GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП – 40 – 2014/29.12.2014 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на пътни знаци и табели за нуждите на Община Провадия“


Информация по чл.22, ал.2, т.9 от ЗОП от 29.01.2016г.pdf - 29-01-2016 16:03:10
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 20.01.2016 г.pdf - 20-01-2016 16:40:28
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 20.07.2015 г.pdf - 20-01-2016 16:19:30
Елит пътна сигнализация ООД,ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.16 от ЗОП.pdf - 05-01-2016 16:17:10
Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 05.01.2016 година.pdf - 05-01-2016 16:17:05
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Елит пътна сигнализация ООД.PDF - 12-05-2015 16:12:34
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Кастело ООД.PDF - 12-05-2015 16:12:26
Договор №38 от 24.04.2015 г.pdf - 28-04-2015 15:12:37
Решение № 756 от 31.03.2015г на Кмета на Община Провадия.pdf - 31-03-2015 16:49:59
Протокол № 5 от 30.03.2015 г от работата на комисията.pdf - 31-03-2015 16:49:46
Протокол № 4 от 13.03.2015 г от работата на комисията.pdf - 31-03-2015 16:49:36
Протокол № 3 от 10.03.2015 г от работата на комисията.pdf - 31-03-2015 16:49:23
Протокол № 2 от 04.03.2015 г от работата на комисията.pdf - 31-03-2015 16:49:11
Съобщение за отваряне и оповестяване на цени.pdf - 10-03-2015 16:48:45
Протокол №1 от 29.01.2015 г. от работата на комисията.pdf - 12-02-2015 14:32:58
Разяснения на Възложителя от 09012015 т.pdf - 09-01-2015 15:24:00
Методика за оценка - променена от 09012015 г.pdf - 09-01-2015 15:21:20
Указания към участниците - променени от 09012015 г.pdf - 09-01-2015 15:20:41
Решение за промяна №34 от 09012015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 09-01-2015 15:20:23
Образец № 15 - Проект договор.doc - 29-12-2014 16:04:07
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 29-12-2014 16:04:00
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 29-12-2014 16:03:52
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 29-12-2014 16:03:46
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 29-12-2014 16:03:38
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 29-12-2014 16:03:32
Образец № 9 - Списък 55.1.1-доставки.doc - 29-12-2014 16:03:25
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 29-12-2014 16:03:16
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 29-12-2014 16:03:09
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 29-12-2014 16:03:02
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 29-12-2014 16:02:53
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 29-12-2014 16:02:45
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 29-12-2014 16:02:36
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 29-12-2014 16:02:29
Образец № 1 - Оферта.doc - 29-12-2014 16:02:21
Методика за оценка на офертите.pdf - 29-12-2014 16:02:04
Техническа спецификация.pdf - 29-12-2014 16:01:54
Специфични изисквания и указания.pdf - 29-12-2014 16:01:25
Указания за участие.pdf - 29-12-2014 16:01:16
Обявление за обществена поръчка.pdf - 29-12-2014 16:00:31
Решение №3326 от 29.12.2014 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 29-12-2014 16:00:15


Назад

Обяви, съобщения

Уведомително писмо от ЗК "Житница" за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница
Уведомително писмо от ЗК "Житница"
повече..

Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
повече..

Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
повече..

Обява за обучение по специалност "Военна медицинска сестра"
Обява за обучение по специалност "Военна медицинска...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®