GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП – 36 – 2014/03.11.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Eксплоатация и мониторинг на Общинско депо за неопасни отпадъци – Провадия, находящо се в местност „Соук су“ в землището на гр. Провадия“


Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.05.2017 год..pdf - 19-05-2017 08:38:31
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.04.2017год.pdf - 20-04-2017 16:15:05
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.03.2017год.pdf - 20-03-2017 14:50:18
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.01.2017год.pdf - 20-01-2017 14:09:46
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.12.2016година.pdf - 20-12-2016 14:25:48
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 21.11.2016година.pdf - 21-11-2016 14:37:08
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.09.2016г.pdf - 20-09-2016 14:36:43
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.08.2016г.pdf - 19-08-2016 13:49:51
Информация по чл.22Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 20.07.2016г.pdf - 20-07-2016 14:53:43
Информация по чл.22Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 20.06.2016г.pdf - 20-06-2016 15:20:54
Информация по чл.22Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 19.05.2016г.pdf - 19-05-2016 15:07:01
Информация по чл.22 Б,ал.2, т.14 от ЗОП от 20.04.2016г.pdf - 20-04-2016 16:09:48
Информация по чл.22б, ал.2,т.14 от ЗОП от 18.03.2016 г.pdf - 18-03-2016 15:17:08
Информация по чл.22б, ал.2,т.14 от ЗОП от 20.01.2016 г.pdf - 20-01-2016 16:44:23
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.12.2015г.pdf - 18-12-2015 16:37:21
Информация по чл.22Б, ал.2,т..14 от ЗОП от 19.11.2015г.pdf - 19-11-2015 16:56:28
Информация по чл.22Б, ал.2,т..14 от ЗОП от 20.10.2015г.pdf - 20-10-2015 17:10:15
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.09.2015г.pdf - 18-09-2015 16:45:14
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 20.08.2015 г.pdf - 20-08-2015 16:34:28
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.07.2015г.pdf - 20-07-2015 15:57:12
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.06.2015г.pdf - 19-06-2015 15:26:07
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.05.2015г.pdf - 20-05-2015 17:32:35
Договор № 11 от 02022015 г.pdf - 23-02-2015 17:11:45
Информация по чл.22 б ал.2 т.9 ЗОП за Технокар ЕООД.PDF - 13-02-2015 15:45:50
Информация по чл.22 б ал.2 т.9 ЗОП за Технокар ЕООД- 1.PDF - 13-02-2015 15:45:42
Информация по чл.22 б ал.2 т.9 ЗОП за Мит и ко ЕООД.PDF - 13-02-2015 15:45:30
Решение №33 от 09.01.2015 година на Кмета на Община Провадия.pdf - 09-01-2015 15:08:38
Протокол №4 от 08.01.2015 г. от работата на комисията.pdf - 09-01-2015 15:08:24
Протокол №3 от 05.01.2015 г. от работата на комисията.pdf - 09-01-2015 15:08:10
Протокол №2 от 17.12.2014 г. от работата на комисията.pdf - 09-01-2015 15:02:20
Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf - 05-01-2015 12:09:06
Протокол №1 от 02.12.2014 г. от работата на комисията.pdf - 04-12-2014 11:27:41
Указания към участниците.pdf - 03-11-2014 13:10:36
Техническа спецификация.pdf - 03-11-2014 13:09:36
Специфични изисквания и указания към участниците.pdf - 03-11-2014 13:09:21
Решение №2631 от 03.11.2014 г. за откриване на процедурата.pdf - 03-11-2014 13:09:07
Обявление за обществена поръчка.pdf - 03-11-2014 13:08:51
Образец № 16 - Проект на договор.doc - 03-11-2014 13:08:06
Образец № 15 - Д. 56.1.11.doc - 03-11-2014 13:08:00
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 03-11-2014 13:07:54
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 03-11-2014 13:07:48
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 03-11-2014 13:07:41
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 03-11-2014 13:07:36
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 03-11-2014 13:07:29
Образец № 9 - Списък услуги.doc - 03-11-2014 13:07:21
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 03-11-2014 13:07:13
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 03-11-2014 13:07:08
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 03-11-2014 13:07:03
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 03-11-2014 13:06:58
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 03-11-2014 13:06:53
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 03-11-2014 13:06:47
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 03-11-2014 13:06:43
Образец № 1 - Оферта.doc - 03-11-2014 13:06:37
Критерии за оценка на офертите.pdf - 03-11-2014 13:06:30


Назад

Обяви, съобщения

Уведомително писмо от ЗК "Житница" за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница
Уведомително писмо от ЗК "Житница"
повече..

Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
повече..

Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
повече..

Обява за обучение по специалност "Военна медицинска сестра"
Обява за обучение по специалност "Военна медицинска...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®