GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2015 – ОП –12/30.07.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Текущо поддържане на част от общинска пътна мрежа в т.ч. път VAR 2216 - /разклон ІІІ-208, Провадия – Дългопол/ - Тутраканци – Бозвелийско /ІІІ-904/; път VAR 2221 - /Житница – Манастир/; път VAR 2219 - /раз


Информация по чл.22, ал.2, т.9 от ЗОП от 29.01.2016 г.pdf - 29-01-2016 16:03:38
Информация по чл.22 ал.2 т.16 ЗОП М.Н.Строй ООД.PDF - 18-01-2016 17:10:38
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.10.2015г.pdf - 20-10-2015 17:13:50
Информация по чл.22б ал.2, т.9 ЗОП М.Н.Строй ООД.PDF - 16-10-2015 16:24:57
Информация по чл.22Б, ал.2, т.15 от ЗОП от 14.10.2015г.pdf - 14-10-2015 14:53:34
Информация по чл.22б, ал.2, т.9 на М.Н.Строй ООД.PDF - 09-10-2015 17:36:37
Договор № 71 от 14.09.2015г.pdf - 16-09-2015 16:20:31
Заповед №2376 от 03.09.2015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 03-09-2015 15:57:27
Протокол № 2 от работата на комисията от 03.09.2015г.pdf - 03-09-2015 15:57:13
Протокол № 1 от работата на комисията от 28.08.2015г.pdf - 03-09-2015 15:56:53
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти..pdf - 31-08-2015 14:18:54
Образец № 19 - ЗИФОДРЮПДР.doc - 30-07-2015 17:32:19
Образец №18 - Д. специализирана техника.doc - 30-07-2015 17:32:13
Образец №17 - Д. запознаване с обекта.doc - 30-07-2015 17:32:06
Образец № 16 - Д. 56.1.11.doc - 30-07-2015 17:32:00
Образец № 15 - Проект договор.doc - 30-07-2015 17:31:47
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 30-07-2015 17:31:38
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 30-07-2015 17:31:32
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 30-07-2015 17:31:21
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 30-07-2015 17:31:15
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 30-07-2015 17:31:09
Образец № 9 - Списък 55.1.2-строителство.doc - 30-07-2015 17:31:03
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 30-07-2015 17:30:57
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 30-07-2015 17:30:51
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 30-07-2015 17:30:44
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 30-07-2015 17:30:37
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 30-07-2015 17:30:31
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 30-07-2015 17:30:24
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 30-07-2015 17:30:18
Образец № 1 - Оферта.doc - 30-07-2015 17:30:10
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 30-07-2015 17:30:01
Технически спецификации.pdf - 30-07-2015 17:29:41
Методика за оценка на офертите.pdf - 30-07-2015 17:29:29
Специфични изисквания и указания.pdf - 30-07-2015 17:29:14
Указания към участниците.pdf - 30-07-2015 17:29:01
Обявление за обществена поръчка.pdf - 30-07-2015 17:28:39
Решение №2029 от 30.07.2015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 30-07-2015 17:28:12


Назад

Обяви, съобщения

Уведомително писмо от ЗК "Житница" за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница
Уведомително писмо от ЗК "Житница"
повече..

Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
повече..

Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
повече..

Обява за обучение по специалност "Военна медицинска сестра"
Обява за обучение по специалност "Военна медицинска...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®