GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП – 37 – 2014/11.12.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на технически проекти за строежи „Основен ремонт на аварирали участъци от път VAR 1003 - /ІІІ-9044/ - Синдел – Царевци – граница общ. (Аврен – Провадия) – Житница /ІІІ-9004/“ и ...


Информация по чл.22, ал.2, т.16 от ЗОП от 29.01.2016г.pdf - 29-01-2016 16:02:38
Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП.pdf - 17-06-2015 16:54:33
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Виамап ООД.JPG - 12-05-2015 16:08:22
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на ЗС Консултпроект ЕООД.PDF - 12-05-2015 16:08:07
Договор №36 от 21.04.2015 г.pdf - 27-04-2015 16:12:38
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за Инфра Про Консулт ЕООД ООД.PDF - 25-03-2015 16:19:41
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за ЗС Консултпроект ЕООД.PDF - 25-03-2015 16:19:36
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за Геоконструкт ЕООД.PDF - 25-03-2015 16:19:31
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за Виамап ООД.PDF - 25-03-2015 16:19:27
1Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД.PDF - 25-03-2015 16:19:21
Заповед №484 от 04.03.2015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 04-03-2015 16:54:31
Протокол №4 от 04.03.2015 г. от работата на комисията.pdf - 04-03-2015 16:54:25
Протокол №3 от 17.02.2015 г. от работата на комисията.pdf - 04-03-2015 16:54:18
Протокол №2 от 12.02.2015 г. за работата на комисията.pdf - 04-03-2015 16:54:09
Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf - 12-02-2015 17:20:46
Протокол №1 от 09.01.2015 г. от работата на комисията.pdf - 23-01-2015 11:20:32
Образец № 17 - Списък на проектантите.doc - 11-12-2014 15:10:20
Образец № 16 - Проект договор проектиране.doc - 11-12-2014 15:09:56
Образец № 15 - Д. 56.1.11.doc - 11-12-2014 15:09:43
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 11-12-2014 15:09:32
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 11-12-2014 15:09:24
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 11-12-2014 15:09:17
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 11-12-2014 15:09:09
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 11-12-2014 15:09:00
Образец № 9 - Списък услуги.doc - 11-12-2014 15:08:51
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 11-12-2014 15:08:42
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 11-12-2014 15:08:31
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 11-12-2014 15:08:23
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 11-12-2014 15:08:12
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 11-12-2014 15:08:03
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 11-12-2014 15:07:51
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 11-12-2014 15:07:42
Образец № 1 - Оферта.doc - 11-12-2014 15:07:32
Специфични изисквания и указания.pdf - 11-12-2014 15:07:22
Указания към участниците.pdf - 11-12-2014 15:07:04
Техническа спецификация.pdf - 11-12-2014 15:06:41
Обявление за обществена поръчка.pdf - 11-12-2014 15:06:27
Решение №3033 от 11.12.2014 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 11-12-2014 15:06:13


НазадОбяви, съобщения

Обявление за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР 2014-2020
Обявление за провеждане на подбор на персонал...
повече..

Списък на класираните и на предложените за назначаване кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®