GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП–8–2014/17.10.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез рамково споразумение с предмет „Текущ ремонт на улична пътна мрежа в гр. Провадия, включително участък от път ІІІ – 208 и съставните села на Община Провадия“


Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 01.09.2016год..pdf - 01-09-2016 15:09:55
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от19.05.2016 г.pdf - 19-05-2016 15:13:51
Информация по чл.22Б,ал.2, т.15 от ЗОП.pdf - 18-05-2016 15:12:43
Пътища и мостове ЕООД , Инф.чл.22Б, ал.2,Т.16 от ЗОП.pdf - 11-05-2016 14:59:13
Договор № 19 от 28.03.2016год.pdf - 06-04-2016 16:14:21
Заповед № 767 за класиране на участниците от 10.03.2016г.pdf - 10-03-2016 13:56:12
Протокол № 2 от работата на комисията от 10.03.2016г.pdf - 10-03-2016 13:56:04
Протокол №1 от работата на комисията от 02.03.2016г.pdf - 10-03-2016 13:55:54
Информация по чл.22Б,ал.2,т.14 от ЗОП от18.09.2015г.pdf - 18-09-2015 16:52:07
Информация по чл.22Б,ал.2,т.14 от ЗОП от18.09.2015 г.pdf - 18-09-2015 16:51:59
Информация по чл.22Б,ал.2,т.14 от ЗОП от 18.09.2015 г.pdf - 18-09-2015 16:51:51
Инфомация по чл.22 б ал. 2 т.16 Одесосстрой.PDF - 04-09-2015 13:58:37
Информация по чл.22б, ал.2, т.16 на Пътища и мостове ЕООД.PDF - 20-08-2015 15:56:54
Информация по чл.22б, ал.2, т.16 на ОдесосстройООД.PDF - 20-08-2015 15:56:48
Информация по чл.22Б,ал.2,т.14 от ЗОП от20.07.2015г.pdf - 20-07-2015 15:56:18
Информация по чл.22Б, ал.2,т.14 от ЗОП от20.07.2015г.pdf - 20-07-2015 15:56:10
Информация по чл.22б, ал.2, т.16 на Пътища и мостове ЕООД 1.PDF - 09-07-2015 17:02:08
Информация по чл.22б, ал.2, т.16 на Пътища и мостове ЕООД 2.PDF - 09-07-2015 16:57:26
Договор №54 от 30.06.2015 г.pdf - 01-07-2015 16:33:16
Информация по чл.22Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 19.06.2015г.pdf - 19-06-2015 15:22:19
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.06.2015г.pdf - 19-06-2015 15:22:12
Заповед №1444 от 09062015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 09-06-2015 15:07:59
Протокол от заседание на комисията от 08062015 г.pdf - 09-06-2015 15:07:54
Договор №41 от 22.05.2015 г.pdf - 28-05-2015 15:42:15
Информация по чл.22б ал.2 т.15 от ЗОП с изх. №РД9100-780 от 27052015 г.pdf - 27-05-2015 17:30:09
Информация по чл.22б ал.2 т.15 от ЗОП с изх. №РД9100-779 от 27052015 г.pdf - 27-05-2015 17:30:01
Информация по чл.22б ал.2 т.15 от ЗОП с изх. №РД9100-778 от 27052015 г.pdf - 27-05-2015 17:29:54
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.05.2015г.pdf - 20-05-2015 17:19:59
Информация по чл.22б ал.2 т.15 от ЗОП от 30042015 г.pdf - 30-04-2015 15:48:55
Заповед №1077 от 27.04.2015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 27-04-2015 16:09:57
Протокол от 24.04.2015 г. от работата на комисията .pdf - 27-04-2015 16:09:46
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 15.04.2015 г.pdf - 15-04-2015 15:39:58
Договор №29 от 31.03.2015 г.pdf - 03-04-2015 16:11:23
Заповед № 357 от 17022015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 17-02-2015 17:13:16
Протокол от 13022015 г. от работата на комисията.pdf - 17-02-2015 17:13:11
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 29.12.2014 г.pdf - 29-12-2014 16:19:56
Информация по чл.22Б, ал.2, т.16 от ЗОП с РД 9100-1366 от 29.12.2014г...pdf - 29-12-2014 15:57:40
Договор №116 от 24.11.2014 г.pdf - 04-12-2014 11:29:24
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 02.12.2014 г.pdf - 02-12-2014 14:54:26
- 02-12-2014 14:53:49
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 28.11.2014 г.pdf - 28-11-2014 14:13:50
Информация по чл.22б ал.2 т.16 от ЗОП от 21.11.2014 г.pdf - 21-11-2014 15:48:42
Информация по чл.22б ал.2 т.15 от ЗОП от 21.11.2014г.pdf - 21-11-2014 15:48:33
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 31.10.2014 г.pdf - 31-10-2014 14:29:06
Протокол № 2 от 15.10.2014 г. по пета покана.pdf - 30-10-2014 13:59:40
Протокол № 1 от 6.10.2014 г. по пета покана-.pdf - 30-10-2014 13:59:07
Заповед класиране № 2586 от 30.10.2014 г. по пета покана.pdf - 30-10-2014 13:58:49
Договор №101 от 13.10.2014.pdf - 17-10-2014 10:18:40
Договор №100 от 13.10.2014.pdf - 17-10-2014 10:18:18
Договор №90 от 04.09.2014.pdf - 17-10-2014 10:18:02
Рамково споразумение №77 от 04.08.2014.pdf - 17-10-2014 10:17:30


НазадОбяви, съобщения

Съобщение за осигуряване на обществен достъп по реда на чл. 41, ал.1 от Закона за подземните богатства до разрешение № 498/ 09.04.2019г. на „ЗСК- Девня” АД гр. Варна.
СЪОБЩЕНИЕ за осигуряване на обществен достъп по реда на чл. 41, ал.1...
повече..

„НКЖИ – ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ“ ШУМЕН Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в землищата на населените места с ЖП инфраструктура по график
Повече тук
повече..

Обевяване на Заповед № РД-180/11.03.2019г. на Министъра на Околната среда и водите за пожароопасен сезон за 2019г. и предписание на Директора на РИОСВ Варна
Заповедта тук
повече..

Обявление : На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадено разрешение за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ХІV-59, ХV-62 и част от ІХ-60 в кв. 4 по плана на с. Черковна, община Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варненска на основание чл....
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®