изх.№ РД 9100 -1744 от 09.12.2019година за отваряне и оповестяване на ценови оферти на участниците.pdf - 09-12-2019 17:19:16
Протокол № 1 от 19.11.2019година от работата на комисията.pdf - 19-11-2019 17:18:17
Приложение №4 - Опис на документи в офертата, съдържащи се в офертата.docx - 28-10-2019 16:47:43
Приложение №3 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката.docx - 28-10-2019 16:46:53
Приложение №2 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx - 28-10-2019 16:46:08
Приложение № 1 – Espd-request.zip - 28-10-2019 16:42:33
Образци на документи.pdf - 28-10-2019 16:42:01
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 28-10-2019 16:40:42
Методика за определяне на комплексната оценка в публично състезание по ЗОП.pdf - 28-10-2019 16:39:51
Приложение към техническа спецификация – Прогнозна количествена сметка.pdf - 28-10-2019 16:39:20
Техническа спецификация за възлагане на публично състезание по ЗОП.pdf - 28-10-2019 16:39:02
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в публично състезание.pdf - 28-10-2019 16:38:31
Обявление за поръчката.pdf - 28-10-2019 16:37:16
Решение №3170 от 28.10.2019 г. на Вр. И. Д. Кмет на Община Провадия и Възложител за откриване на процедура.pdf - 28-10-2019 16:36:28
Документация – челна страница и съдържание.pdf - 28-10-2019 16:35:10


НазадОбяви, съобщения

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 16/29.05.2020г.
Изх.№МДT-16/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите името...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 15/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 15/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 14/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 14 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 13/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 13 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®