GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2015 - ОП – 2/13.03.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт общинска пътна мрежа, в т.ч: Път VAR 1215 /ІІІ -208/ Провадия – Добрина – Манастир – граница Община (Провадия – Девня); Път VAR 3214 /VAR 2212, Златина – Млада гвардия/ - Венчан и Път VAR 22


Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 18.03.2016 г.pdf - 18-03-2016 14:41:41
Информация по чл.22б ал.2 т.15 от ЗОП от 18.09.2015 година.pdf - 18-09-2015 20:44:10
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.09.2015г.pdf - 18-12-2015 16:54:58
Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП от 27.08.2015 година.pdf - 27-08-2015 16:01:15
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Пътища и мостове ЕООД.PDF - 17-07-2015 16:48:25
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Пътища АД.PDF - 17-07-2015 16:48:17
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Пътстрой Бургас ЕООД.PDF - 24-06-2015 17:30:17
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Пътища и мостове ЕООД.PDF - 24-06-2015 17:30:08
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Зебра ООД.PDF - 24-06-2015 17:29:59
11Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Пътища ЕООД.PDF - 24-06-2015 17:29:48
Договор №48 от 11.06.2015 година.pdf - 17-06-2015 16:51:37
Заповед №1176 от 12.05.2015 г. на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 12-05-2015 17:07:14
Протокол №3 от 12052015 г..pdf - 12-05-2015 17:06:58
Протокол №2 от 07052015 г..pdf - 12-05-2015 17:06:29
Съобщение за отваряне на ценови оферти от 07.05.2015 г..pdf - 07-05-2015 16:05:40
Протокол №1 от 15.04.2015 г. от работата на комисията.pdf - 27-04-2015 16:10:58
Разяснения относно ОП - 2-2015 г.pdf - 07-04-2015 11:03:05
Разяснения на Възложителя от 23.03.2015 г.pdf - 23-03-2015 16:50:03
Образец №18 - Д. специализирана техника.doc - 13-03-2015 17:44:57
Образец №17 - Д. запознаване с обекта.doc - 13-03-2015 17:44:47
Образец № 16 - Д. 56.1.11.doc - 13-03-2015 17:44:37
Образец № 15 - Проект договор.doc - 13-03-2015 17:44:11
Приложение №14-4 - КСС VAR 2220.xlsx - 13-03-2015 17:43:34
Приложение №14-3 - КСС VAR 3214.xlsx - 13-03-2015 17:43:22
Приложение №14-2 - КСС VAR 1215.xlsx - 13-03-2015 17:43:12
Приложение №14-1 - Обобшена КСС.xlsx - 13-03-2015 17:43:01
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 13-03-2015 17:42:44
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 13-03-2015 17:42:31
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 13-03-2015 17:42:23
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 13-03-2015 17:42:15
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 13-03-2015 17:42:06
Образец № 9 - Списък 55.1.2-строителство.doc - 13-03-2015 17:41:58
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 13-03-2015 17:41:51
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 13-03-2015 17:41:10
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 13-03-2015 17:40:58
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 13-03-2015 17:40:47
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 13-03-2015 17:40:36
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 13-03-2015 17:40:12
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 13-03-2015 17:40:00
Образец № 1 - Оферта.doc - 13-03-2015 17:39:48
Проект Храброво Комарево.rar - 13-03-2015 17:34:31
Проект Златина - Млада Гвардия - Венчан.rar - 13-03-2015 17:33:46
Проект Добрина - Манастир.rar - 13-03-2015 17:18:58
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 13-03-2015 17:18:34
Техническа спецификация за поръчката.pdf - 13-03-2015 17:18:16
Методика за оценка на офертите.pdf - 13-03-2015 17:17:52
Специфични изисквания и указания в поръчката.pdf - 13-03-2015 17:17:26
Указания към участниците в поръчката.pdf - 13-03-2015 17:17:07
Обявление за обществена поръчка.pdf - 13-03-2015 17:16:36
Решение №590 ОТ 13.03.2015г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 13-03-2015 17:16:06


НазадОбяви, съобщения

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 102/10.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61, ал....
повече..

Информация за преценяване необходимостта за ОВОС
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 107/20.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®