GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2015 – ОП –3/20.03.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт тротоарни настилки и изграждане на “джобове” за поставяне на контейнери за отпадъци в Община Провадия”


Информация по чл.22 ал.2 т.16 ЗОП М.Н.Строй ООД 1.PDF - 18-01-2016 17:13:57
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.12.2015г.pdf - 18-12-2015 16:41:45
Информация по чл.22Б, ал.2, т.15 от ЗОП от 03.12.2015г.pdf - 03-12-2015 13:45:37
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.11.2015г.pdf - 19-11-2015 17:03:48
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.09.2015г.pdf - 18-09-2015 16:54:09
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.09.2015г.pdf - 18-09-2015 16:53:59
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Пътища и мостове ЕООД 2.PDF - 03-07-2015 16:51:14
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Пътища и мостове ЕООД 1.PDF - 03-07-2015 16:51:07
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на Миг Маркет ООД.PDF - 03-07-2015 16:51:01
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на М.Н.Строй ООД 2.PDF - 03-07-2015 16:50:54
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на М.Н.строй ООД 1.PDF - 03-07-2015 16:50:48
Договор № 46 от 08062015г.pdf - 11-06-2015 17:24:41
Заповед № 1244 от 20052015 г на Кмета на община Провадия на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 20-05-2015 17:21:14
Протокол № 4 от 19052015 г от работата на комисията.pdf - 20-05-2015 17:21:06
Протокол № 3 от 13052015 г от работата на комисията.pdf - 20-05-2015 17:20:48
Протокол № 2 от 08032015 г от работата на комисията.pdf - 20-05-2015 17:20:32
Съобщение за отваряне на ценови оферти от 08.05.2015 г..pdf - 08-05-2015 15:41:45
Протокол №1 от 20.04.2015г. от работата на комисията.pdf - 27-04-2015 16:11:38
Разяснения на Възложителя от 03.04.2015 г.pdf - 03-04-2015 16:09:23
Образец №18 - Д. специализирана техника.doc - 20-03-2015 16:45:01
Образец №17 - Д. запознаване с обекта.doc - 20-03-2015 16:44:51
Образец № 16 - Д. 56.1.11.doc - 20-03-2015 16:44:38
Образец № 15 - Проект договор.doc - 20-03-2015 16:44:27
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 20-03-2015 16:44:18
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 20-03-2015 16:44:07
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 20-03-2015 16:44:00
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 20-03-2015 16:43:53
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 20-03-2015 16:43:45
Образец № 9 - Списък 55.1.2-строителство.doc - 20-03-2015 16:43:31
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 20-03-2015 16:43:22
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 20-03-2015 16:43:14
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 20-03-2015 16:43:07
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 20-03-2015 16:43:00
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 20-03-2015 16:42:53
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 20-03-2015 16:42:46
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 20-03-2015 16:42:39
Образец № 1 - Оферта.doc - 20-03-2015 16:42:32
Методика за оценка на офертите.pdf - 20-03-2015 16:42:17
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 20-03-2015 16:42:05
Техническа спецификация.pdf - 20-03-2015 16:41:42
Специфични указания за провеждане на обществена поръчка.pdf - 20-03-2015 16:41:26
Указания за провеждане на обществена поръчка.pdf - 20-03-2015 16:41:10
Обявление за обществена поръчка.pdf - 20-03-2015 16:40:44
Решение 661 от 20.03.2015 г.pdf - 20-03-2015 16:40:22


НазадОбяви, съобщения

Заповед № 3597/02.12.2020г.
Повече тук
повече..

Заповед № 3596 от 02.12.2020г.
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 110/30.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®