GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП – 42 – 2014/29.12.2014 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на път VAR 3218 - /III-731/ Блъсково – Китен – Граница общ. /Провадия – Дългопол/ - Дългопол - /III-208/“


Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 20.08.2015 г.pdf - 20-08-2015 16:35:43
Информация по чл.22б ал.2 14 от ЗОП от 20.07.2015 година.pdf - 20-07-2015 16:31:07
Информация по чл.22Б, ал.2, т.16 от ЗОП.pdf - 23-07-2015 10:41:02
Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП.pdf - 15-07-2015 16:03:01
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на М.Н.Строй ООД.PDF - 09-04-2015 15:04:03
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Зебра ООД.PDF - 09-04-2015 15:03:53
Договор №28 от 31.03.2015 г.pdf - 03-04-2015 16:10:10
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП на Инфратранс Консулт ЕООД.PDF - 30-03-2015 13:59:22
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП заДенвя трейд ООД.PDF - 25-03-2015 16:17:21
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за Пътища и мостове ЕООД.PDF - 25-03-2015 16:17:05
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за М.Н.Строй ООД.PDF - 25-03-2015 16:16:59
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за Инфратранс консулт АД.PDF - 25-03-2015 16:16:50
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за Зебра ООД.PDF - 25-03-2015 16:16:44
1Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за ЕС.ГЕ.ХА. ЕООД.PDF - 25-03-2015 16:16:37
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП от 19032015.pdf - 19-03-2015 15:46:59
Заповед №548 от 10.03.2015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 10-03-2015 17:01:09
Протокол №4 от 10.03.2015 г. от работата на комисията.pdf - 10-03-2015 17:01:01
Протокол №3 от 26.02.2015 г. от работата на комисията.pdf - 10-03-2015 17:00:54
Протокол №2 от 23.02.2015 г. от работата на комисията.pdf - 10-03-2015 17:00:43
Съобщение за оповестяване на ценови оферти.pdf - 23-02-2015 16:08:54
Протокол №1 от 29.01.2015 г. от работата на комисията.pdf - 10-02-2015 17:26:32
Разяснения от Възложителя от 23.01.2015 г.pdf - 23-01-2015 15:40:36
Разяснения на Възложителя от 09012015 т.pdf - 09-01-2015 15:10:10
Решение за промяна №35 от 09012015 година на Кмета на Община Провадия.pdf - 09-01-2015 15:09:59
Образец №17 - Д. запознаване с обекта.doc - 29-12-2014 16:17:23
Образец № 16 - Д. 56.1.11.doc - 29-12-2014 16:17:15
Образец № 15 - Проект договор.doc - 29-12-2014 16:17:08
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 29-12-2014 16:17:01
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 29-12-2014 16:16:54
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 29-12-2014 16:16:48
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 29-12-2014 16:16:41
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 29-12-2014 16:16:34
Образец № 9 - Списък 55.1.2-строителство.doc - 29-12-2014 16:16:28
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 29-12-2014 16:16:20
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 29-12-2014 16:16:13
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 29-12-2014 16:16:07
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 29-12-2014 16:16:01
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 29-12-2014 16:15:54
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 29-12-2014 16:15:48
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 29-12-2014 16:15:41
Образец № 1 - Оферта.doc - 29-12-2014 16:15:34
Методика за оценка на офертите.pdf - 29-12-2014 16:15:23
Instrukcia_poddarjane i remont pati6a-Provadia.pdf - 29-12-2014 16:15:14
Техническа спецификация.pdf - 29-12-2014 16:14:36
Специфични изисквания и указания.pdf - 29-12-2014 16:14:17
Указания към участниците.pdf - 29-12-2014 16:13:49
Обявление за обществена поръчка.pdf - 29-12-2014 16:13:28
Решение №3329 от 29.12.2014 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 29-12-2014 16:13:07


НазадОбяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®