GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП – 43 – 2014/30.12.2014 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на технически проекти за строежи: „Основен ремонт на сграда „Младежки дом“ в УПИ ІІІ – 1360, кв.59, гр. Провадия“, „Основен ремонт на сграда „Сапарева къща“ в УПИ ІІІ-1596, кв.97, гр. Провадия


Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на ДММ Дизайн ЕООД.PDF - 20-08-2015 15:59:05
Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 23062015 година.pdf - 23-06-2015 16:17:10
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на ДММ Дизаин ЕООД.PDF - 09-04-2015 15:02:58
Договор №21 от 27.03.2015 г.pdf - 01-04-2015 14:48:32
Протокол №2 от 10.02.2015 г. от работата на комисията.pdf - 12-02-2015 17:19:33
Заповед №308 от 12.02.2015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 12-02-2015 17:19:02
Протокол № 1 от 28.01.2015г..pdf - 05-02-2015 16:47:38
Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf - 05-02-2015 16:34:57
Образец № 18 - Декларация за ангажираност на експерт.doc - 30-12-2014 18:42:00
Образец № 17 - Списък на експертите.doc - 30-12-2014 18:41:51
Образец № 16 - Проект договор проектиране.doc - 30-12-2014 18:41:42
Образец № 15 - Д. 56.1.11.doc - 30-12-2014 18:41:36
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 30-12-2014 18:41:29
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 30-12-2014 18:41:22
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 30-12-2014 18:41:16
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 30-12-2014 18:41:09
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 30-12-2014 18:41:01
Образец № 9 - Списък услуги.doc - 30-12-2014 18:40:30
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 30-12-2014 18:40:10
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 30-12-2014 18:40:04
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 30-12-2014 18:39:42
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 30-12-2014 18:39:35
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 30-12-2014 18:39:28
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 30-12-2014 18:39:20
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 30-12-2014 18:39:13
Образец № 1 - Оферта.doc - 30-12-2014 18:39:06
Скица - виза - Ламбова къща.pdf - 30-12-2014 18:38:16
Скица - виза - Младежки дом.pdf - 30-12-2014 18:37:57
Скица - виза - Сапарева къща.pdf - 30-12-2014 18:37:31
Техническа спецификация.pdf - 30-12-2014 18:37:02
Специфични изисквания и указания.pdf - 30-12-2014 18:36:33
Указания за участие.pdf - 30-12-2014 18:36:16
Обявление за обществена поръчка.pdf - 30-12-2014 18:35:34
Решение №3365 от 30.12.2014 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 30-12-2014 18:34:54


НазадОбяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®