GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2020 - ОП - 2/10.03.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет:"Основен ремонт на път VAR 1211/III-208, Ветрино-Провадия/-Петров дол, граница община (Ветрино-Провадия)-Габърница-Неофит Рилски"


Заповед № 1392 от 18.05.2020година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците в процедурата.pdf - 18-05-2020 17:21:07
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП с вх. № ВД-445 от 18.05.2020година за резултатите от работата на комисията.pdf - 18-05-2020 17:20:32
Протокол №3 от 15.05.2020година от работата на комисията.pdf - 18-05-2020 17:18:43
Протокол № 2 от 07.05.2020година от работата на комисията.pdf - 18-05-2020 17:18:06
Съобщение с изх.№ РД 9100-700 от 12.05.2020година за отваряне и оповестяване на ценови оферти на участниците.pdf - 12-05-2020 17:06:13
Протокол № 1 от 03.04.2020година от работата на комисията.pdf - 24-04-2020 17:08:13
Разяснения с изх. №РД 9100-447 от 16.03.2020година относно постъпили въпроси на изпълнители по обществена поръчка .pdf - 16-03-2020 17:20:38
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 10-03-2020 17:21:41
Приложение №3 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката.docx - 10-03-2020 17:21:06
Приложение №2 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx - 10-03-2020 17:20:49
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 10-03-2020 17:20:17
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 10-03-2020 17:19:52
Методика за определяне на комплексната оценка в публично състезание по ЗОП.pdf - 10-03-2020 17:18:44
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 10-03-2020 17:17:49
Количествена сметка за обект Основен ремонт на път VAR 1211III-208, Ветрино-Провадия-Петров дол, граница община (Ветрино-Провадия)-Габърница-Неофит Рилски .pdf - 10-03-2020 17:16:10
Технически проект за строеж Рехабилитация на път VAR 1211III-208, Ветрино-Провадия-Петров дол, граница община (Ветрино-Провадия)-Габърница-Неофит Рилски 1.rar - 10-03-2020 17:15:30
Техническа спецификация за възлагане на публично състезание по ЗОП.pdf - 10-03-2020 17:14:36
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в публично състезание по ЗОП.pdf - 10-03-2020 17:13:54
Обявление за обществена поръчка.pdf - 10-03-2020 17:12:54
Решение № 692 от 10.03.2020 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 10-03-2020 17:11:54
Документация за възлагане на публично състезание по ЗОП - челна страница.pdf - 10-03-2020 17:10:16


НазадОбяви, съобщения

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 16/29.05.2020г.
Изх.№МДT-16/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите името...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 15/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 15/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 14/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 14 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 13/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 13 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®