GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2020 - ОП - 20/12.06.2020 г. Публично състезание по ЗОП с предмет: "Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП" с две обособени позиции


Заповед № 3167 от 21.10.2020г на Кмета на Община Провадия за класиране на втория участник в процедурата.pdf - 21-10-2020 17:22:04
Заповед № 2814 от 24.09.2020година на Зам.кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 24-09-2020 17:09:29
Протокол по чл. 181, ал.4 от ЗОП за резултатите от работата на комисията с вх.№ВД-760 от 24.09.2020година.pdf - 24-09-2020 17:09:14
Протокол № 5 от 14.09.2020г от работата на комисията.pdf - 24-09-2020 17:08:46
Протокол № 4 от 18.08.2020г от работата на комисията.pdf - 24-09-2020 17:08:17
Протокол № 3 от 10.08.2020г от работата на комисията.pdf - 24-09-2020 17:07:51
Протокол № 2 от 29.07.2020г от работата на комисията.pdf - 24-09-2020 17:07:12
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти на участниците с изх. № РД9100-1068 от 03.08.2020година.pdf - 03-08-2020 16:00:49
Протокол №1 от 07.07.2020година от работата на комисията.pdf - 21-07-2020 17:05:33
Приложение №4 - Опис на документите.docx - 15-06-2020 18:00:06
Приложение №3-2 - Ценово предложение по об. позиция №2.docx - 15-06-2020 16:02:36
Приложение №3-1 - Ценово предложение по об. позиция №1.docx - 15-06-2020 16:02:09
Приложение №2-2 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №2.docx - 15-06-2020 16:01:45
Приложение №2-1 - Предложение за изпълнение на поръчката по об. позиция №1.docx - 15-06-2020 16:01:23
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 15-06-2020 16:00:42
Образци на документи - челен лист.pdf - 15-06-2020 15:57:41
Проект на договор по обособена позиция №2.pdf - 15-06-2020 15:54:52
Проект на договор по обособена позиция №1.pdf - 15-06-2020 15:54:42
Методика за определяне на комплексната оценка в публично състезание по ЗОП.pdf - 15-06-2020 15:53:22
Техническа спецификация за възлагане на публично състезание по ЗОП.pdf - 15-06-2020 15:52:25
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата.pdf - 15-06-2020 15:52:13
Обявление за обществена поръчка.pdf - 15-06-2020 15:51:46
Решение № 1665 от 12.06.2020 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 15-06-2020 15:51:27
Документация за възлагане на публично състезание по ЗОП - челна страница.pdf - 15-06-2020 15:51:16


НазадОбяви, съобщения

Обява за търг на 16.12.2020 година
Община Провадия обявява На 16.12.2020 г. от 10.00 часа повторен публичен...
повече..

Обявяване на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на терени за поставяне на ВПС на 09.12.2020г.
О Б Я В А Община Провадия – обявява 1. публичен търг с явно наддаване...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 105/18.11.2020г.
​ У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление до всички собственици на търговски и туристически обекти
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА СОБСТВЕНИЦИ НА ТЪРГОВСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®