GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2020 - ОП - 9/08.05.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект "Основен ремонт на конферентна зала, представляваща част от сградата на Община Провадия, пл.№879, кв.59 по плана на гр.Провадия"


Приложение №4 - Опис на документите.docx - 08-05-2020 17:01:47
Приложение №3 - Ценово предложение.docx - 08-05-2020 17:00:30
Приложение №2 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx - 08-05-2020 16:58:45
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 08-05-2020 16:55:09
Образци на документи - челен лист.pdf - 08-05-2020 16:53:34
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 08-05-2020 16:52:26
Методика за определяне на комплексната оценка в публично състезание.pdf - 08-05-2020 16:51:45
Скица-виза за проектиране на обект Основен ремонт на конферентна зала, представляваща част от сградата на Община Провадия, пл.№879 в УПИ V,кв.59 по плана на гр.Провадия.pdf - 08-05-2020 16:50:23
Техническа спецификация за възлагане на публично състезание по ЗОП.pdf - 08-05-2020 16:49:59
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в публично състезание.pdf - 08-05-2020 16:48:33
Обявление за обществена поръчка.pdf - 08-05-2020 16:47:54
Решение № 1300 от 08.05.2020година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.pdf - 08-05-2020 16:47:15
Документация за възлагане на публично състезание по ЗОП - челен лист.pdf - 08-05-2020 16:46:47


НазадОбяви, съобщения

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 16/29.05.2020г.
Изх.№МДT-16/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите името...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 15/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 15/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 14/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 14 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 13/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 13 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®