GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП – 42 – 2014/29.12.2014 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на път VAR 3218 - /III-731/ Блъсково – Китен – Граница общ. /Провадия – Дългопол/ - Дългопол - /III-208/“


Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 20.08.2015 г.pdf - 20-08-2015 16:35:43
Информация по чл.22б ал.2 14 от ЗОП от 20.07.2015 година.pdf - 20-07-2015 16:31:07
Информация по чл.22Б, ал.2, т.16 от ЗОП.pdf - 23-07-2015 10:41:02
Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП.pdf - 15-07-2015 16:03:01
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на М.Н.Строй ООД.PDF - 09-04-2015 15:04:03
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Зебра ООД.PDF - 09-04-2015 15:03:53
Договор №28 от 31.03.2015 г.pdf - 03-04-2015 16:10:10
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП на Инфратранс Консулт ЕООД.PDF - 30-03-2015 13:59:22
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП заДенвя трейд ООД.PDF - 25-03-2015 16:17:21
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за Пътища и мостове ЕООД.PDF - 25-03-2015 16:17:05
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за М.Н.Строй ООД.PDF - 25-03-2015 16:16:59
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за Инфратранс консулт АД.PDF - 25-03-2015 16:16:50
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за Зебра ООД.PDF - 25-03-2015 16:16:44
1Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за ЕС.ГЕ.ХА. ЕООД.PDF - 25-03-2015 16:16:37
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП от 19032015.pdf - 19-03-2015 15:46:59
Заповед №548 от 10.03.2015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 10-03-2015 17:01:09
Протокол №4 от 10.03.2015 г. от работата на комисията.pdf - 10-03-2015 17:01:01
Протокол №3 от 26.02.2015 г. от работата на комисията.pdf - 10-03-2015 17:00:54
Протокол №2 от 23.02.2015 г. от работата на комисията.pdf - 10-03-2015 17:00:43
Съобщение за оповестяване на ценови оферти.pdf - 23-02-2015 16:08:54
Протокол №1 от 29.01.2015 г. от работата на комисията.pdf - 10-02-2015 17:26:32
Разяснения от Възложителя от 23.01.2015 г.pdf - 23-01-2015 15:40:36
Разяснения на Възложителя от 09012015 т.pdf - 09-01-2015 15:10:10
Решение за промяна №35 от 09012015 година на Кмета на Община Провадия.pdf - 09-01-2015 15:09:59
Образец №17 - Д. запознаване с обекта.doc - 29-12-2014 16:17:23
Образец № 16 - Д. 56.1.11.doc - 29-12-2014 16:17:15
Образец № 15 - Проект договор.doc - 29-12-2014 16:17:08
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 29-12-2014 16:17:01
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 29-12-2014 16:16:54
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 29-12-2014 16:16:48
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 29-12-2014 16:16:41
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 29-12-2014 16:16:34
Образец № 9 - Списък 55.1.2-строителство.doc - 29-12-2014 16:16:28
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 29-12-2014 16:16:20
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 29-12-2014 16:16:13
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 29-12-2014 16:16:07
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 29-12-2014 16:16:01
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 29-12-2014 16:15:54
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 29-12-2014 16:15:48
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 29-12-2014 16:15:41
Образец № 1 - Оферта.doc - 29-12-2014 16:15:34
Методика за оценка на офертите.pdf - 29-12-2014 16:15:23
Instrukcia_poddarjane i remont pati6a-Provadia.pdf - 29-12-2014 16:15:14
Техническа спецификация.pdf - 29-12-2014 16:14:36
Специфични изисквания и указания.pdf - 29-12-2014 16:14:17
Указания към участниците.pdf - 29-12-2014 16:13:49
Обявление за обществена поръчка.pdf - 29-12-2014 16:13:28
Решение №3329 от 29.12.2014 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 29-12-2014 16:13:07


Назад

Обяви, съобщения

Уведомително писмо от ЗК "Житница" за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница
Уведомително писмо от ЗК "Житница"
повече..

Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
повече..

Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
повече..

Обява за обучение по специалност "Военна медицинска сестра"
Обява за обучение по специалност "Военна медицинска...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®