GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП – 39 – 2014/16.12.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на технически проект за строеж: „Открит комплекс за спортна дейност с площадка за игра и зона за отдих в УПИ І – 1996, кв.95 в гр. Провадия“


Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 23.06.2015 г.pdf - 23-06-2015 16:16:25
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Проджект планинг енд мениджмънт ООД ЕООД.PDF - 12-05-2015 16:06:19
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на ДММ Дизаин ЕООД.PDF - 12-05-2015 16:06:09
- 12-05-2015 16:02:23
Договор №33 от 07.04.2015 г.pdf - 15-04-2015 15:34:23
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД.PDF - 18-03-2015 15:29:21
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за ДММ ДИЗАЙН ЕООД 1.PDF - 18-03-2015 15:29:13
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за АТМ ЕООД.PDF - 18-03-2015 15:29:05
заповед за класиране № 528 от 06.03.2015г..pdf - 06-03-2015 15:36:29
Протокол №4 от работата на комисията.pdf - 06-03-2015 15:36:19
Протокол №3 от работата на комисията.pdf - 06-03-2015 15:36:11
Протокол №2 от работата на комисията.pdf - 06-03-2015 15:36:00
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ-ОП 39.pdf - 26-02-2015 16:10:45
Протокол № 1 от работата на комисията от 14.01.2015 г.pdf - 30-01-2015 16:27:51
Разяснения на Възложителя от 22.12.2014 г.pdf - 22-12-2014 15:53:06
Образец № 17 - Списък на проектантите.doc - 16-12-2014 17:55:19
Образец № 16 - Проект договор проектиране.doc - 16-12-2014 17:55:12
Образец № 15 - Д. 56.1.11.doc - 16-12-2014 17:55:04
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 16-12-2014 17:54:57
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 16-12-2014 17:54:50
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 16-12-2014 17:54:43
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 16-12-2014 17:54:37
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 16-12-2014 17:54:30
Образец № 9 - Списък услуги.doc - 16-12-2014 17:54:22
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 16-12-2014 17:54:14
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 16-12-2014 17:54:08
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 16-12-2014 17:54:01
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 16-12-2014 17:53:56
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 16-12-2014 17:53:48
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 16-12-2014 17:53:37
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 16-12-2014 17:53:28
Образец № 1 - Оферта.doc - 16-12-2014 17:53:20
Скица-виза за проектиране.pdf - 16-12-2014 17:53:10
Техническа спецификация.pdf - 16-12-2014 17:52:40
Специфични изисквания и указания.pdf - 16-12-2014 17:52:28
Указания към участниците.pdf - 16-12-2014 17:52:13
Обявление за обществена поръчка.pdf - 16-12-2014 17:51:49
Решение №3115 от 16.12.2014 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 16-12-2014 17:51:25


Назад

Обяви, съобщения

Уведомително писмо от ЗК "Житница" за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница
Уведомително писмо от ЗК "Житница"
повече..

Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
повече..

Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
повече..

Обява за обучение по специалност "Военна медицинска сестра"
Обява за обучение по специалност "Военна медицинска...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®