GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП – 33 – 2014/23.10.2014 – Публична покана ID 9035078 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през 2015 година“ с четири обособени позиции.


Информация по чл.22Б, ал.2, т.15 от ЗОП от 11.02.2016г по І-ва обособена позиция.pdf - 11-02-2016 13:48:07
Информация по чл.22Б, ал.2 т.15 от ЗОП от 11.02.2016г по ІІ-ра обособена позиция..pdf - 11-02-2016 13:47:59
Информация по чл.22Б, ал.2 т.15 от ЗОП от 11.02.2016г по ІІІ-та обособена позиция.pdf - 11-02-2016 13:47:50
Информация по чл.22Б, ал.2 т.15 от ЗОП от 11.02.2016г по ІV-та обособена позиция.pdf - 11-02-2016 13:47:41
Инф.по ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.16 от ЗОП ЧЗП Николай Ангелов Николов.pdf - 08-02-2016 16:25:50
Инф.по ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.16 от ЗОП ЕТ Тонилий - Антон Димитров.pdf - 08-02-2016 16:25:36
Инф.по ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.16 от ЗОП Айя-2011 ЕООД.pdf - 08-02-2016 16:25:23
Инф.по ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.16 от ЗОП Дивес агро ЕООД.pdf - 08-02-2016 16:25:08
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.03.2015 г. по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-03-2015 15:35:04
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.03.2015 г. по ІІІ-та обособена позиция.pdf - 20-03-2015 15:34:56
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.03.2015 г. по ІV-та обособена позиция.pdf - 20-03-2015 15:34:47
Договор №124 от 17.12.2014 по ІV обособена позиция.pdf - 12-01-2015 16:18:17
Договор №123 от 17.12.2014 по ІІІ обособена позиция.pdf - 12-01-2015 16:17:41
Договор №122 от 17.12.2014 по ІІ обособена позиция.pdf - 12-01-2015 16:16:24
Договор №121 от 17.12.2014 по І обособена позиция.pdf - 12-01-2015 16:16:11
Протокол от работата на комисията от 12.11.2014 г.pdf - 21-11-2014 13:59:11
ПРОЕКТ на договор.docx - 23-10-2014 12:57:30
План за зимно поддържане на общинска пътна мрежа.pdf - 23-10-2014 12:57:17
Техническа спецификация.pdf - 23-10-2014 12:56:25
Приложение към публична покана.doc - 23-10-2014 12:56:06
Публична покана.pdf - 23-10-2014 12:55:57


НазадОбяви, съобщения

Съобщение за осигуряване на обществен достъп по реда на чл. 41, ал.1 от Закона за подземните богатства до разрешение № 498/ 09.04.2019г. на „ЗСК- Девня” АД гр. Варна.
СЪОБЩЕНИЕ за осигуряване на обществен достъп по реда на чл. 41, ал.1...
повече..

„НКЖИ – ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ“ ШУМЕН Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в землищата на населените места с ЖП инфраструктура по график
Повече тук
повече..

Обевяване на Заповед № РД-180/11.03.2019г. на Министъра на Околната среда и водите за пожароопасен сезон за 2019г. и предписание на Директора на РИОСВ Варна
Заповедта тук
повече..

Обявление : На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадено разрешение за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ХІV-59, ХV-62 и част от ІХ-60 в кв. 4 по плана на с. Черковна, община Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варненска на основание чл....
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®