GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП – 2466-1-2014/10.12.2014 г. Публична покана ID 9037312 за възлагане на обществена поръчка с предмет "Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и обяд за децата от подготвителен клас и учениците от І-ви до VІІІ-ми клас на Основно училище „Васил Левски“ – с. Бозвелийско, община Провадия, обл


Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 02.02.2016 г. по І-ва обособена позиция.pdf - 19-02-2016 15:02:50
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 12.01.2016 г по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-01-2016 16:24:38
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 12.01.2016 г по І-ва обособена позиция.pdf - 20-01-2016 16:24:29
Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП от 10.12.2015г. по І-ва обособена позиция.pdf - 18-12-2015 15:55:32
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 05.11.2015 г по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 19-11-2015 17:13:50
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 05.11.2015 г по І-ва обособена позиция.pdf - 19-11-2015 17:13:43
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 07.10.2015 т.pdf - 20-10-2015 13:11:11
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 03.07.2015 г. по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-07-2015 16:03:12
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 02.06.2015 г. по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 19-06-2015 15:14:17
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 02.06.2015 г. по І-ва обособена позиция.pdf - 19-06-2015 15:13:56
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по ІІ-ра об. позиция от 20052015 г.pdf - 20-05-2015 17:24:13
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по І-ва об. позиция от 20052015 г.pdf - 20-05-2015 17:24:06
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 07042015 г. по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-04-2015 15:55:18
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 07042015 г. по І-ва обособена позиция.pdf - 20-04-2015 15:55:11
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 06032015 г. по І-ва обособена позиция.pdf - 19-03-2015 14:29:30
Информация по чл.22б ал.2 т.14 по ЗОП по І-ва об. позиция от 11022015 г.pdf - 20-02-2015 17:11:38
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по ІІ-ра об. позиция от 11022015 г.pdf - 20-02-2015 17:11:31
Договор от 05.01.2015 г. по ІІ об. позиция.pdf - 30-01-2015 16:15:43
Договор от 05.01.2015 г. по І об. позиция.pdf - 30-01-2015 16:15:11
Протокол от работата на комисията.pdf - 22-12-2014 15:52:31
Проект на договор.doc - 10-12-2014 18:51:26
Методика за оценка на офертите.pdf - 10-12-2014 18:50:21
Техническа спецификация.pdf - 10-12-2014 18:49:11
Приложение към публична покана.doc - 10-12-2014 18:48:30
Публична покана.pdf - 10-12-2014 18:47:59


Назад

Обяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 - 44 / 25.05.2017 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомително писмо от ЗК "Житница" за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница
Уведомително писмо от ЗК "Житница"
повече..

Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
повече..

Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
повече..




Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®