GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП–2–2014/17.10.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране, сметопочистване, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община Провадия“


Информация по чл.22Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 20.08.2018г..pdf - 20-08-2018 16:21:22
Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП (отм.) за приключен и изпълнен договор.pdf - 15-08-2018 20:37:37
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.07.2018г..pdf - 19-07-2018 10:57:16
Информация по чл.22Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 20.06.2018г..pdf - 20-06-2018 17:18:05
Информация по чл.22Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 17.05.2018г..pdf - 17-05-2018 16:47:55
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 17.05.2018г..pdf - 17-05-2018 16:47:41
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 16.01.2018 година.pdf - 16-01-2018 16:21:43
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 16.01.2018г..pdf - 16-01-2018 16:21:31
Информаия по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.12.2017 год..pdf - 20-12-2017 14:44:07
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.11.2017год..pdf - 20-11-2017 13:42:48
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.10.2017год..pdf - 20-10-2017 13:06:32
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.09.2017год..pdf - 20-09-2017 15:40:49
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.08.2017год..pdf - 18-08-2017 13:33:00
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.07.2017год..pdf - 20-07-2017 14:13:57
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.06.2017год..pdf - 20-06-2017 13:03:21
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.05.2017год..pdf - 19-05-2017 08:37:11
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.04.2017г.pdf - 20-04-2017 16:16:35
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.03.2017г.pdf - 20-03-2017 14:49:46
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.01.2017г.pdf - 20-01-2017 15:38:32
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.12.2016година.pdf - 20-12-2016 14:25:01
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 21.11.2016година.pdf - 21-11-2016 14:36:10
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.09.2016г.pdf - 20-09-2016 14:32:18
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.08.2016г..pdf - 19-08-2016 13:49:02
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.07.2016г.pdf - 20-07-2016 15:03:23
Информация по чл.22Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 20.06.2016г.pdf - 20-06-2016 15:21:39
Информация по чл.22Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 19.05.2016г.pdf - 19-05-2016 15:06:01
Информация по чл.22 Б,ал.2, т.14 от ЗОП от 20.04.2016г.pdf - 20-04-2016 16:10:52
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 18.03.2016 г.pdf - 18-03-2016 15:31:40
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 20.01.2016 г.pdf - 20-01-2016 16:47:07
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.12.2015г.pdf - 18-12-2015 16:37:59
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.11.2015г.pdf - 19-11-2015 16:57:33
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.10.2015г.pdf - 20-10-2015 17:08:18
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.09.2015г.pdf - 18-09-2015 16:46:21
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 20.08.2015 г.pdf - 20-08-2015 16:38:02
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.07.2015г.pdf - 20-07-2015 15:54:49
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.06.2015г.pdf - 19-06-2015 15:25:35
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.05.2015г.pdf - 20-05-2015 17:19:17
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 15.04.2015 г.pdf - 15-04-2015 15:36:48
Информация по чл.22б ,ал.2 ,т.14 от ЗОП от 20.03.2015 г.pdf - 20-03-2015 15:27:56
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 20012015 г.pdf - 20-01-2015 14:50:04
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 19.12.2014 г.pdf - 19-12-2014 14:12:52
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 19.11.2014 г.pdf - 19-11-2014 15:34:41
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 20.10.2014 г.pdf - 20-10-2014 12:51:41
Договор №67 от 15.07.2014.pdf - 17-10-2014 10:22:58


НазадОбяви, съобщения

Обявление за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР 2014-2020
Обявление за провеждане на подбор на персонал...
повече..

Списък на класираните и на предложените за назначаване кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®