GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП – 2618 – 1 – 2012/20.10.2014 - Публична покана ID 9010104 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и обяд за децата от подготвителен клас и учениците от І-ви до VІІІ-ми клас на ОУ "Христо Ботев" - с. Житница, община Провадия, област Варна“ с


Информация по чл.22Б ал.2 т.15 от ЗОП по І об.позиция от 30.01.2015 г.pdf - 30-01-2015 16:26:23
Информация по чл.22Б , ал2 т.15 от ЗОП по ІІ об.позиция от 30.01.2015 г.pdf - 30-01-2015 16:26:17
Информация по чл.22б ал.2, т.14 от ЗОП по ІІ об. позиция от 05.01.2015 г.pdf - 20-01-2015 14:11:17
Информация по чл.22б ал.2, т.14 от ЗОП по І об. позиция от 05.01.2015 г.pdf - 20-01-2015 14:11:07
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по ІІ об. позиция от 03.12.2014 г.pdf - 19-12-2014 14:51:31
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по І об. позиция от 03.12.2014 г.pdf - 19-12-2014 14:51:24
Съобщение по чл. 22б ал.2 т.14 от ЗОП по Първа об. позиция от 05.11.2014 г.pdf - 07-11-2014 15:20:56
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по І об. позиция от 20.10.2014г.pdf - 20-10-2014 18:51:54
Договор от 14.01.2014 г. по ІІ об. позиция.pdf - 20-10-2014 18:51:41
Договор от 14.01.2014 г. по І об. позиция.pdf - 20-10-2014 18:51:21


НазадОбяви, съобщения

Обявяване на Заповед на Областния управител Варна за пожаро опасен сезон в горските територии Варна
Повече тук
повече..

Във връзка с извънредното положение Община Провадия ви уведомява, че има интегриран модул за е - връчване
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Във връзка с епидемиологичната обстановка...
повече..

УВЕДОМЛЕНИЕ : На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам: собствениците на имоти : УПИ ХІ-101 и ХІІ-101 – „Коуен БГ”- ЕООД, гр. Варна, в кв. 32 по плана на с. Добрина за одобрен ПУП- ПРЗ
УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам: ...
повече..

Уведомително писмо на „Енерго-Про“ гр. Варна
Повече тук
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®