GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2020 - ОП - 3/13.03.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет:"Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР за обект Основен ремонт на път VAR 1211/III-208, Ветрино-Провадия/-Петров дол, граница община (Ветрино-Провадия)-Габърница-Неофит Рилски"


Съобщение с изх.№ РД 9100-721 от 18.05.2020година за отваряне и оповестяване на ценови оферти на участниците.pdf - 18-05-2020 17:10:05
Протокол №1 от 08.04.2020година от работата на комисията.pdf - 29-04-2020 16:57:46
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 13-03-2020 17:07:19
Приложение №3 - Ценово предложение.docx - 13-03-2020 17:07:00
Приложение №2 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx - 13-03-2020 17:06:27
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 13-03-2020 17:05:11
Проект договор за строителен надзор.pdf - 13-03-2020 17:00:15
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 13-03-2020 17:00:05
Количествена сметка за обект Основен ремонт на път VAR 1211III-208, Ветрино-Провадия-Петров дол, граница община (Ветрино-Провадия)-Габърница-Неофит Рилски .pdf - 13-03-2020 16:59:38
Технически проект за строеж Рехабилитация на път VAR 1211III-208, Ветрино-Провадия-Петров дол, граница община (Ветрино-Провадия)-Габърница-Неофит Рилски 1.rar - 13-03-2020 16:59:30
Техническа спецификация за възлагане на публично състезание по ЗОП.pdf - 13-03-2020 16:58:55
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в публично състезание по ЗОП.pdf - 13-03-2020 16:58:43
Обявление за обществена поръчка.pdf - 13-03-2020 16:58:22
Решение № 748 от 13.03.2020 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 13-03-2020 16:58:08
Документация за възлагане на публично състезание по ЗОП - челна страница.pdf - 13-03-2020 16:55:52


НазадОбяви, съобщения

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 16/29.05.2020г.
Изх.№МДT-16/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите името...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 15/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 15/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 14/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 14 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 13/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 13 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®