GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП-31-2014/30.09.2014 Публична покана ID 9034270 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Общинска администрация – Провадия“ с две обособени позиции.


Информация по чл.22Б, ал.2 т.15 от ЗОП от 11.02.2016г по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 11-02-2016 13:49:28
Информация по чл.22Б, ал.2 т.15 от ЗОП от 11.02.2016г по І-ва обособена позиция.pdf - 11-02-2016 13:49:19
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 19.06.2015 г.pdf - 20-01-2016 16:15:05
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 18.12.2015г. по ІІ-ра обособена позицзия.pdf - 18-12-2015 16:42:53
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 18.12.2015г. по І-ва обособена позицзия.pdf - 18-12-2015 16:42:30
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.10.2015г по ІІ об.позиция..pdf - 20-10-2015 17:13:06
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.10.2015г по І об.позиция..pdf - 20-10-2015 17:12:59
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по ІІ об.позиция от 18.09.2015 г.pdf - 18-09-2015 16:51:02
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по І об.позиция от 18.09.2015 г.pdf - 18-09-2015 16:50:53
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по ІІ об.поз. от 20.08.2015 г.pdf - 20-08-2015 16:37:32
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по ІІ об.позиция от 20.07.2015 г.pdf - 20-07-2015 15:53:23
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по І об.позиция от 20.07.2015 г.pdf - 20-07-2015 15:53:16
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по ІІ об. позиция от 19.06.2015 г.pdf - 19-06-2015 15:24:08
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по І об. позиция от 19.06.2015 г.pdf - 19-06-2015 15:24:01
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по ІІ об. позиция от 20.05.2015 г.pdf - 20-05-2015 17:17:36
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по І об. позиция от 20.05.2015 г.pdf - 20-05-2015 17:17:31
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по ІІ об. позиция от 15.04.2015 г.pdf - 15-04-2015 15:38:38
Информация по чл.22Б, ал.2 ,т.14 от ЗОП от 20.03.2015 г. по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-03-2015 15:34:21
Информация по чл.22Б, ал.2 ,т.14 от ЗОП от 20.03.2015 г. по І-ва обособена позиция.pdf - 20-03-2015 15:34:11
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по ІІ-ра об. позиция от 19.02.2015 г.pdf - 19-02-2015 15:48:34
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по ІІ об. позиция от 20012015 г.pdf - 20-01-2015 14:45:55
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по І об. позиция от 20012015 г.pdf - 20-01-2015 14:45:49
Договор №120 от 04.12.2014 г. по І об. позиция.pdf - 12-01-2015 16:15:11
Договор №117 от 28.11.2014 г. по ІІ об. позиция.pdf - 04-12-2014 11:28:29
Протокол от дейността на комисията от 13.10.2014 год..pdf - 11-11-2014 12:05:59
Протокол от дейността на комисията от 11.11.2014 год..pdf - 11-11-2014 12:05:19
Публична покана.pdf - 30-09-2014 17:15:40
Приложение към публична покана.doc - 30-09-2014 17:15:22
Техническа спецификация.docx - 30-09-2014 17:15:06
Критерии и методика за оценка на офертите.docx - 30-09-2014 17:13:18
Проект на договор.docx - 30-09-2014 17:12:44


НазадОбяви, съобщения

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..

СПИСЪК на класираните и на предложените за назначаване кандидати след процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия”, обявена м. юли 2019г.
Повече тук
повече..

Списък на допуснатите до Етап 2 кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®