GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП – 38 – 2014/12.12.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на технически проекти за строежи: „Битова канализаця по ул. Ивайло“, ул. „Комунига“, „Пролет“ и „Перуника“ в гр. Провадия и реконструкция на водопроводна мрежа по ул. Комунига“ – гр. Провадия“; „


Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 20.07.2015г.pdf - 20-01-2016 16:18:25
Информация чл.22б ал.2 т.16 Атанаска Найденова ЕООД.PDF - 23-12-2015 15:48:59
Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП.pdf - 17-06-2015 16:53:31
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Проджект планинг енд мениджмънт ООД.PDF - 12-05-2015 16:13:28
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Атанаска Найденова ЕООД.PDF - 12-05-2015 16:13:18
Договор №35 от 20042015 г..pdf - 22-04-2015 16:51:42
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД.PDF - 25-03-2015 16:18:39
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за Атанаска найденова ООД.PDF - 25-03-2015 16:18:35
Заповед за класиране № 526-06.03.2015г..pdf - 06-03-2015 15:38:04
Протокол № 3 от 06.03.2015г..pdf - 06-03-2015 15:37:54
Протокол № 2 от 23.02.2015г..pdf - 06-03-2015 15:37:42
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ- ОП-38.pdf - 26-02-2015 16:11:10
протокол №1 от 12.01.2015.pdf - 11-02-2015 16:19:37
Образец № 17 - Списък на проектантите.doc - 12-12-2014 15:22:08
Образец № 16 - Проект договор проектиране.doc - 12-12-2014 15:21:58
Образец № 15 - Д. 56.1.11.doc - 12-12-2014 15:21:46
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 12-12-2014 15:21:37
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 12-12-2014 15:21:29
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 12-12-2014 15:21:20
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 12-12-2014 15:21:12
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 12-12-2014 15:21:05
Образец № 9 - Списък услуги.doc - 12-12-2014 15:20:55
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 12-12-2014 15:20:46
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 12-12-2014 15:20:39
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 12-12-2014 15:20:31
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 12-12-2014 15:20:21
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 12-12-2014 15:20:12
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 12-12-2014 15:20:03
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 12-12-2014 15:19:19
Образец № 1 - Оферта.doc - 12-12-2014 15:19:10
Скица №89 от 17.02.2014 г.pdf - 12-12-2014 15:18:49
Скица №88 от 17.02.2014 г.pdf - 12-12-2014 15:18:19
Скица №87 от 17.02.2014 г.pdf - 12-12-2014 15:17:58
Скица №86 от 17.02.2014 г.pdf - 12-12-2014 15:17:35
Техническа спецификация.pdf - 12-12-2014 15:16:58
Указания за обществена поръчка.pdf - 12-12-2014 15:16:31
Обявление за обществена поръчка.pdf - 12-12-2014 15:16:01
Решение №3055 от 12.12.2014 г на Кмета на Община Провадия.pdf - 12-12-2014 15:15:38
Специфични изисквания и указания.pdf - 12-12-2014 15:28:49


НазадОбяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®