GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП – 2466-1-2014/10.12.2014 г. Публична покана ID 9037312 за възлагане на обществена поръчка с предмет "Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и обяд за децата от подготвителен клас и учениците от І-ви до VІІІ-ми клас на Основно училище „Васил Левски“ – с. Бозвелийско, община Провадия, обл


Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 02.02.2016 г. по І-ва обособена позиция.pdf - 19-02-2016 15:02:50
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 12.01.2016 г по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-01-2016 16:24:38
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 12.01.2016 г по І-ва обособена позиция.pdf - 20-01-2016 16:24:29
Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП от 10.12.2015г. по І-ва обособена позиция.pdf - 18-12-2015 15:55:32
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 05.11.2015 г по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 19-11-2015 17:13:50
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 05.11.2015 г по І-ва обособена позиция.pdf - 19-11-2015 17:13:43
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 07.10.2015 т.pdf - 20-10-2015 13:11:11
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 03.07.2015 г. по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-07-2015 16:03:12
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 02.06.2015 г. по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 19-06-2015 15:14:17
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 02.06.2015 г. по І-ва обособена позиция.pdf - 19-06-2015 15:13:56
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по ІІ-ра об. позиция от 20052015 г.pdf - 20-05-2015 17:24:13
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по І-ва об. позиция от 20052015 г.pdf - 20-05-2015 17:24:06
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 07042015 г. по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-04-2015 15:55:18
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 07042015 г. по І-ва обособена позиция.pdf - 20-04-2015 15:55:11
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 06032015 г. по І-ва обособена позиция.pdf - 19-03-2015 14:29:30
Информация по чл.22б ал.2 т.14 по ЗОП по І-ва об. позиция от 11022015 г.pdf - 20-02-2015 17:11:38
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по ІІ-ра об. позиция от 11022015 г.pdf - 20-02-2015 17:11:31
Договор от 05.01.2015 г. по ІІ об. позиция.pdf - 30-01-2015 16:15:43
Договор от 05.01.2015 г. по І об. позиция.pdf - 30-01-2015 16:15:11
Протокол от работата на комисията.pdf - 22-12-2014 15:52:31
Проект на договор.doc - 10-12-2014 18:51:26
Методика за оценка на офертите.pdf - 10-12-2014 18:50:21
Техническа спецификация.pdf - 10-12-2014 18:49:11
Приложение към публична покана.doc - 10-12-2014 18:48:30
Публична покана.pdf - 10-12-2014 18:47:59


НазадОбяви, съобщения

„НКЖИ ЕНЕРГО СЕКЦИЯ “ Г.Оряховица“ Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в землищата на населените места с ЖП инфраструктура в участък Каспичан Провадия път 2 на 03-05.06.2019г.
Повече тук
повече..

„НКЖИ ЕНЕРГО СЕКЦИЯ “ Г.Оряховица“ Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в землищата на населените места с ЖП инфраструктура в участък Каспичан Провадия път 1 на 30-31.05.2019г.
Повече тук
повече..

Обявяване на Заповед №РД -19 – 04- 1/08.05.2019г.на Директора на ОД“ Земеделие Варна за пожароопасен сезон
Повече тук
повече..

Обявление : На основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ издадено разрешение за изработване на ПУП- ПЗ от ОбС Провадия за ПИ №31005.15.1 по КККР на с. Златина, община Провадия, област Варна
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варненска на основание чл....
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®