GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2020 - ОП - 7/16.04.2020 г. Събиране на оферти с обява по ЗОП с предмет: "Извършване на санитарна резитба на дървета и премахване на опасни дървета на територията на Община Провадия"


Протокол № 3 от 21.05.2020година с вх. № ВД-457 от 22.05.2020година за резултатите от работата на комисията.pdf - 22-05-2020 14:19:35
Протокол № 2 от 14.05.2020година от работата на комисията.pdf - 22-05-2020 14:19:25
Протокол №1 от 29.04.2020година от работата на комисията.pdf - 04-05-2020 17:16:01
Образец №10 - Ценово предложение.docx - 16-04-2020 17:32:05
Образец №9 - Техническо предложение.docx - 16-04-2020 17:31:59
Образец №8 - Декларация по чл.65,ал.3 от ЗОП.docx - 16-04-2020 17:31:52
Образец №7 - Декларация по чл. 66, ал.1, изр. второ от ЗОП.docx - 16-04-2020 17:31:45
Образец №6 - Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП.docx - 16-04-2020 17:31:38
Образец №5 - Списък на услугите.docx - 16-04-2020 17:31:31
Образец №4 - Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП.docx - 16-04-2020 17:31:21
Образец №3 - Деклапрация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП.docx - 16-04-2020 17:31:10
Образец №2 - Представяне на участника.docx - 16-04-2020 17:31:04
Образец №1 - Списък на документите, съдържащи се в офертата.docx - 16-04-2020 17:30:58
Образци на документи - челен лист.pdf - 16-04-2020 17:26:48
Проект на договор за възлагане на обществена поръчка.pdf - 16-04-2020 17:26:33
Списък на дървета подлежащи на санитарна резитба и премахване съгласно извършени санитарни експертизи.pdf - 16-04-2020 17:25:53
Техническа спецификация за възлагане на поръчка.pdf - 16-04-2020 17:24:02
Информация за публична обява в АОП.pdf - 16-04-2020 17:23:52
Обява за обществена поръчка по чл. 20 ал.3 от ЗОП.pdf - 16-04-2020 17:22:42


НазадОбяви, съобщения

Обява за търг на 16.12.2020 година
Община Провадия обявява На 16.12.2020 г. от 10.00 часа повторен публичен...
повече..

Обявяване на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на терени за поставяне на ВПС на 09.12.2020г.
О Б Я В А Община Провадия – обявява 1. публичен търг с явно наддаване...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 105/18.11.2020г.
​ У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление до всички собственици на търговски и туристически обекти
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА СОБСТВЕНИЦИ НА ТЪРГОВСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®