GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2015 – ОП –11/13.07.2015 г. – Открита процедура за възлагане на рамково споразумение с предмет „Изготвяне на обследване на многофамилни жилищни сгради на територията на община Провадия по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ с две обособени позиции: Обособена


Трауминвест ЕООД, Инф.чл.22Б, А.2, Т.16 от ЗОП.pdf - 08-02-2017 14:31:29
Трауминвест-Кв.Север,Инф.чл.22Б,ал.1 т.16 от ЗОП.pdf - 17-01-2017 15:37:46
Трауминвест -Я.сакъзов,Инф.чл.22Б,Ал.2,т.9 от ЗОП.pdf - 17-01-2017 15:37:25
Трауминвест -Я.Сакъзов,Инф.чл.22Б,Ак.2,Т.16 от ЗОП.pdf - 17-01-2017 15:37:03
Трауминвест- Рада Илиева,Инф.чл.22Б,ал.2,т.16 от ЗОП.pdf - 17-01-2017 15:32:17
Трауминвест ,Цар Освободител,Инф.чл.22,Ал.2,Т.16 от ЗОП.pdf - 17-01-2017 15:32:05
Протико Ил,Инф.чл.22Б,Ал.2,Т.16 от ЗОП.pdf - 17-01-2017 15:31:51
Протико Ил ООД,Инф.чл.22Б,Ал.2,Т.16 отЗОП.pdf - 17-01-2017 15:31:40
Мултиплекс,Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОп.pdf - 17-01-2017 15:31:21
Мултиплекс Инженеринг,Инф.чл.22Б,Ал.2,Т.16 от ЗОП.pdf - 17-01-2017 15:31:01
Димитров и син ЕООД,инф.чл.22 Б,ал.2,т.16 от ЗОП.pdf - 17-01-2017 15:30:53
Димитров и син ЕООД,Инф. чл.22Б,ал.2,Т.16 от ЗОП.pdf - 17-01-2017 15:30:22
Информация по чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 03.01.2017 година по Договор №51 от 15.08.2016 година.pdf - 03-01-2017 15:29:30
Информация по чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 03.01.2017 година по Договор №47 от 22.07.2016 година.pdf - 03-01-2017 15:29:16
Информация по чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 03.01.2017 година по Договор №46 от 22.07.2016 година.pdf - 03-01-2017 15:28:58
Информация по чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 03.01.2017 година по Договор №40 от 30.06.2016 година.pdf - 03-01-2017 15:28:34
Информация по чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 03.01.2017 година по Договор №36 от 01.06.2016 година.pdf - 03-01-2017 15:28:15
Информация по чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 03.01.2017 година по Договор №29 от 11.05.2016 година.pdf - 03-01-2017 15:27:54
Информация по чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 03.01.2017 година по Договор №28 от 09.05.2016 година.pdf - 03-01-2017 15:27:37
Информация по чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 03.01.2017 година по Договор №26 от 22.04.2016 година.pdf - 03-01-2017 15:27:22
Информация по чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 03.01.2017 година по Договор №22 от 15.04.2016 година.pdf - 03-01-2017 15:27:03
Информация по чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 03.01.2017 година по Договор №18 от 21.03.2016 година.pdf - 03-01-2017 15:26:49
Информация по чл.22Б, ал.2, т.15 от ЗОП отм. от 03.01.2017 година.pdf - 03-01-2017 15:26:35
Договор № 52 от 19.08.2016 година.pdf - 29-08-2016 15:58:12
Договор № 51 от 15.08.2016 година.pdf - 29-08-2016 15:57:46
Договор №47 от 22.07.2016г.pdf - 28-07-2016 14:32:03
Договор №46 от 22.07.2016г.pdf - 28-07-2016 14:31:42
Допълнително споразумение към Договор №28 от 09.05.2016г..pdf - 21-07-2016 15:53:35
Договор №41 от 08.07.2016г..pdf - 15-07-2016 14:40:47
Договор №40 от 30.06.2016г..pdf - 15-07-2016 14:40:28
Заповед №1995 от 12.07.2016г. за класиране на участниците.pdf - 12-07-2016 12:22:39
Протокол №2 от 01.07.2016г. от работата на комисията.pdf - 12-07-2016 12:22:26
Протокол №1 от 23.06.2016г. от работата на комисията.pdf - 12-07-2016 12:22:00
Заповед №1811 от 23.06.2016г. за класиране на участниците.pdf - 23-06-2016 14:33:38
Протокол №2 от 21.06.2016г. от работата на комисията.pdf - 23-06-2016 14:33:25
Протокол №1 от 14.06.2016г. от работата на комисията.pdf - 23-06-2016 14:33:09
Образец - Проект на договор-ОП-2- ул.Янко Сакъзов №21.doc - 13-06-2016 15:44:01
Декларация чл.47 ал.9-ОП-2- ул.Янко Сакъзов №21.doc - 13-06-2016 15:43:45
Декларация чл. 56 ал.1 т.11-ОП-2- ул.Янко Сакъзов №21.doc - 13-06-2016 15:42:26
Декларация по чл. 56 ал.1 т.12-ОП-2- ул.Янко Сакъзов №21.doc - 13-06-2016 15:42:16
Списък документите съдържащи се в офертата-ОП-2- ул.Янко Сакъзов №21.doc - 13-06-2016 15:41:53
Оферта-ОП-2- ул.Янко Сакъзов №21.doc - 13-06-2016 15:41:28
Техническа спецификация - ул.Янко Сакъзов 21.pdf - 13-06-2016 15:41:01
Покана с изх.№ РД2600-1109 от 13.06.2016г. до Евиданс Инженеринг ООД.pdf - 13-06-2016 15:40:26
Покана с изх.№ РД2600-1107 от 13.06.2016г. до Си Енд Би Енерджиконсултинг ЕООД.pdf - 13-06-2016 15:40:07
Покана с изх.№ РД2600-1106 от 13.06.2016г. до Протико Ил ООД.pdf - 13-06-2016 15:39:52
Покана с изх.№ РД2600-1105 от 13.06.2016г. до Ен Еф Консултанти ЕООД .pdf - 13-06-2016 15:39:40
Покана с изх.№ РД2600-1108 от 13.06.2016г. до Трауминвест ЕООД.pdf - 13-06-2016 15:39:23
Заповед № 1683 от 13.06.2016 г. за класиране.pdf - 13-06-2016 15:38:33
Протокол №1 от 27.05.2016г. от работата на комисията.pdf - 13-06-2016 15:38:20
Заповед № 1664 от 09.06.2016г. за класиране.pdf - 09-06-2016 15:37:59
Протокол № 2 от 07.06.2016г. от работата на комисията.pdf - 09-06-2016 15:37:52
Протокол № 1 от 25.05.2016г. от работата на комисията.pdf - 09-06-2016 15:37:39
Договор № 36 от 01.06.2016г.pdf - 08-06-2016 14:11:24
Образец - Проект на договор-ОП-2- ул.Рада Илиева №14, бл.46.doc - 03-06-2016 12:52:20
Списък документите съдържащи се в офертата-ОП-2- ул.Рада Илиева №14, бл.46.doc - 03-06-2016 12:51:58
Декларация чл.47 ал.9-ОП-2- ул.Рада Илиева №14, бл.46.doc - 03-06-2016 12:51:36
Декларация чл. 56 ал.1 т.11-ОП-2- ул.Рада Илиева №14, бл.46.doc - 03-06-2016 12:51:15
Декларация по чл. 56 ал.1 т.12-ОП-2- ул.Рада Илиева №14, бл.46.doc - 03-06-2016 12:51:04
Оферта-ОП-2- ул.Рада Илиева №14, бл.46.doc - 03-06-2016 12:50:44
Техническа спецификация - ул.Рада Илиева №14, бл.46.pdf - 03-06-2016 12:50:23
Покана с изх.№ РД2600-1042 от 03.06.2016г. до Протико Ил ООД.pdf - 03-06-2016 12:50:03
Покана с изх.№ РД2600-1041 от 03.06.2016г. до Си Енд Би Енерджиконсултинг ЕООД.pdf - 03-06-2016 12:49:54
Покана с изх.№ РД2600-1044 от 03.06.2016г. до Трауминвест ЕООД.pdf - 03-06-2016 12:49:41
Покана с изх.№ РД2600-1045 от 03.06.2016г. до Евиданс Инженеринг ООД.pdf - 03-06-2016 12:49:31
Покана с изх.№ РД2600-1043 от 03.06.2016г. до Ен Еф Консултанти ЕООД .pdf - 03-06-2016 12:49:20
Заповед № 1563 от 31.05.2016г.за класиране.pdf - 31-05-2016 15:57:01
Протокол № 2 от 31.05.2016г. от работата на комисията.pdf - 31-05-2016 15:56:52
Протокол № 1 от 19.05.2016г. от работата на комисията.pdf - 31-05-2016 15:56:41
Заповед № 1517 от 26.05.2016г. за класиране.pdf - 26-05-2016 14:54:05
Протокол № 2 от 25.05.2016г. от работата на комисията.pdf - 26-05-2016 14:53:08
Протокол № 1 от 28.04.2016г. от работата на комисията.pdf - 26-05-2016 14:51:37
Договор № 29 от 11.05.2016г.pdf - 18-05-2016 15:16:25
Договор № 28 от 09.05.2016г.pdf - 18-05-2016 15:16:23
Договор № 26 от 22.04.2016г.pdf - 18-05-2016 15:13:52
Образец - Проект на договор-ОП-2- ул.Цар Освободител №132.doc - 18-05-2016 15:08:26
Декларация по чл. 56 ал.1 т.12-ОП-2- ул.Цар Освободител №132.doc - 18-05-2016 15:08:16
Декларация чл. 56 ал.1 т.11-ОП-2- ул.Цар Освободител №132.doc - 18-05-2016 15:08:04
Декларация чл.47 ал.9-ОП-2- ул.Цар Освободител №132.doc - 18-05-2016 15:07:51
Оферта-ОП-2- ул.Цар Освободител №132.doc - 18-05-2016 15:07:41
Списък документите съдържащи се в офертата-ОП-2- ул.Цар Освободител №132.doc - 18-05-2016 15:07:27
Покана с изх.№ РД2600-932 от 18.05.2016г. до Протико Ил ООД.pdf - 18-05-2016 15:06:51
Покана с изх.№ РД2600-931 от 18.05.2016г. до Си Енд Би Енерджиконсултинг ЕООД.pdf - 18-05-2016 15:06:37
Покана с изх.№ РД2600-930 от 18.05.2016г. до Ен Еф Консултанти ЕООД .pdf - 18-05-2016 15:06:26
Покана с изх.№ РД2600-929 от 18.05.2016г. до Евиданс Инженеринг ООД.pdf - 18-05-2016 15:06:14
Покана с изх.№ РД2600-933 от 18.05.2016г. доТрауминвест ЕООД.pdf - 18-05-2016 15:06:03
Техническа спецификация - Цар Освободител № 132.pdf - 18-05-2016 15:05:46
Писмо- Си Ен Би Енерджиконсулт ЕООД.pdf - 12-05-2016 10:17:14
Писмо- Трауминвест ЕООД.pdf - 12-05-2016 10:16:23
Писмо-Евиданс ООД.pdf - 12-05-2016 10:16:15
Писмо-Ен Еф Консултанти ЕООД.pdf - 12-05-2016 10:16:04
Писмо-Протико ИЛ ООД.pdf - 12-05-2016 10:15:47
Декларация чл.47 ал.9-ОП-2- кв.Север, бл.3.doc - 12-05-2016 10:15:31
Декларация по чл. 56 ал.1 т.12-ОП-2- кв.Север, бл.3.doc - 12-05-2016 10:15:24
Декларация чл. 56 ал.1 т.11-ОП-2- кв.Север, бл.3.doc - 12-05-2016 10:15:17
Оферта-ОП-2- кв.Север, бл.3.doc - 12-05-2016 10:15:10
Списък документите съдържащи се в офертата-ОП-2- кв.Север, бл.3.doc - 12-05-2016 10:15:02
Техническа спецификация - Кв.Север, бл.3.pdf - 12-05-2016 10:14:52
Заповед № 1349 от 11.05.2016г. за класиране.pdf - 11-05-2016 13:52:34
Протокол № 3 от 11.05.2016г. от работата на комисията.pdf - 11-05-2016 13:52:26
Протокол № 2 от 13.04.2016г. от работата на комисията.pdf - 11-05-2016 13:52:11
Образец - Проект на договор-ОП-2- ул.Св.Св.Кирил и Методий №5.doc - 10-05-2016 14:40:05
Списък документите съдържащи се в офертата-ОП-2- ул.Св.Св.Кирил и Методий №5.doc - 10-05-2016 14:39:54
Декларация чл.47 ал.9-ОП-2- ул.Св.Св.Кирил и Методий №5.doc - 10-05-2016 14:39:45
Декларация чл. 56 ал.1 т.11-ОП-2- ул.Св.Св.Кирил и Методий №5.doc - 10-05-2016 14:39:37
Декларация по чл. 56 ал.1 т.12-ОП-2- ул.Св.Св.Кирил и Методий №5.doc - 10-05-2016 14:39:28
Оферта-ОП-2- ул.Св.Св.Кирил и Методий №5.doc - 10-05-2016 14:39:15
Техническа спецификация - Св.Св.Кирил и Методий 5.pdf - 10-05-2016 14:37:15
Писмо-ПРОТИКО ИЛ-ПОКАНА - заличено.pdf - 10-05-2016 14:37:02
Писмо-Си Ен Би Енерджиконсулт ЕООД - заличено .pdf - 10-05-2016 14:36:52
Писмо-Трауминвест ЕООД - ПОКАНА - заличено.pdf - 10-05-2016 14:36:39
Писмо-ЕВИДАНС-ПОКАНА - заличено .pdf - 10-05-2016 14:36:24
Писмо-Енеф Консултанти -ПОКАНА - заличено.pdf - 10-05-2016 14:36:11
Договор № 22 от 15.04.2016г.pdf - 19-04-2016 14:18:46
Образец - Проект на договор - ОП -2-ул.Янко Сакъзов №23.doc - 18-04-2016 15:11:36
Декларация чл.47 ал.9 - ОП -2-ул.Янко Сакъзов №23.doc - 18-04-2016 15:11:22
Декларация по чл. 56 ал.1 т.12 - ОП -2-ул.Янко Сакъзов №23.doc - 18-04-2016 15:11:15
Декларация чл. 56 ал.1 т.11 - ОП -2-ул.Янко Сакъзов №23.doc - 18-04-2016 15:11:09
Оферта - ОП -2-ул.Янко Сакъзов №23.doc - 18-04-2016 15:11:00
Списък документите съдържащи се в офертата - ОП -2-ул.Янко Сакъзов №23.doc - 18-04-2016 15:10:52
Покана с изх.№ РД2600-712 от 18.04.2016г. до Протико ил ООД.pdf - 18-04-2016 15:10:12
Покана с изх.№ РД2600-711 от 18.04.2016г. до Си Енд Би Енерджиконсулт ЕООД.pdf - 18-04-2016 15:10:02
Покана с изх.№ РД2600-710 от 18.04.2016г. доТрауминвест ЕООД.pdf - 18-04-2016 15:09:52
Покана с изх.№ РД2600-709 от 18.04.2016г. до Евиданс Инженеринг ООД.pdf - 18-04-2016 15:09:42
Покана с изх.№ РД2600-708 от 18.04.2016г. до Ен Еф Консултанти ЕООД.pdf - 18-04-2016 15:09:32
Протокол №1 от работата на комисията от28.03.2016г .pdf - 04-04-2016 14:58:22
Заповед № 991 от 04.04.2016г за класиране .pdf - 04-04-2016 14:58:02
Протокол №2 от 29.02.2016г от работата на комисията.pdf - 04-04-2016 14:57:51
Протокол №1 от 12.02.2016г от работата на комисията.pdf - 04-04-2016 14:57:28
Протокол № 2 от 14.03.2016г. от работата на комисията.pdf - 31-03-2016 15:10:15
Протокол № 1 от 02.03.2016г. от работата на комисията.pdf - 31-03-2016 15:09:58
Заповед № 948 от 31.03.2016г. за класиране.pdf - 31-03-2016 15:09:45
Договор № 18 от 21.03.2016г.pdf - 31-03-2016 15:09:15
Образец - Проект договор - ул.Янко Сакъзов 21.doc - 17-03-2016 14:40:25
Декларация по чл. 56 ал.1 т.12 - ул.Янко Сакъзов 21.doc - 17-03-2016 14:40:13
Декларация чл. 56 ал.1 т.11 - ул.Янко Сакъзов 21.doc - 17-03-2016 14:39:44
Декларация чл.47 ал.9 - ул.Янко Сакъзов 21.doc - 17-03-2016 14:39:36
Оферта - ул.Янко Сакъзов 21.doc - 17-03-2016 14:39:24
Списък документите съдържащи се в офертата - ул.Янко Сакъзов 21.doc - 17-03-2016 14:39:05
Техническа спецификация - Янко Сакъзов 21.pdf - 17-03-2016 14:38:52
- 17-03-2016 14:38:40
Покана с изх.№ РД2600-549 от 17.03.2016г. до Протико Ил ООД.pdf - 17-03-2016 14:38:33
Покана с изх.№ РД2600-548 от 17.03.2016г. до ДЗЗД Консорциум Мултиплекс Инженеринг.pdf - 17-03-2016 14:37:47
Покана с изх.№ РД2600-547 от 17.03.2016г. до Димитров и син ЕООД.pdf - 17-03-2016 14:37:31
Покана с изх.№ РД2600-546 от 17.03.2016г. до Евиданс Инженеринг ООД.pdf - 17-03-2016 14:37:24
Покана с изх.№ РД2600-545 от 17.03.2016г. до Инвесткомерс-Емил Иванов ЕООД .pdf - 17-03-2016 14:37:15
Заповед № 650 от 01.03.2016г. за класиране.pdf - 01-03-2016 16:21:02
Протокол № 2 от 16.02.2016г.pdf - 01-03-2016 16:20:51
Протокол № 1 от 08.02.2016г.pdf - 01-03-2016 16:20:35
Заповед № 500 от 23.02.2016г за класиране.pdf - 23-02-2016 15:31:28
Протокол №2 от работата на комисията от 11.02.2016г.pdf - 23-02-2016 15:31:21
Протокол №1 от работата на комисията от 04.02.2016г.pdf - 23-02-2016 15:31:09
Декларация по чл. 56 ал.1 т.12 - ул. Рада Илиева.doc - 23-02-2016 15:30:46
Декларация чл. 56 ал.1 т.11 - ул. Рада Илиева.doc - 23-02-2016 15:30:39
Декларация чл.47 ал.9 - ул. Рада Илиева.doc - 23-02-2016 15:30:25
Образец - Проект договор - ул. Рада Илиева.doc - 23-02-2016 15:30:18
Оферта - ул. Рада Илиева.doc - 23-02-2016 15:30:12
Покана с изх.№ РД2600-413 от 23.02.2016г. до Протико Ил ООД .pdf - 23-02-2016 15:30:05
Покана с изх.№ РД2600-414 от 23.02.2016г. до ДЗЗД Консорциум Мултиплекс Инженеринг .pdf - 23-02-2016 15:29:55
Покана с изх.№ РД2600-415 от 23.02.2016г. до Инвесткомерс-Емил Иванов ЕООД .pdf - 23-02-2016 15:29:45
Покана с изх.№ РД2600-416 от 23.02.2016г. до Евиданс Инженеринг ООД .pdf - 23-02-2016 15:29:37
- 23-02-2016 15:29:28
Покана с изх.№ РД2600-417 от 23.02.2016г. до Димитров и син ЕООД .pdf - 23-02-2016 15:29:26
Списък документите съдържащи се в офертата - ул. Рада Илиева.doc - 23-02-2016 15:29:17
Техническа спецификация - Рада Илиева.pdf - 23-02-2016 15:29:11
Заповед № 459 от 18.02.2016г. за класиране.pdf - 18-02-2016 16:35:03
Протокол № 2 от работата на комисията от 18.02.2016г.pdf - 18-02-2016 16:34:55
Протокол № 1 от работата на комисията от 01.02.2016г.pdf - 18-02-2016 16:34:41
Образец - Проект договор - ул.Цар Освободител 132.doc - 03-02-2016 14:29:43
Декларация чл. 56 ал.1 т.11 - ул.Цар Освободител 132.doc - 03-02-2016 14:29:32
Декларация по чл. 56 ал.1 т.12 - ул.Цар Освободител 132.doc - 03-02-2016 14:29:15
Декларация чл.47 ал.9 - ул.Цар Освободител 132.doc - 03-02-2016 14:29:07
Списък документите съдържащи се в офертата - ул.Цар Освободител 132.doc - 03-02-2016 14:28:57
Оферта - ул.Цар Освободител 132.doc - 03-02-2016 14:28:46
Техническа спецификация - Цар Освободител 132-заличена .pdf - 03-02-2016 14:28:35
Покана с изх.№ РД2600-263 от 03.02.2016г. до ДЗЗД Консорциум Мултиплекс Инженеринг .pdf - 03-02-2016 14:28:19
Покана с изх.№ РД2600-262 от 03.02.2016г. до Димитров и син ЕООД .pdf - 03-02-2016 14:28:11
Покана с изх.№ РД2600-261 от 03.02.2016г. до Инвесткомерс-Емил Иванов ЕООД .pdf - 03-02-2016 14:27:59
Покана с изх.№ РД2600-260 от 03.02.2016г. до Евиданс Инженеринг ООД .pdf - 03-02-2016 14:27:51
Покана с изх.№ РД2600-259 от 03.02.2016г. до Протико Ил ООД .pdf - 03-02-2016 14:27:42
Оферта - кв.Север, бл.3.doc - 28-01-2016 17:49:42
Образец - Проект договор - кв.Север, бл.3.doc - 28-01-2016 17:49:35
Декларация чл. 56 ал.1 т.11 - кв.Север, бл.3.doc - 28-01-2016 17:49:25
Декларация чл.47 ал.9 - кв.Север, бл.3.doc - 28-01-2016 17:49:18
Декларация по чл. 56 ал.1 т.12 - кв.Север, бл.3.doc - 28-01-2016 17:49:11
Списък документите съдържащи се в офертата - кв.Север, бл.3.doc - 28-01-2016 17:49:05
Технически спецификации.pdf - 28-01-2016 17:48:57
Покана с изх.№ РД 2600-189 от 28.01.2016 г.до Димитров и Син ЕООД.pdf - 28-01-2016 17:48:47
Покана с изх.№ РД 2600-188 от 28.01.2016 г.до Евиданс Инженеринг ООД.pdf - 28-01-2016 17:48:35
Покана с изх.№ РД 2600-187 от 28.01.2016 г.до Инвесткомерс - Емил Иванов ЕООД.pdf - 28-01-2016 17:48:27
Покана с изх.№ РД 2600-186 от 28.01.2016 г.до ДЗЗД Консорциум Мултиплекс - Инженеринг - Лайф Енерджи.pdf - 28-01-2016 17:48:19
Покана с изх.№ РД 2600-185 от 28.01.2016 г.до Протико ил ООД.pdf - 28-01-2016 17:48:08
Списък документите съдържащи се в офертата - ул. Св.Св.Кирил и Методий №5.doc - 26-01-2016 15:14:41
Образец - Проект договор - ул. Св.Св.Кирил и Методий №5 - .doc - 26-01-2016 15:14:32
Декларация чл.47 ал.9 - ул. Св.Св.Кирил и Методий №5.doc - 26-01-2016 15:14:14
Декларация чл. 56 ал.1 т.11 - ул. Св.Св.Кирил и Методий №5.doc - 26-01-2016 15:14:07
Декларация по чл. 56 ал.1 т.12 - ул. Св.Св.Кирил и Методий №5.doc - 26-01-2016 15:14:00
Оферта - ул. Св.Св.Кирил и Методий №5.doc - 26-01-2016 15:13:49
Технически спецификации.pdf - 26-01-2016 15:13:40
Покана 2600-169 от 26.01.2016г.- Димитров и син.pdf - 26-01-2016 15:13:30
Покана 2600-168 от 26.01.2016г.- Протико- оил.pdf - 26-01-2016 15:13:21
Покана 2600-167 от 26.01.2016- Консорциум Мултиплекс инж.-лайф Енерджи.pdf - 26-01-2016 15:13:12
Пакана 2600-166 от 26.01.2016г.- Инвесткомерс- Емил Иванов.pdf - 26-01-2016 15:13:03
Пакана 2600-165 от 26.01.2016г-Евиданс инженеринг.pdf - 26-01-2016 15:12:52
Образец - Проект договор - ул. Янко Сакъзов №23.doc - 21-01-2016 14:47:29
Списък документите съдържащи се в офертата -ул. Янко Сакъзов №23 .doc - 21-01-2016 14:47:13
Декларация чл.47 ал.9 - ул. Янко Сакъзов №23.doc - 21-01-2016 14:47:02
Декларация чл. 56 ал.1 т.11 - ул. Янко Сакъзов №23.doc - 21-01-2016 14:46:53
Декларация по чл. 56 ал.1 т.12 - ул. Янко Сакъзов №23.doc - 21-01-2016 14:46:43
Оферта - ул. Янко Сакъзов №23.doc - 21-01-2016 14:46:30
Техническа спецификация за обект ул. Янко Сакъзов №23 към Рам. спор. №80 от 19112015.pdf - 21-01-2016 14:46:17
Покана с изх. №РД2600-135 от 21.01.2016 г. до Консорциум Мулт. инжен. - Лайф енерджи Д.pdf - 21-01-2016 14:45:03
Покана с изх. №РД2600-133 от 21.01.2016 г. до Евиданс Инженеринг ООД.pdf - 21-01-2016 14:44:52
Покана с изх. №РД2600-132 от 21.01.2016 г. до Протико Ил ООД.pdf - 21-01-2016 14:44:39
Покана с изх. №РД2600-131 от 21.01.2016 г. до Димитров и син ЕООД.pdf - 21-01-2016 14:44:24
Покана с изх. №РД2600-13 от 21.01.2016 г. до Инвесткомерс - Емил Иванов ООД.pdf - 21-01-2016 14:44:16
Информация чл.22б ал.2 т.9.rar - 23-12-2015 15:48:03
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП по ІІ-ра Обособена Позиция..rar - 04-12-2015 17:21:03
Информация по чл. 226, ал.2, т.9 от ЗОП по I-ва Обособена Позиция.rar - 04-12-2015 17:19:40
Договор № 81 от 19.11.2015 год .pdf - 26-11-2015 15:02:27
Договор № 80 от 19.11.2015 год .pdf - 26-11-2015 15:00:14
Заповед 2859 от 16.10.2015г за класиране.pdf - 16-10-2015 15:20:16
Протокол № 4 от работата на комисията от 08.10.2015г.pdf - 16-10-2015 15:19:57
Протокол № 3 от работата на комисията от 16.09.2015г.pdf - 16-10-2015 15:19:21
Протокол № 2 от работата на комисията от 11.09.2015г.pdf - 16-10-2015 15:18:53
Информация по чл.22Б, ал.2,т.15 от ЗОП от 08.10.2015г..pdf - 08-10-2015 16:50:07
Информация по чл.22Б, ал.2, т.15 от ЗОП от 08.10.2015г.pdf - 08-10-2015 16:50:01
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 12-09-2015 11:04:53
Протокол № 1 от 11.08.2015г от работата на комисията.pdf - 31-08-2015 15:00:46
Разяснения на Възложителя от 30.07.2015 г.pdf - 30-07-2015 17:34:36
Образец №20 -Декларация оборудване.doc - 13-07-2015 13:37:59
Образец № 19 - Декларация по чл.51а от ЗОП.doc - 13-07-2015 13:37:42
Образец № 18 - Списък на експерти.doc - 13-07-2015 13:37:26
Образец № 17 - ЗИФОДРЮПДР.doc - 13-07-2015 13:36:56
Образец №16 - Проект на рамково споразумение.docx - 13-07-2015 13:36:40
Образец № 15 - Д. 56.1.11.doc - 13-07-2015 13:36:30
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 13-07-2015 13:36:17
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 13-07-2015 13:36:01
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 13-07-2015 13:35:46
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 13-07-2015 13:35:31
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 13-07-2015 13:35:13
Образец № 9 - Списък услуги.doc - 13-07-2015 13:34:54
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 13-07-2015 13:34:42
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 13-07-2015 13:34:28
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 13-07-2015 13:34:19
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 13-07-2015 13:34:10
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 13-07-2015 13:34:01
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 13-07-2015 13:33:40
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 13-07-2015 13:33:28
Образец № 1 - Оферта.doc - 13-07-2015 13:33:17
Техническа спецификация.pdf - 13-07-2015 13:32:55
Специфични изисквания и указания към участниците.pdf - 13-07-2015 13:32:20
Указания към участниците.pdf - 13-07-2015 13:31:52
Обявление за обществена поръчка.pdf - 13-07-2015 13:31:03
Решение №1805 от 13072015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 13-07-2015 13:30:33


НазадОбяви, съобщения

Заповед № 3597/02.12.2020г.
Повече тук
повече..

Заповед № 3596 от 02.12.2020г.
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 110/30.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®