GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2020 - ОП - 6/25.03.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет:"Основен ремонт тротоарни настилки в селата Тутраканци и Снежина, община Провдия” с две обособени позиции


Протокол № 1 от 19.05.2020година от работата на комисията.pdf - 28-05-2020 17:08:25
Условия за участие и указания за подготовка на образците, измемени с Решение № 1161 от 23.04.2020 година..pdf - 23-04-2020 17:04:57
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 1161 от 23.04.2020 година.pdf - 23-04-2020 17:03:30
Документация за възлагане на публично състезание по ЗОП - челна страница - изменена с Решение № 1161 от 23.04.2020г..pdf - 23-04-2020 17:02:10
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 25-03-2020 16:10:25
Приложение №3-2 - Ценово предложение по об. позиция №2.docx - 25-03-2020 16:10:03
Приложение №3-1 - Ценово предложение по об. позиция №1.docx - 25-03-2020 16:09:26
Приложение №2-2 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №2.docx - 25-03-2020 16:08:06
Приложение №2-1 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №1.docx - 25-03-2020 16:07:44
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 25-03-2020 16:05:24
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 25-03-2020 16:04:14
Методика за определяне на комплексната оценка в публично състезание по ЗОП.pdf - 25-03-2020 16:03:56
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 25-03-2020 16:03:48
Прогнозна количествена сметка за обект Основен ремонт троарни настилки в.Снежина.pdf - 25-03-2020 16:03:36
Прогнозна количествена сметка за обект Основен ремонт троарни настилки в.Тутраканци.pdf - 25-03-2020 16:03:18
Техническа спецификация за възлагане на публично състезание по ЗОП.pdf - 25-03-2020 16:03:09
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в публично състезание по ЗОП.pdf - 25-03-2020 16:02:53
Обявление за обществена поръчка.pdf - 25-03-2020 16:02:36
Решение № 879 от 25.03.2020 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена.pdf - 25-03-2020 16:02:26
Документация за възлагане на публично състезание по ЗОП - челна страница.pdf - 25-03-2020 16:02:14


НазадОбяви, съобщения

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 16/29.05.2020г.
Изх.№МДT-16/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите името...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 15/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 15/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 14/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 14 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 13/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 13 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®