GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП – 16 – 2014/31.10.2014 г. Публична покана ID 9031014 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на спортна площадка в УПИ VІІ-1350, кв.180 в гр. Провадия“


Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 29.12.2014 г.pdf - 29-12-2014 16:21:00
Допълнително споразумение от 10.11.2014г. към Договор №70 от 17.07.2014 г.pdf - 08-12-2014 16:15:10
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 28.11.2014 т.pdf - 28-11-2014 14:11:04
Договор №70 от 17.07.2014 г.pdf - 31-10-2014 14:39:41


НазадОбяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 – 9/12.02.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Процедура за подбор на здравни медиатори
Обявата тук Пакет...
повече..

Обявление на основание чл. 124 б, ал. 2, от ЗУТ за разрешение на ПУП – ПЗ гр. Провадия ПИ №58503.171.12
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варненска на основание чл....
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 8/06.02.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®