GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2020 - ПК - 2/09.04.2020 г. Пазарни проучвания по чл. 44 о ЗОП с предмет: “Изграждане на туристически и информационно-образователен комплекс в част от Парк Минерални бани, в УПИ III- За парк , кв. 2, по плана на гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, одобрен със заповед 3440/11.12.1979г. чрез ад


Оферта с вх.№ 2020-ПК-2-3 от 16.04.2020г на Шимел ЕООД.pdf - 21-04-2020 17:20:13
Оферта с вх.№ 2020-ПК-2-2 от 16.04.2020г на М.Н.Строй ООД.pdf - 21-04-2020 17:18:43
Оферта с вх.№ 2020-ПК-2-1 от 15.04.2020г на Рони Колор ООД.pdf - 21-04-2020 17:15:14
Заповед № 1134 от 21.04.2020 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 21-04-2020 17:12:20
Протокол от 21.04.2020 г. от работата на комисията.pdf - 21-04-2020 17:10:58
Индикативна оферта - образец.docx - 09-04-2020 17:29:18
Количествено- стойностна сметка.docx - 09-04-2020 17:29:07
Количествена сметка.pdf - 09-04-2020 17:28:55
Покана за участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП.pdf - 09-04-2020 17:28:52


НазадОбяви, съобщения

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 16/29.05.2020г.
Изх.№МДT-16/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите името...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 15/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 15/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 14/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 14 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 13/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 13 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®