GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП – 3388 – 1 – 2012/20.10.2014 - Публична покана ID 9010314 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и обяд за децата от подготвителен клас и учениците от І-ви до VІІІ-ми клас на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Блъсково, община Провадия, обла


Информация по чл.22Б ал2 т.15 по І об.позиция от ЗОП от 30.01.2015 г.pdf - 30-01-2015 16:24:09
Информация по чл.22б ал.2, т.14 от ЗОП по І об. позиция от 20.01.2015 г.pdf - 20-01-2015 14:14:36
Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП от 04.12.2014 г.pdf - 19-12-2014 16:06:47
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по І-ва об. позиция от 20.11.2014.pdf - 20-11-2014 19:03:42
Договор № 35 от 14.01.2013 г.pdf - 20-10-2014 18:46:00


НазадОбяви, съобщения

Повторен публичен търг на 14.01.2018г.
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ О Б Я В Я В А На 14.01.2019г. от 10.00 часа, повторен публичен...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 100/22.11.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
Към обявата Приложение...
повече..

Обява за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия” по ОПРЧР2014-2020
Към обявата Приложение...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®