GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП–9–2014/17.10.2014 Публична покана ID 9028838 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на строителни, ВиК и ел. материали и инструменти за нуждите на Община Провадия“ с три обособени позиции


Информация по чл.22Б, ал.2, т.16 от ЗОП от 18.09.2015г по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 18-09-2015 16:55:52
Информация по чл.22Б, ал.2, т.15 от ЗОП от 16.09.2015г.pdf - 16-09-2015 16:22:51
Информация по чл. 22б ал.2 т.14 от ЗОП по ІІІ об. позиция от 20.07.2015 г.pdf - 20-07-2015 15:58:56
Информация по чл. 22б ал.2 т.14 от ЗОП по ІІ об. позиция от 20.07.2015 г.pdf - 20-07-2015 15:58:49
Информация по чл. 22б ал.2 т.14 от ЗОП по І об. позиция от 20.07.2015 г.pdf - 20-07-2015 15:58:42
Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП по ІІІ об. позиция.pdf - 01-07-2015 16:33:53
Информация по чл. 22б ал.2 т.14 от ЗОП по ІІІ об. позиция от 19.06.2015 г.pdf - 19-06-2015 15:28:04
Информация по чл. 22б ал.2 т.14 от ЗОП по ІІ об. позиция от 19.06.2015 г.pdf - 19-06-2015 15:27:56
Информация по чл. 22б ал.2 т.14 от ЗОП по І об. позиция от 19.06.2015 г.pdf - 19-06-2015 15:27:48
Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП по Първа обособена позиция.pdf - 16-06-2015 15:43:36
Информация по чл. 22б ал.2 т.14 от ЗОП по ІІІ об. позиция от 20.05.2015 г.pdf - 20-05-2015 17:18:24
Информация по чл. 22б ал.2 т.14 по ІІ об. позиция от 20.05.2015 г.pdf - 20-05-2015 17:18:16
Информация по чл. 22б ал.2 т.14 по І об. позиция от 20.05.2015 г.pdf - 20-05-2015 17:18:09
Информация по чл. 22б ал.2 т.14 от ЗОП по ІІІ об. позиция от 15.04.2015 г.pdf - 15-04-2015 15:35:33
Информация по чл. 22б ал.2 т.14 по ІІ об. позиция от 15.04.2015 г.pdf - 15-04-2015 15:35:23
Информация по чл. 22б ал.2 т.14 по І об. позиция от 15.04.2015 г.pdf - 15-04-2015 15:35:12
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.03.2015 г. по ІІІ-та обособена позиция.pdf - 20-03-2015 15:31:44
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.03.2015 г. по І-ва обособена позиция.pdf - 20-03-2015 15:31:35
Информация по чл.22б ал.2 т.14 по ІІІ об. позиция от 19.02.2015 г.pdf - 19-02-2015 15:47:44
Информация по чл.22б ал.2 т.14 по ІІ об. позиция от 19.02.2015.pdf - 19-02-2015 15:47:36
Информация по чл.22б ал.2 т.14 по І об. позиция от 19.02.2015 г.pdf - 19-02-2015 15:47:27
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по ІІІ об. позиция от 20012015 г.pdf - 20-01-2015 14:52:10
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по І об. позиция от 20012015 г.pdf - 20-01-2015 14:52:04
Информация по чл.22б ал.2 т.14 по ІІІ об. позиция от 19.12.2014.pdf - 19-12-2014 14:11:42
Информация по чл.22б ал.2 т.14 по ІІ об. позиция от 19.12.2014.pdf - 19-12-2014 14:11:35
Информация по чл.22б ал.2 т.14 по І об. позиция от 19.12.2014.pdf - 19-12-2014 14:11:27
Информация по чл.22б ал.2 т.14 по ІІІ об. позиция от 20.11.2014.pdf - 20-11-2014 19:01:21
Информация по чл.22б ал.2 т.14 по ІІ об. позиция от 19.11.2014.pdf - 19-11-2014 15:36:49
Информация по чл.22б ал.2 т.14 по І об. позиция от 19.11.2014.pdf - 19-11-2014 15:36:39
Информация по чл.22б ал.2 т.14 по ІІІ об. позиция от 20.10.2014.pdf - 20-10-2014 13:13:28
Информация по чл.22б ал.2 т.14 по ІІ об. позиция от 20.10.2014.pdf - 20-10-2014 13:13:16
Информация по чл.22б ал.2 т.14 по І об. позиция от 20.10.2014.pdf - 20-10-2014 13:12:52
Договор №55 от 30.05.2014 г. по ІІ-ра об. позиция.pdf - 17-10-2014 13:14:07
Договор №54 от 30.05.2014 г. по ІІІ-та об. позиция.pdf - 17-10-2014 13:13:41
Договор №53 от 30.05.2014 г. по І-ва об. позиция.pdf - 17-10-2014 13:13:08


НазадОбяви, съобщения

Обявление за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР 2014-2020
Обявление за провеждане на подбор на персонал...
повече..

Списък на класираните и на предложените за назначаване кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®