GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2020 - ОП - 4/20.03.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет:"Основен ремонт тротоарни настилки по улици “Бойчо Желев”, “Хаджи Димитър” и “Георги Димитров” в гр. Провадия”


Обявление за възложена процедура.pdf - 08-05-2020 14:49:47
Заповед № 1152 от 22.04.2020 година на Кмета на Община Провадия за прекратяване на процедура по обществена поръчка..pdf - 22-04-2020 17:35:40
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в публично състезание ,изменени с Решение № 1135 от 21.04.2020г на Кмета на Община Провадия .pdf - 21-04-2020 17:04:18
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 1135 от 21.04.2020 година на Кмета на Община Провадия .pdf - 21-04-2020 17:03:47
Документация за възлагане на публично състезание по ЗОП - челна страница - изменена с Решение № 1135 от 21.04.2020г на Кмета на Община Провадия.pdf - 21-04-2020 17:01:23
Разяснения с изх.№ РД9100-504 от 30.03.2020година относно постъпили въпроси на изпълнители по обществена поръчка.pdf - 30-03-2020 17:13:50
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 20-03-2020 17:19:16
Приложение №3 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката.docx - 20-03-2020 17:18:57
Приложение №2 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx - 20-03-2020 17:17:40
Приложение № 1 - Еspd-request.zip - 20-03-2020 17:16:16
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 20-03-2020 17:14:40
Методика за определяне на комплексната оценка в публично състезание по ЗОП.pdf - 20-03-2020 17:13:21
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 20-03-2020 17:11:58
Прогнозна количествена сметка за обект Основен ремонт троарни настилки по улици.pdf - 20-03-2020 17:10:27
Техническа спецификация за възлагане на публично състезание по ЗОП.pdf - 20-03-2020 17:09:21
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в публично състезание по ЗОП.pdf - 20-03-2020 17:08:51
Обявление за обществена поръчка.pdf - 20-03-2020 17:06:17
Решение № 826 от 20.03.2020 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена .pdf - 20-03-2020 17:05:51
Документация за възлагане на публично състезание по ЗОП - челна страница.pdf - 20-03-2020 17:04:26


НазадОбяви, съобщения

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 16/29.05.2020г.
Изх.№МДT-16/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите името...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 15/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 15/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 14/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 14 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 13/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 13 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®