GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП – 41 – 2014/29.12.2014 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Светлинна сигнализация на пешеходни пътеки в гр. Провадия“


Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 19.06.2015 год.pdf - 20-01-2016 16:20:11
Елит пътна сигнализация ООД,ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.16 от ЗОП 1.pdf - 05-01-2016 16:18:00
Информация по чл.22б ал.2 т.15 от ЗОП от 01.06.2015 г.pdf - 01-06-2015 16:52:32
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Елит пътна сигнализация ООД.PDF - 09-04-2015 15:02:04
Договор №24 от 30.03.2015 г..pdf - 02-04-2015 16:46:28
Заповед №490 от 05.03.2015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 05-03-2015 14:26:51
Протокол №3 от 23.02.2015 г. от работата на комисията.pdf - 05-03-2015 14:26:37
съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf - 18-02-2015 15:59:21
протокол №2 - светлинна сигнализация.pdf - 18-02-2015 15:59:13
Протокол №1 от работата на комисията.pdf - 04-02-2015 16:28:49
Образец №17 - Д. запознаване с обекта.doc - 29-12-2014 16:11:06
Образец № 16 - Д. 56.1.11.doc - 29-12-2014 16:10:57
Образец № 15 - Проект договор.doc - 29-12-2014 16:10:49
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 29-12-2014 16:10:39
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 29-12-2014 16:10:32
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 29-12-2014 16:10:23
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 29-12-2014 16:10:16
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 29-12-2014 16:10:10
Образец № 9 - Списък 55.1.2-строителство.doc - 29-12-2014 16:10:04
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 29-12-2014 16:09:58
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 29-12-2014 16:09:45
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 29-12-2014 16:09:38
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 29-12-2014 16:09:32
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 29-12-2014 16:09:25
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 29-12-2014 16:09:15
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 29-12-2014 16:09:09
Образец № 1 - Оферта.doc - 29-12-2014 16:09:02
Методика за оценка на офертите.pdf - 29-12-2014 16:08:50
Техническа спецификация.pdf - 29-12-2014 16:08:43
Специфични изисквания и указания.pdf - 29-12-2014 16:08:18
Указания към участниците.pdf - 29-12-2014 16:08:09
Обявление за обществена поръчка.pdf - 29-12-2014 16:07:39
Решение №3327 от 29.12.2014 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 29-12-2014 16:07:24


Назад

Обяви, съобщения

Уведомително писмо от ЗК "Житница" за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница
Уведомително писмо от ЗК "Житница"
повече..

Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
повече..

Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
повече..

Обява за обучение по специалност "Военна медицинска сестра"
Обява за обучение по специалност "Военна медицинска...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®