GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2020 - ПК - 2/09.04.2020 г. Пазарни проучвания по чл. 44 о ЗОП с предмет: “Изграждане на туристически и информационно-образователен комплекс в част от Парк Минерални бани, в УПИ III- За парк , кв. 2, по плана на гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, одобрен със заповед 3440/11.12.1979г. чрез ад


Оферта с вх.№ 2020-ПК-2-3 от 16.04.2020г на Шимел ЕООД.pdf - 21-04-2020 17:20:13
Оферта с вх.№ 2020-ПК-2-2 от 16.04.2020г на М.Н.Строй ООД.pdf - 21-04-2020 17:18:43
Оферта с вх.№ 2020-ПК-2-1 от 15.04.2020г на Рони Колор ООД.pdf - 21-04-2020 17:15:14
Заповед № 1134 от 21.04.2020 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 21-04-2020 17:12:20
Протокол от 21.04.2020 г. от работата на комисията.pdf - 21-04-2020 17:10:58
Индикативна оферта - образец.docx - 09-04-2020 17:29:18
Количествено- стойностна сметка.docx - 09-04-2020 17:29:07
Количествена сметка.pdf - 09-04-2020 17:28:55
Покана за участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП.pdf - 09-04-2020 17:28:52


НазадОбяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 – 81/17.09.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 78/11.09.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..

Обявление на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ за дадено разрешение за ПУП-ПР в обхват УПИ VІІ-120 в кв. 25 по плана на с. Тутраканци ,община Провадия, област Варна
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна на основание чл. 124 б, ал....
повече..

Започва набиране на преброители за Преброяване 2021
От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®