GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2020 - ОП - 18/12.06.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Текущ ремонт на подлези в гр. Провадия" с пет обособени позиции


Обявление за възложена поръчка.pdf - 23-09-2020 11:05:27
Договор вх.№ ОП-60 от 19.08.2020година.pdf - 23-09-2020 11:04:34
Договор вх.№ ОП-59 от 19.08.2020година.PDF - 23-09-2020 11:03:54
Договор вх.№ ОП-58 от 19.08.2020година.PDF - 23-09-2020 11:03:25
Договор вх.№ ОП-57 от 19.08.2020година.PDF - 23-09-2020 11:03:00
Договор вх.№ ОП-56 от 19.08.2020година.PDF - 23-09-2020 11:02:33
Заповед № 2189 от 29.07.2020 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците в процедурата.pdf - 29-07-2020 17:06:35
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП с вх.№ ВД- 619 от 29.07.2020година за резултатите от работата на комисията.pdf - 29-07-2020 17:04:52
Протокол №2 от 28.07.2020година от работата на комисията.PDF - 29-07-2020 17:02:06
Протокол №1 от 14.07.2020година от работата на комисията.PDF - 29-07-2020 17:00:45
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти на участниците с изх. № РД9100-1029 от 23.07.2020година.pdf - 23-07-2020 16:02:24
Решение № 1735 от 22.06.2020година на Кмета на Община Провадия за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.pdf - 22-06-2020 16:28:10
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 15-06-2020 15:44:08
Приложение №3-5 - Ценово предложение по об. позиция №5.docx - 15-06-2020 15:43:58
Приложение №3-4 - Ценово предложение по об. позиция №4.docx - 15-06-2020 15:43:44
Приложение №3-3 - Ценово предложение по об. позиция №3.docx - 15-06-2020 15:43:09
Приложение №3-2 - Ценово предложение по об. позиция №2.docx - 15-06-2020 15:43:03
Приложение №3-1 - Ценово предложение по об. позиция №1.docx - 15-06-2020 15:40:42
Приложение №2-5 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №5.docx - 15-06-2020 15:40:39
Приложение №2-4 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №4.docx - 15-06-2020 15:40:17
Приложение №2-3 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №3.docx - 15-06-2020 15:39:57
Приложение №2-2 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №2.docx - 15-06-2020 15:39:35
Приложение №2-1 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №1.docx - 15-06-2020 15:39:12
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 15-06-2020 15:38:49
Образци на документи - челен лист.pdf - 15-06-2020 15:37:00
Проект договор за СМР по обособени позиции №1,2,3,4,5, 6 и 7.pdf - 15-06-2020 15:36:47
Методика за определяне на комплексната оценка в публично състезание по ЗОП.pdf - 15-06-2020 15:36:21
КС Пета позиция - Подлез ул. Македонска.pdf - 15-06-2020 15:36:09
КС Четвърта позиция - Подлез ул. Петко Шидеров.pdf - 15-06-2020 15:36:01
КС Трета позиция - Подлез ул. Борис Мавроганов.pdf - 15-06-2020 15:35:28
КС Втора позиция - Подлез ул. Христо Ботев.pdf - 15-06-2020 15:34:24
КС Първа позиция - Подлез ул. Хан Крум.pdf - 15-06-2020 15:34:16
Техническа спецификация за възлагане на публично състезание по ЗОП.pdf - 15-06-2020 15:34:07
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата.pdf - 15-06-2020 15:31:43
Обявление за обществена поръчка.pdf - 15-06-2020 15:31:24
Решение № 1661 от 12.06.2020 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 15-06-2020 15:31:07
Документация за възлагане на публично състезание по ЗОП - челна страница.pdf - 15-06-2020 15:30:55


НазадОбяви, съобщения

Обява за търг на 16.12.2020 година
Община Провадия обявява На 16.12.2020 г. от 10.00 часа повторен публичен...
повече..

Обявяване на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на терени за поставяне на ВПС на 09.12.2020г.
О Б Я В А Община Провадия – обявява 1. публичен търг с явно наддаване...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 105/18.11.2020г.
​ У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление до всички собственици на търговски и туристически обекти
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА СОБСТВЕНИЦИ НА ТЪРГОВСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®