GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2015 – ОП – 7/08.06.2015 – Публична покана ID 9042601 за възлагане на публична покана с предмет „Периодична доставка на строителни материали и инструменти за нуждите на Община Провадия“.


Информация по чл.22Б, ал.2, т.15 от ЗОП от 25.07.2016г.pdf - 25-07-2016 14:46:58
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 20.07.2016г.pdf - 20-07-2016 14:58:36
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 20.06.2016г.pdf - 20-06-2016 15:22:16
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 19.05.2016г.pdf - 19-05-2016 15:08:46
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.04.2016г.pdf - 20-04-2016 16:38:13
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.03.2016г.pdf - 18-03-2016 14:37:08
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.02.2016г.pdf - 19-02-2016 15:00:53
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.01.2016г.pdf - 20-01-2016 16:34:49
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.12.2015г.pdf - 18-12-2015 16:39:21
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.11.2015г.pdf - 19-11-2015 17:06:14
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.11.2015г.pdf - 19-11-2015 17:06:08
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.09.2015г.pdf - 18-09-2015 16:56:34
Договор №56 от 07.07.2015 г.pdf - 15-07-2015 16:02:29
Протокол от работата на комисията за разглеждане и оценка на офертите от 19.06.2015г.pdf - 23-06-2015 16:14:50
Методика за оценка на офертите.pdf - 08-06-2015 16:48:01
Техническа спецификация.pdf - 08-06-2015 16:47:49
Проект на договор.docx - 08-06-2015 16:47:33
Приложение към публична покана.doc - 08-06-2015 16:47:24
Публична покана.pdf - 08-06-2015 16:47:05


НазадОбяви, съобщения

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 102/10.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61, ал....
повече..

Информация за преценяване необходимостта за ОВОС
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 107/20.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®