GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП – 3388 – 1 – 2012/20.10.2014 - Публична покана ID 9010314 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и обяд за децата от подготвителен клас и учениците от І-ви до VІІІ-ми клас на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Блъсково, община Провадия, обла


Информация по чл.22Б ал2 т.15 по І об.позиция от ЗОП от 30.01.2015 г.pdf - 30-01-2015 16:24:09
Информация по чл.22б ал.2, т.14 от ЗОП по І об. позиция от 20.01.2015 г.pdf - 20-01-2015 14:14:36
Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП от 04.12.2014 г.pdf - 19-12-2014 16:06:47
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по І-ва об. позиция от 20.11.2014.pdf - 20-11-2014 19:03:42
Договор № 35 от 14.01.2013 г.pdf - 20-10-2014 18:46:00


НазадОбяви, съобщения

Заповед № 3597/02.12.2020г.
Повече тук
повече..

Заповед № 3596 от 02.12.2020г.
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 110/30.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®