GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2015 – ОП – 8/23.06.2015 – Публична покана ID 9043144 за възлагане на публична покана с предмет „Избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на Община Провадия“.


Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 21.11.2016г по І-ва обособена позиция.pdf - 21-11-2016 14:35:19
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 21.11.2016г по ІІ-ра обособена позиция..pdf - 21-11-2016 14:35:13
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.08.2016г.pdf - 19-08-2016 13:50:47
Информация по чл.22Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 19.05.2016г.pdf - 19-05-2016 15:03:38
Информация по чл.22Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 19.02.2016г.pdf - 19-02-2016 14:59:39
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.01.2016г .pdf - 20-01-2016 16:36:40
Информация по чл.22Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 20.10.2015г.pdf - 20-10-2015 17:12:23
Информация по чл.22б ал.2, т.16 ЗОП Петрол АД.PDF - 16-10-2015 16:25:41
Информация по чл. 22б ал.2 т.14 от ЗОП от 20.08.2015 г.pdf - 20-08-2015 16:33:06
Договор № 57 от 17.07.2015г.pdf - 20-07-2015 16:52:35
CCF08072015.pdf - 08-07-2015 14:32:00
Разяснения от Възложителя от 29062015 г.pdf - 29-06-2015 17:23:57
Проект на договор.docx - 23-06-2015 16:49:58
Техническа спецификация.pdf - 23-06-2015 16:49:41
Приложение към публична покана.doc - 23-06-2015 16:49:29
Публична покана.pdf - 23-06-2015 16:49:09


НазадОбяви, съобщения

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 16/29.05.2020г.
Изх.№МДT-16/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите името...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 15/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 15/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 14/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 14 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®