GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2020 - ОП - 15/12,06,2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Доставка и монтаж на прожектори, осветители и табла за улично осветление за Спортна площадка – гр. Провадия и по улици в част от населените места в Община Провадия” със седем обособени позиции


Обавление за възложена поръчка.pdf - 16-10-2020 16:43:59
Договор вх.№ ОП-77 от 16.09.2020година по обособена позиция №7.pdf - 16-10-2020 16:35:22
Договор вх.№ ОП-76 от 16.09.2020година по обособена позиция №6.pdf - 16-10-2020 16:31:18
Договор вх.№ ОП-75 от 16.09.2020година по обособена позиция №5.pdf - 16-10-2020 16:27:13
Договор вх.№ ОП-74 от 16.09.2020година по обособена позиция №4.pdf - 16-10-2020 16:23:07
Договор вх.№ ОП-73 от 16.09.2020година по обособена позиция №3.pdf - 16-10-2020 16:18:54
Договор вх.№ ОП-72 от 16.09.2020година по обособена позиция №2.pdf - 16-10-2020 16:15:06
Договор вх.№ ОП-71 от 16.09.2020година по обособена позиция №1.pdf - 16-10-2020 16:09:03
Заповед № 2441 от 21.08.2020година на Кмета на община Провадия за класиране на участниците.pdf - 21-08-2020 17:23:05
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП с вх.№ ВД-668 от 21.08.2020година за резултатите от работата на комисията.pdf - 21-08-2020 17:22:43
Протокол №3 от 13.08.2020година от работата на комисията.pdf - 21-08-2020 17:22:03
Протокол №2 от 07.08.2020година от работата на комисията.pdf - 21-08-2020 17:20:33
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти с изх. №РД 9100-1100 от 10.08.2020 г.pdf - 10-08-2020 17:11:04
Протокол №1 от 14.07.2020година от работата на комисията.PDF - 28-07-2020 17:05:41
Разяснение относно поспъпили въпроси във връзка с документацията в процедурата с изх. № РД 9100-928 от 29.06.2020година.pdf - 29-06-2020 17:09:45
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 12-06-2020 15:38:51
Приложение №3-7 - Ценово предложение по об. позиция №7.docx - 12-06-2020 15:38:36
Приложение №3-6 - Ценово предложение по об. позиция №6.docx - 12-06-2020 15:38:27
Приложение №3-5 - Ценово предложение по об. позиция №5.docx - 12-06-2020 15:38:16
Приложение №3-4 - Ценово предложение по об. позиция №4.docx - 12-06-2020 15:38:07
Приложение №3-3 - Ценово предложение по об. позиция №3.docx - 12-06-2020 15:37:56
Приложение №3-2 - Ценово предложение по об. позиция №2.docx - 12-06-2020 15:37:48
Приложение №3-1 - Ценово предложение по об. позиция №1.docx - 12-06-2020 15:37:42
Приложение №2-7 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №7.docx - 12-06-2020 15:37:36
Приложение №2-6 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №6.docx - 12-06-2020 15:37:30
Приложение №2-5 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №5.docx - 12-06-2020 15:37:24
Приложение №2-4 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №4.docx - 12-06-2020 15:37:17
Приложение №2-3 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №3.docx - 12-06-2020 15:37:10
Приложение №2-2 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №2.docx - 12-06-2020 15:37:04
Приложение №2-1 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №1.docx - 12-06-2020 15:36:58
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 12-06-2020 15:36:50
Образци на документи - челен лист.pdf - 12-06-2020 15:36:38
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка по обособени позиции .pdf - 12-06-2020 15:36:28
Методика за определяне на комплексната оценка в публично състезание по ЗОП.pdf - 12-06-2020 15:36:15
Количествена сметка за обект - с. Петров дол - седма обособена позиция.pdf - 12-06-2020 15:36:07
Количествена сметка за обект - с. Добрина - шеста обособена позиция.pdf - 12-06-2020 15:35:59
Количествена сметка за обект - с. Кривня - пета обособена позиция.pdf - 12-06-2020 15:35:51
Количествена сметка ма обект - с. Венчан - четвърта обособена позиция.pdf - 12-06-2020 15:35:44
Количествена сметка ма обект - с. Златина - трета обособена позиция.pdf - 12-06-2020 15:35:37
Количествена сметка за обект - с. Бозвелийко - втора обособена позиция.pdf - 12-06-2020 15:35:30
Количествена сметка за обект -Спортна площадка - Провадия - първа обособена позиция.pdf - 12-06-2020 15:35:21
Техническа спецификация за възлагане на публично състезание по ЗОП.pdf - 12-06-2020 15:35:12
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата.pdf - 12-06-2020 15:34:56
Обявление за обществена поръчка.pdf - 12-06-2020 15:34:37
Решение № 1653 от 12.06.2020 година на Кмета на Община Провадия за откриване на пр.pdf - 12-06-2020 15:34:17
Документация за възлагане на публично състезание по ЗОП - челна страница.pdf - 12-06-2020 15:33:23


НазадОбяви, съобщения

Обява за търг на 16.12.2020 година
Община Провадия обявява На 16.12.2020 г. от 10.00 часа повторен публичен...
повече..

Обявяване на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на терени за поставяне на ВПС на 09.12.2020г.
О Б Я В А Община Провадия – обявява 1. публичен търг с явно наддаване...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 105/18.11.2020г.
​ У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление до всички собственици на търговски и туристически обекти
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА СОБСТВЕНИЦИ НА ТЪРГОВСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®