GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП – 36 – 2014/03.11.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Eксплоатация и мониторинг на Общинско депо за неопасни отпадъци – Провадия, находящо се в местност „Соук су“ в землището на гр. Провадия“


Информация по чл.22Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 20.07.2017год..pdf - 20-07-2017 14:12:25
Инф.ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.16 от ЗОП, Технокар ЕООД.pdf - 11-07-2017 13:57:34
Информация по чл.22Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 20.06.2017год..pdf - 20-06-2017 13:05:25
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.05.2017 год..pdf - 19-05-2017 08:38:31
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.04.2017год.pdf - 20-04-2017 16:15:05
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.03.2017год.pdf - 20-03-2017 14:50:18
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.01.2017год.pdf - 20-01-2017 14:09:46
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.12.2016година.pdf - 20-12-2016 14:25:48
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 21.11.2016година.pdf - 21-11-2016 14:37:08
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.09.2016г.pdf - 20-09-2016 14:36:43
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.08.2016г.pdf - 19-08-2016 13:49:51
Информация по чл.22Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 20.07.2016г.pdf - 20-07-2016 14:53:43
Информация по чл.22Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 20.06.2016г.pdf - 20-06-2016 15:20:54
Информация по чл.22Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 19.05.2016г.pdf - 19-05-2016 15:07:01
Информация по чл.22 Б,ал.2, т.14 от ЗОП от 20.04.2016г.pdf - 20-04-2016 16:09:48
Информация по чл.22б, ал.2,т.14 от ЗОП от 18.03.2016 г.pdf - 18-03-2016 15:17:08
Информация по чл.22б, ал.2,т.14 от ЗОП от 20.01.2016 г.pdf - 20-01-2016 16:44:23
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.12.2015г.pdf - 18-12-2015 16:37:21
Информация по чл.22Б, ал.2,т..14 от ЗОП от 19.11.2015г.pdf - 19-11-2015 16:56:28
Информация по чл.22Б, ал.2,т..14 от ЗОП от 20.10.2015г.pdf - 20-10-2015 17:10:15
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.09.2015г.pdf - 18-09-2015 16:45:14
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 20.08.2015 г.pdf - 20-08-2015 16:34:28
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.07.2015г.pdf - 20-07-2015 15:57:12
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.06.2015г.pdf - 19-06-2015 15:26:07
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.05.2015г.pdf - 20-05-2015 17:32:35
Договор № 11 от 02022015 г.pdf - 23-02-2015 17:11:45
Информация по чл.22 б ал.2 т.9 ЗОП за Технокар ЕООД.PDF - 13-02-2015 15:45:50
Информация по чл.22 б ал.2 т.9 ЗОП за Технокар ЕООД- 1.PDF - 13-02-2015 15:45:42
Информация по чл.22 б ал.2 т.9 ЗОП за Мит и ко ЕООД.PDF - 13-02-2015 15:45:30
Решение №33 от 09.01.2015 година на Кмета на Община Провадия.pdf - 09-01-2015 15:08:38
Протокол №4 от 08.01.2015 г. от работата на комисията.pdf - 09-01-2015 15:08:24
Протокол №3 от 05.01.2015 г. от работата на комисията.pdf - 09-01-2015 15:08:10
Протокол №2 от 17.12.2014 г. от работата на комисията.pdf - 09-01-2015 15:02:20
Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf - 05-01-2015 12:09:06
Протокол №1 от 02.12.2014 г. от работата на комисията.pdf - 04-12-2014 11:27:41
Указания към участниците.pdf - 03-11-2014 13:10:36
Техническа спецификация.pdf - 03-11-2014 13:09:36
Специфични изисквания и указания към участниците.pdf - 03-11-2014 13:09:21
Решение №2631 от 03.11.2014 г. за откриване на процедурата.pdf - 03-11-2014 13:09:07
Обявление за обществена поръчка.pdf - 03-11-2014 13:08:51
Образец № 16 - Проект на договор.doc - 03-11-2014 13:08:06
Образец № 15 - Д. 56.1.11.doc - 03-11-2014 13:08:00
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 03-11-2014 13:07:54
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 03-11-2014 13:07:48
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 03-11-2014 13:07:41
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 03-11-2014 13:07:36
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 03-11-2014 13:07:29
Образец № 9 - Списък услуги.doc - 03-11-2014 13:07:21
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 03-11-2014 13:07:13
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 03-11-2014 13:07:08
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 03-11-2014 13:07:03
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 03-11-2014 13:06:58
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 03-11-2014 13:06:53
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 03-11-2014 13:06:47
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 03-11-2014 13:06:43
Образец № 1 - Оферта.doc - 03-11-2014 13:06:37
Критерии за оценка на офертите.pdf - 03-11-2014 13:06:30


НазадОбяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®