GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2015 – ОП – 1/06.03.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт на ул. „Георги Димитров“, ул. „Цар Освободител“ и ул. „Дунав“ в гр. Провадия“


Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 20.08.2015 г.pdf - 20-08-2015 16:36:38
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Пътища и мостове ЕООД 1.PDF - 20-08-2015 15:57:34
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.07.2015г.pdf - 20-07-2015 16:01:58
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Пътища и мостове ЕООД.PDF - 09-07-2015 16:59:06
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Одесосстрой ООД.PDF - 09-07-2015 16:59:01
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Стимекс ЕООД.PDF - 24-06-2015 17:18:22
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Пътищаи АД.PDF - 24-06-2015 17:17:49
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Пътища и мостове ЕООД.PDF - 24-06-2015 17:17:39
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Одесосстрой ООД.PDF - 24-06-2015 17:17:31
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Зебра ООД.PDF - 24-06-2015 17:17:23
Приложение към договор № 45 от 05062015г.pdf - 11-06-2015 17:23:06
Договор № 45 от 05062015г.pdf - 11-06-2015 17:22:42
Заповед №1188 от 13052015 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците в процедурата .pdf - 13-05-2015 12:34:15
Протокол № 4 от 11052015 г. от работата на комисията.pdf - 13-05-2015 12:33:08
Протокол № 3 от 04052015 г. от работата на комисията.pdf - 13-05-2015 12:32:41
Протокол № 2 от 28042015 г. от работата на комисията.pdf - 13-05-2015 12:31:33
Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf - 28-04-2015 16:30:28
Протокол №1 от 06042015 г от работата на комисията.pdf - 20-04-2015 15:58:26
Образец №18 - Д. специализирана техника.doc - 06-03-2015 17:47:25
Образец №17 - Д. запознаване с обекта.doc - 06-03-2015 17:47:19
Образец № 16 - Д. 56.1.11.doc - 06-03-2015 17:47:10
Образец № 15 - Проект договор.doc - 06-03-2015 17:46:53
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 06-03-2015 17:46:46
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 06-03-2015 17:46:39
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 06-03-2015 17:46:29
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 06-03-2015 17:46:22
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 06-03-2015 17:46:14
Образец № 9 - Списък 55.1.2-строителство.doc - 06-03-2015 17:46:07
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 06-03-2015 17:46:01
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 06-03-2015 17:41:34
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 06-03-2015 17:41:28
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 06-03-2015 17:41:23
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 06-03-2015 17:41:17
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 06-03-2015 17:41:11
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 06-03-2015 17:41:04
Образец № 1 - Оферта.doc - 06-03-2015 17:40:58
Методика за оценка на офертите.pdf - 06-03-2015 17:40:50
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 06-03-2015 17:40:26
Техническа спецификация.pdf - 06-03-2015 17:40:03
Специфични изисквания към участниците.pdf - 06-03-2015 17:39:48
Указания към участниците.pdf - 06-03-2015 17:39:34
Обявление за обществена поръчка.pdf - 06-03-2015 17:39:05
Решение № 530 от 06.03.2015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 06-03-2015 17:38:38


НазадОбяви, съобщения

Заповед № 3597/02.12.2020г.
Повече тук
повече..

Заповед № 3596 от 02.12.2020г.
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 110/30.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®