GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2020 - ОП - 10/08.05.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет:"Основен ремонт тротоарни настилки по улици “Бойчо Желев”, “Хаджи Димитър” и “Георги Димитров” в гр. Провадия”


Приложение №4 - Опис на документите.docx - 08-05-2020 17:13:34
Приложение №3 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката.docx - 08-05-2020 17:13:16
Приложение №2 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx - 08-05-2020 17:13:00
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 08-05-2020 17:12:26
Проект договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 08-05-2020 17:12:05
Методика за определяне на комплексната оценка в публично състезание по ЗОП.pdf - 08-05-2020 17:11:41
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 08-05-2020 17:11:12
Прогнозна количествена сметка за обект Основен ремонт тротоарни настилки по улици.pdf - 08-05-2020 17:10:24
Техническа спецификация за възлагане на публично състезание по ЗОП.pdf - 08-05-2020 17:08:06
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в публично състезание по ЗОП.pdf - 08-05-2020 17:07:40
Обявление за обществена поръчка.pdf - 08-05-2020 17:07:11
Решение № 1302 от 08.05.2020 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура .pdf - 08-05-2020 17:06:47
Документация за възлагане на публично състезание по ЗОП - челна страница.pdf - 08-05-2020 17:06:26


НазадОбяви, съобщения

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 16/29.05.2020г.
Изх.№МДT-16/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите името...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 15/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 15/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 14/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 14 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 13/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 13 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®