GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2020 - ОП - 5/24.03.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет:"Доставка и полагане на трошенокаменна настилка по улици в част от населените места в Община Провадия” с шест обособени позиции


Протокол № 1 от 19.05.2020година от работата на комисията.pdf - 28-05-2020 17:06:28
Условия за участие и указания за подготовка на образците, измемени с Решение № 1152 от 22.04.2020 година.pdf - 22-04-2020 17:12:10
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 1152 от 22.04.2020 година.pdf - 22-04-2020 17:11:45
Документация за възлагане на публично състезание по ЗОП - челна страница - изменена с Решение № 1152 от 22.04.2020г.pdf - 22-04-2020 17:11:34
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 24-03-2020 17:22:45
Приложение №3-6 - Ценово предложение по об. позиция №6.docx - 24-03-2020 17:22:16
Приложение №3-5 - Ценово предложение по об. позиция №5.docx - 24-03-2020 17:21:51
Приложение №3-4 - Ценово предложение по об. позиция №4.docx - 24-03-2020 17:21:29
Приложение №3-3 - Ценово предложение по об. позиция №3.docx - 24-03-2020 17:21:05
Приложение №3-2 - Ценово предложение по об. позиция №2.docx - 24-03-2020 17:20:45
Приложение №3-1 - Ценово предложение по об. позиция №1.docx - 24-03-2020 17:20:14
Приложение №2-6 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №6.docx - 24-03-2020 17:19:54
Приложение №2-5 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №5.docx - 24-03-2020 17:19:34
Приложение №2-4 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №4.docx - 24-03-2020 17:19:02
Приложение №2-3 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №3.docx - 24-03-2020 17:18:34
Приложение №2-2 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №2.docx - 24-03-2020 17:17:56
Приложение №2-1 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №1.docx - 24-03-2020 17:17:22
Приложение № 1 - Еspd-request.zip - 24-03-2020 17:17:49
Проект договор за СМР по обособени позиции №1,2,3,4,5 и 6.pdf - 24-03-2020 17:16:01
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 24-03-2020 17:14:06
Количествена сметка за обект Доставка и полагане на трошенокаменна настилка по улици в с. Кривня;.pdf - 24-03-2020 17:13:38
Количествена сметка за обект Доставка и полагане на трошенокаменна настилка по улици в с. Славейково.pdf - 24-03-2020 17:13:13
Количествена сметка за обект Доставка и полагане на трошенокаменна настилка по улици в с. Снежина.pdf - 24-03-2020 17:12:45
Количествена сметка за обект Доставка и полагане на трошенокаменна настилка по улици в с. Блъсково.pdf - 24-03-2020 17:12:26
Количествена сметка за обект Доставка и полагане на трошенокаменна настилкка по улици в с. Храброво.pdf - 24-03-2020 17:12:00
Количествена сметка за обект Доставка и полагане на трошенокаменна настилка по улици в с. Чайка.pdf - 24-03-2020 17:11:41
Техническа спецификация за възлагане на публично състезание по ЗОП.pdf - 24-03-2020 17:11:05
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в публично състезание по ЗОП.pdf - 24-03-2020 17:10:31
Обявление за обществена поръчка.pdf - 24-03-2020 17:09:26
Решение № 869 от 24.03.2020 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена .pdf - 24-03-2020 17:08:45
Документация за възлагане на публично състезание по ЗОП - челна страница.pdf - 24-03-2020 17:07:22


НазадОбяви, съобщения

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 16/29.05.2020г.
Изх.№МДT-16/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите името...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 15/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 15/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 14/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 14 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 13/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 13 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®