GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП – 39 – 2014/16.12.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на технически проект за строеж: „Открит комплекс за спортна дейност с площадка за игра и зона за отдих в УПИ І – 1996, кв.95 в гр. Провадия“


Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 23.06.2015 г.pdf - 23-06-2015 16:16:25
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Проджект планинг енд мениджмънт ООД ЕООД.PDF - 12-05-2015 16:06:19
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на ДММ Дизаин ЕООД.PDF - 12-05-2015 16:06:09
- 12-05-2015 16:02:23
Договор №33 от 07.04.2015 г.pdf - 15-04-2015 15:34:23
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД.PDF - 18-03-2015 15:29:21
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за ДММ ДИЗАЙН ЕООД 1.PDF - 18-03-2015 15:29:13
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за АТМ ЕООД.PDF - 18-03-2015 15:29:05
заповед за класиране № 528 от 06.03.2015г..pdf - 06-03-2015 15:36:29
Протокол №4 от работата на комисията.pdf - 06-03-2015 15:36:19
Протокол №3 от работата на комисията.pdf - 06-03-2015 15:36:11
Протокол №2 от работата на комисията.pdf - 06-03-2015 15:36:00
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ-ОП 39.pdf - 26-02-2015 16:10:45
Протокол № 1 от работата на комисията от 14.01.2015 г.pdf - 30-01-2015 16:27:51
Разяснения на Възложителя от 22.12.2014 г.pdf - 22-12-2014 15:53:06
Образец № 17 - Списък на проектантите.doc - 16-12-2014 17:55:19
Образец № 16 - Проект договор проектиране.doc - 16-12-2014 17:55:12
Образец № 15 - Д. 56.1.11.doc - 16-12-2014 17:55:04
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 16-12-2014 17:54:57
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 16-12-2014 17:54:50
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 16-12-2014 17:54:43
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 16-12-2014 17:54:37
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 16-12-2014 17:54:30
Образец № 9 - Списък услуги.doc - 16-12-2014 17:54:22
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 16-12-2014 17:54:14
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 16-12-2014 17:54:08
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 16-12-2014 17:54:01
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 16-12-2014 17:53:56
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 16-12-2014 17:53:48
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 16-12-2014 17:53:37
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 16-12-2014 17:53:28
Образец № 1 - Оферта.doc - 16-12-2014 17:53:20
Скица-виза за проектиране.pdf - 16-12-2014 17:53:10
Техническа спецификация.pdf - 16-12-2014 17:52:40
Специфични изисквания и указания.pdf - 16-12-2014 17:52:28
Указания към участниците.pdf - 16-12-2014 17:52:13
Обявление за обществена поръчка.pdf - 16-12-2014 17:51:49
Решение №3115 от 16.12.2014 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 16-12-2014 17:51:25


НазадОбяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®