GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2020 - ОП - 3/13.03.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет:"Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР за обект Основен ремонт на път VAR 1211/III-208, Ветрино-Провадия/-Петров дол, граница община (Ветрино-Провадия)-Габърница-Неофит Рилски"


Обявление за възложена поръчка.pdf - 27-07-2020 17:01:08
Договор вх.№ ОП-35 от 26.06.2020година.PDF - 27-07-2020 17:00:11
Заповед № 1579 от 04.06.2020 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците в процедурата.pdf - 04-06-2020 16:57:33
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП с вх. № 489 от 04.06.2020 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 04-06-2020 16:56:02
Протокол № 4 от 29.05.2020 година от работата на комисията.pdf - 04-06-2020 16:55:42
Протокол № 3 от 21.05.2020 година от работата на комисията.pdf - 04-06-2020 16:54:02
Протокол № 2 от 13.05.2020 година от работата на комисията.pdf - 04-06-2020 16:53:18
Съобщение с изх.№ РД 9100-721 от 18.05.2020година за отваряне и оповестяване на ценови оферти на участниците.pdf - 18-05-2020 17:10:05
Протокол №1 от 08.04.2020година от работата на комисията.pdf - 29-04-2020 16:57:46
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 13-03-2020 17:07:19
Приложение №3 - Ценово предложение.docx - 13-03-2020 17:07:00
Приложение №2 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx - 13-03-2020 17:06:27
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 13-03-2020 17:05:11
Проект договор за строителен надзор.pdf - 13-03-2020 17:00:15
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 13-03-2020 17:00:05
Количествена сметка за обект Основен ремонт на път VAR 1211III-208, Ветрино-Провадия-Петров дол, граница община (Ветрино-Провадия)-Габърница-Неофит Рилски .pdf - 13-03-2020 16:59:38
Технически проект за строеж Рехабилитация на път VAR 1211III-208, Ветрино-Провадия-Петров дол, граница община (Ветрино-Провадия)-Габърница-Неофит Рилски 1.rar - 13-03-2020 16:59:30
Техническа спецификация за възлагане на публично състезание по ЗОП.pdf - 13-03-2020 16:58:55
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в публично състезание по ЗОП.pdf - 13-03-2020 16:58:43
Обявление за обществена поръчка.pdf - 13-03-2020 16:58:22
Решение № 748 от 13.03.2020 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 13-03-2020 16:58:08
Документация за възлагане на публично състезание по ЗОП - челна страница.pdf - 13-03-2020 16:55:52


НазадОбяви, съобщения

Обява за търг на 16.12.2020 година
Община Провадия обявява На 16.12.2020 г. от 10.00 часа повторен публичен...
повече..

Обявяване на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на терени за поставяне на ВПС на 09.12.2020г.
О Б Я В А Община Провадия – обявява 1. публичен търг с явно наддаване...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 105/18.11.2020г.
​ У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление до всички собственици на търговски и туристически обекти
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА СОБСТВЕНИЦИ НА ТЪРГОВСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®