GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2015 – ОП – 13/05.08.2015 г. – Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по реда на Закона за обществените поръчки с предмет „Доставка на горива (безоловен бензин, дизелово гориво и автогаз) чрез системи на зареждане при безналично картово плащане за нуждите на автом


Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.11.2017г. - Петрол АД.pdf - 20-11-2017 13:43:44
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.10.2017г. - Петрол АД.pdf - 20-10-2017 13:03:41
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.10.2017г- Лукойл България.pdf - 20-10-2017 13:03:30
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.09.2017г- Лукойл България.pdf - 20-09-2017 15:39:22
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.09.2017г. - Петрол АД.pdf - 20-09-2017 15:39:10
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.09.2017г - Автоинвест.pdf - 20-09-2017 15:38:56
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.08.2017г. - Петрол АД.pdf - 18-08-2017 13:39:21
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.08.2017г- Лукойл България.pdf - 18-08-2017 13:38:51
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.08.2017г - Автоинвест.pdf - 18-08-2017 13:38:21
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.07.2017г. - Автоинвест.pdf - 20-07-2017 14:09:44
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.07.2017г. - Петрол АД.pdf - 20-07-2017 14:09:17
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.07.2017г- Лукойл България.pdf - 20-07-2017 14:08:57
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.06.2017г- Лукойл България.pdf - 20-06-2017 12:55:24
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.06.2017г. - Петрол АД.pdf - 20-06-2017 12:54:35
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.06.2017г. - Автоинвест.pdf - 20-06-2017 12:54:31
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.05.2017г. - Петрол АД.pdf - 19-05-2017 08:42:28
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.05.2017г. - Автоинвест.pdf - 19-05-2017 08:42:17
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.05.2017г- Лукойл България.pdf - 19-05-2017 08:42:07
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.04.2017г. - Петрол АД.pdf - 20-04-2017 16:11:21
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.04.2017г. - Автоинвест.pdf - 20-04-2017 16:11:01
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.04.2017г- Лукойл България.pdf - 20-04-2017 16:10:37
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.03.2017г. - Петрол АД.pdf - 20-03-2017 14:52:17
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.03.2017г. - Автоинвест.pdf - 20-03-2017 14:52:05
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.03.2017г- Лукойл България.pdf - 20-03-2017 14:51:55
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.02.2017г. - Петрол АД.pdf - 20-02-2017 14:23:41
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.02.2017г. - Автоинвест.pdf - 20-02-2017 14:23:38
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.02.2017г- Лукойл България.pdf - 20-02-2017 14:23:29
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.01.2017г. - Петрол АД.pdf - 20-01-2017 15:36:35
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.01.2017г. - Автоинвест.pdf - 20-01-2017 15:36:30
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.01.2017г- Лукойл България.pdf - 20-01-2017 15:36:16
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.12.2016г. - Автоинвест.pdf - 20-12-2016 14:17:09
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.12.2016г. - Петрол АД.pdf - 20-12-2016 14:16:58
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.12.2016г- Лукойл България.pdf - 20-12-2016 14:16:44
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 21.11.2016г. - Петрол АД.pdf - 21-11-2016 14:38:01
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 21.11.2016г. - Автоинвест.pdf - 21-11-2016 14:37:55
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 21.11.2016г- Лукойл България.pdf - 21-11-2016 14:37:50
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.09.2016г. - Петрол АД.pdf - 20-09-2016 14:23:31
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.09.2016г. - Лукойл България.pdf - 20-09-2016 14:23:12
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.09.2016г. - Автоинвест.pdf - 20-09-2016 14:23:07
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.08.2016г. - Петрол АД.pdf - 19-08-2016 13:53:47
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.08.2016г. - Лукойл България.pdf - 19-08-2016 13:53:41
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.08.2016г. - Автоинвест.pdf - 19-08-2016 13:53:34
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.07.2016 год - Автоинвест.pdf - 20-07-2016 15:06:30
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.07.2016 год - Петрол.pdf - 20-07-2016 15:06:24
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.07.2016 год - Лукойл България.pdf - 20-07-2016 15:06:16
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.06.2016 год - Петрол.pdf - 20-06-2016 15:19:56
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.06.2016 год - Лукойл България.pdf - 20-06-2016 15:19:51
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.06.2016 год - Автоинвест.pdf - 20-06-2016 15:19:46
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.05.2016 год - Петрол.pdf - 19-05-2016 15:02:49
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.05.2016 год - Лукойл България.pdf - 19-05-2016 15:02:38
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.05.2016 год - Автоинвест.pdf - 19-05-2016 15:02:24
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.04.2016 год - Лукойл България.pdf - 20-04-2016 16:11:58
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.04.2016 год - Петрол.pdf - 20-04-2016 16:11:45
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.03.2016 год - Лукойл България.pdf - 18-03-2016 15:18:31
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.03.2016 год - Петрол.pdf - 18-03-2016 15:18:24
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.02.2016 год - Петрол.pdf - 19-02-2016 14:56:51
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.02.2016 год - Лукойл България.pdf - 19-02-2016 14:56:45
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.02.2016 год - Автоинвест.pdf - 19-02-2016 14:56:39
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 20.01.2016 г.pdf - 20-01-2016 16:39:29
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.01.2016год.pdf - 20-01-2016 16:39:22
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.01.2016 год.pdf - 20-01-2016 16:39:15
Информация по чл.22Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 18.12.2015г.pdf - 18-12-2015 16:57:34
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.12.2015г.pdf - 18-12-2015 16:55:50
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.11.2015г.pdf - 19-11-2015 17:18:26
Договор № 69 от 07.09.2015г.pdf - 16-09-2015 16:21:32
Договор № 68 от 07.09.2015г.pdf - 16-09-2015 16:21:19
Договор № 67 от 07.09.2015г.pdf - 16-09-2015 16:21:03
Решение №2094 от 05.08.2015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 05-08-2015 15:26:25


НазадОбяви, съобщения

Уведомяване за извършване на РЗМ от „СКАЙ – К“ АД гр.Варна в посеви от есенници в землището на гр.Провадия м-ст Солницата
Уведомително писмо
повече..

Съобщение по чл. 32, ал.4 от ДОПК 29/23.04.2019г.
Изх.№МДT-29/23.04.2019г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите името...
повече..

Съобщение за осигуряване на обществен достъп по реда на чл. 41, ал.1 от Закона за подземните богатства до разрешение № 498/ 09.04.2019г. на „ЗСК- Девня” АД гр. Варна.
СЪОБЩЕНИЕ за осигуряване на обществен достъп по реда на чл. 41, ал.1...
повече..

„НКЖИ – ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ“ ШУМЕН Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в землищата на населените места с ЖП инфраструктура по график
Повече тук
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®