GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2020 - ПК - 2/09.04.2020 г. Пазарни проучвания по чл. 44 о ЗОП с предмет: “Изграждане на туристически и информационно-образователен комплекс в част от Парк Минерални бани, в УПИ III- За парк , кв. 2, по плана на гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, одобрен със заповед 3440/11.12.1979г. чрез ад


Оферта с вх.№ 2020-ПК-2-3 от 16.04.2020г на Шимел ЕООД.pdf - 21-04-2020 17:20:13
Оферта с вх.№ 2020-ПК-2-2 от 16.04.2020г на М.Н.Строй ООД.pdf - 21-04-2020 17:18:43
Оферта с вх.№ 2020-ПК-2-1 от 15.04.2020г на Рони Колор ООД.pdf - 21-04-2020 17:15:14
Заповед № 1134 от 21.04.2020 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 21-04-2020 17:12:20
Протокол от 21.04.2020 г. от работата на комисията.pdf - 21-04-2020 17:10:58
Индикативна оферта - образец.docx - 09-04-2020 17:29:18
Количествено- стойностна сметка.docx - 09-04-2020 17:29:07
Количествена сметка.pdf - 09-04-2020 17:28:55
Покана за участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП.pdf - 09-04-2020 17:28:52


НазадОбяви, съобщения

Покана за публично обсъждане проектобюджет 2021 г.
ПОКАНА
повече..

Годишен отчет по чл. 12 от ЗЕЕ на Община Провадия за 2020 година
Повече тук
повече..

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК уведомявам: Собствениците на имот : УПИ ІV-76, кв. 33 – Иван Николаев Занков по плана на с. Венчан , община Провадия, област Варна
УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 26.01.2021 год. На основание чл. 18а, ал....
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 6/21.01.2021г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®