GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2015 – ОП –14/10.08.2015 г. – Открита процедура за възлагане на рамково споразумение с предмет „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняванит


Информация по чл.22, ал.2, т.15 от ЗОП отм за договор № 54 от 30.06.2017година.pdf - 27-04-2018 22:19:12
Стройконтрол-Ян 99 ЕООД, Инф. по ЧЛ.22Б ,АЛ.2,Т.16 от ЗОП.pdf - 25-04-2018 10:56:23
Инф.Стройконтрол Ян 99 ЕООД, чл.22 Б, Ал.2, Т.16 от ЗОП.pdf - 13-04-2018 10:42:14
Информация по чл.22Б,ал.2, т.15 от ЗОП -отменен.pdf - 23-02-2018 18:14:34
СС Консулт ООД Я.Сакъзов 21, Инф.Чл. 22Б, ал2, Т.16 от ЗОП.pdf - 23-02-2018 18:11:23
СС Консулт ООД Я.Сакъзов 23, Инф.чл.22Б,ал.2,Т.16 от ЗОП.pdf - 23-02-2018 18:10:58
Информация по чл.22Б, ал.2, т.15 от ЗОП -отменен.pdf - 23-02-2018 17:46:46
Договор №55 от 30.06.2017година.pdf - 13-07-2017 20:23:02
Договор №54 от 30.06.2017година-заличен.pdf - 11-07-2017 16:33:41
Договор №53 от 30.06.2017година - заличен.pdf - 11-07-2017 16:32:13
Договор №52 от 30.06.2017година - заличен.pdf - 10-07-2017 07:20:25
Договор №51 от 30.06.2017година - заличен.pdf - 07-07-2017 19:17:02
Договор №50 от 30.06.2017година-заличен.pdf - 07-07-2017 19:15:27
Заповед № 1401 от 01.06.2017 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 01-06-2017 18:18:25
Доклад с вх.№ 276 от 01.06.2017 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 01-06-2017 18:18:04
Протокол от 30.05.2017 година от работата на комисията за кв.Север, блок 3.pdf - 01-06-2017 18:17:44
Заповед № 1399 от 01.06.2017 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 01-06-2017 18:16:47
Доклад с вх.№ 274 от 01.06.2017 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 01-06-2017 18:16:21
Протокол от 30.05.2017 година от работата на комисията за ул.Рада Илиева № 14, блок 46.pdf - 01-06-2017 18:15:59
Заповед № 1403 от 01.06.2017 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 01-06-2017 18:14:55
Доклад с вх.№ 275 от 01.06.2017 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 01-06-2017 18:14:21
Протокол от 30.05.2017 година от работата на комисията за ул.Цар Освободител № 132.pdf - 01-06-2017 18:13:55
Заповед № 1404 от 01.06.2017 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 01-06-2017 18:13:00
Доклад с вх.№ 273 от 01.06.2017 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 01-06-2017 18:12:27
Протокол от 30.05.2017 година от работата на комисията за ул.Янко Сакъзов № 23.pdf - 01-06-2017 18:12:04
Заповед № 1402 от 01.06.2017 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 01-06-2017 18:11:30
Доклад с вх.№ 272 от 01.06.2017 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 01-06-2017 18:11:06
Протокол от 30.05.2017 година от работата на комисията за ул.Янко Сакъзов № 21.pdf - 01-06-2017 18:10:39
Заповед № 1400 от 01.06.2017 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 01-06-2017 18:09:34
Доклад с вх.№ 271 от 01.06.2017 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 01-06-2017 18:09:09
Протокол от 30.05.2017 година от работата на комисията за ул.Св.Св.Кирил и Методий № 5.pdf - 01-06-2017 18:08:40
Архитектура - Провадия, кв. Север бл.3.pdf - 18-05-2017 16:14:33
Доклад за ЕЕ - Провадия, кв. Север бл.3.pdf - 18-05-2017 16:12:15
Резюме на доклад за ЕЕ - Провадия, кв. Север бл.3.pdf - 18-05-2017 16:11:07
Сертификат за ЕЕ - Провадия, кв. Север, бл.3.pdf - 18-05-2017 16:10:36
Доклад техн. обследване - Провадия, кв. Север бл.3.pdf - 18-05-2017 16:10:18
Техн. паспорт - Провадия, кв. Север бл.3.pdf - 18-05-2017 16:09:40
Скица-виза за проектиране - Провадия, кв. Север бл.3.pdf - 18-05-2017 16:09:14
Проект на договор за услуга - 6.doc - 18-05-2017 16:08:54
Декларация за приемане клаузите на договора-6.doc - 18-05-2017 16:08:34
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП-6.doc - 18-05-2017 16:08:19
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП-6.docx - 18-05-2017 16:08:06
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП-6.docx - 18-05-2017 16:07:51
Списък на документите в офертата-6.docx - 18-05-2017 16:07:18
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП-6.doc - 18-05-2017 16:06:55
Техническа спецификация - гр. Провадия, кв. Север бл. 3.pdf - 18-05-2017 16:06:23
Покана до Трафик Холдинг ЕООД с изх.№ РД2600-1007 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 16:05:51
Покана до Стройконтрол Ян 99 ЕООД с изх.№ РД2600-1009 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 16:05:37
Покана до Стройкодизайн ДЗЗД с изх.№ РД2600-1010 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 16:05:20
Покана до СС Консулт ЕООД с изх.№ РД2600-1006 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 16:05:06
Покана до Инвесткомерс - Емил Иванов ЕООД с изх.№ РД2600-1008 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 16:04:53
Архитектура - Провадия, ул. Рада Илиева №14, бл.46.pdf - 18-05-2017 16:02:57
Доклад за ЕЕ - Провадия, ул. Рада Илиева 14, бл.46.pdf - 18-05-2017 16:02:24
Резюме на доклад за ЕЕ - Провадия, ул. Рада Илиева №14, бл.46.pdf - 18-05-2017 16:01:07
Сертификат за ЕЕ - Провадия, ул. Рада Илиева №14, бл.46.pdf - 18-05-2017 16:00:28
Доклад техн. обследване - Провадия, ул. Рада Илиева №14, бл.46.pdf - 18-05-2017 16:00:07
Техн. паспорт - Провадия, ул. Рада Илиева №14, бл.46.pdf - 18-05-2017 15:58:54
Скица-виза за проектиране - Провадия, ул. Рада Илиева №14, бл.46.pdf - 18-05-2017 15:58:16
Проект на договор за услуга - 5.doc - 18-05-2017 15:57:41
Декларация за приемане клаузите на договора-5.doc - 18-05-2017 15:57:22
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП-5.doc - 18-05-2017 15:57:06
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП-5.docx - 18-05-2017 15:56:52
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП-5.docx - 18-05-2017 15:56:38
Списък на документите в офертата-5.docx - 18-05-2017 15:55:53
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП-5.doc - 18-05-2017 15:55:26
Техническа спецификация - гр. Провадия, ул. Рада Илиева №14, бл.46.pdf - 18-05-2017 15:54:54
Покана до Трафик Холдинг ЕООД с изх.№ РД2600-1003 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 15:54:26
Покана до Стройконтрол Ян 99 ЕООД с изх.№ РД2600-1002 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 15:54:14
Покана до Стройкодизайн ДЗЗД с изх.№ РД2600-1004 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 15:54:02
Покана до СС Консулт ЕООД с изх.№ РД2600-1005 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 15:53:49
Покана до Инвесткомерс - Емил Иванов ЕООД с изх.№ РД2600-1001 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 15:53:36
Архитектура - Провадия, ул. Цар Освободител №132.pdf - 18-05-2017 15:52:51
Доклад за ЕЕ - Провадия, ул. Цар Освободител №132.pdf - 18-05-2017 15:52:08
Резюме на доклад за ЕЕ - Провадия, ул. Цар Освободител №132.pdf - 18-05-2017 15:50:49
Сертификат за ЕЕ - Провадия, ул. Цар Освободител №132.pdf - 18-05-2017 15:50:13
Доклад техн. обследване - Провадия, ул. Цар Освободител №132.pdf - 18-05-2017 15:49:45
Техн. паспорт - Провадия, ул. Цар Освободител №132.pdf - 18-05-2017 15:49:14
Скица-виза за проектиране - Провадия, ул. Цар Освободител №132.pdf - 18-05-2017 15:48:50
Проект на договор за договор -4.doc - 18-05-2017 15:48:40
Декларация за приемане клаузите на договора-4.doc - 18-05-2017 15:48:18
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП-4.doc - 18-05-2017 15:48:04
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП-4.docx - 18-05-2017 15:47:51
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП-4.docx - 18-05-2017 15:47:34
Списък на документите в офертата-4.docx - 18-05-2017 15:47:09
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП-4.doc - 18-05-2017 15:46:54
Техническа спецификация - Провадия, ул. Цар Освободител №132.pdf - 18-05-2017 15:46:40
Покана до Трафик Холдинг ЕООД с изх.№ РД2600-1000 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 15:46:22
Покана до Стройконтрол Ян 99 ЕООД с изх.№ РД2600-999 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 15:46:09
Покана до Стройкодизайн ДЗЗД с изх.№ РД2600-998 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 15:45:53
Покана до СС Консулт ЕООД с изх.№ РД2600-997 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 15:45:38
Покана до Инвесткомерс - Емил Иванов ЕООД с изх.№ РД2600-996 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 15:45:25
Архитектура - Провадия, ул. Янко Сакъзов №23.pdf - 18-05-2017 15:44:32
Доклад за ЕЕ - Провадия, ул. Янко Сакъзов №23.pdf - 18-05-2017 15:43:57
Резюме на доклад за ЕЕ - Провадия, ул. Янко Сакъзов №23.pdf - 18-05-2017 15:42:28
Сертификат за ЕЕ - Провадия, ул. Янко Сакъзов №23.pdf - 18-05-2017 15:41:43
Доклад техн. обследване - Провадия, ул. Янко Сакъзов №23.pdf - 18-05-2017 15:41:16
Техн. паспорт - Провадия, ул. Янко Сакъзов №23.pdf - 18-05-2017 15:40:03
Скица-виза за проектиране - Провадия, ул. Янко Сакъзов №23.pdf - 18-05-2017 15:39:38
Проект на договор за услуга - 3.doc - 18-05-2017 15:39:26
Декларация за приемане клаузите на договора-3.doc - 18-05-2017 15:39:08
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП-3.doc - 18-05-2017 15:38:53
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП-3.docx - 18-05-2017 15:38:39
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП-3.docx - 18-05-2017 15:38:26
Списък на документите в офертата - 3.docx - 18-05-2017 15:38:10
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП-3.doc - 18-05-2017 15:37:55
Техническа спецификация - гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №23.pdf - 18-05-2017 15:37:43
Покана до Трафик Холдинг ЕООД с изх.№ РД2600-1011 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 15:37:20
Покана до Стройконстрол Ян 99 ЕООД с изх.№ РД2600-1012 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 15:37:06
Покана до Стройкодизайн ДЗЗД с изх.№ РД2600-1013 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 15:36:49
Покана до СС Консулт ЕООД с изх.№ РД2600-1014 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 15:36:34
Покана до Инвесткомерс - Емил Иванов ЕООД с изх.№ РД2600-1015 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 15:36:21
Архитектура - Провадия, ул. Янко Сакъзов №21.pdf - 18-05-2017 15:28:15
Доклад за ЕЕ - Провадия, ул. Янко Сакъзов №21.pdf - 18-05-2017 15:27:44
Резюме на доклад за ЕЕ - Провадия, ул. Янко Сакъзов №21.pdf - 18-05-2017 15:26:25
Сертификат за ЕЕ - Провадия, ул. Янко Сакъзов №21.pdf - 18-05-2017 15:25:52
Доклад техн. обследване - Провадия, ул. Янко Сакъзов №21.pdf - 18-05-2017 15:25:22
Техн. паспорт - Провадия, ул. Янко Сакъзов №21.pdf - 18-05-2017 15:24:40
Скица-виза за проектиране - Провадия, ул. Янко Сакъзов №21.pdf - 18-05-2017 15:24:12
Проект на договор за услуга - 2.doc - 18-05-2017 15:23:58
Декларация за приемане клаузите на договора-2.doc - 18-05-2017 15:23:22
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП-2.doc - 18-05-2017 15:23:07
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП-2.docx - 18-05-2017 15:22:54
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП-2.docx - 18-05-2017 15:22:33
Списък на документите в офертата-2.docx - 18-05-2017 15:22:15
Оферта за участие по реда на чл.93б ЗОП-2.doc - 18-05-2017 15:21:59
Техническа спецификация - Провадия, ул. Янко Сакъзов №21.pdf - 18-05-2017 15:21:22
Покана до Инвесткомерс - Емил Иванов ЕООД с изх.№ РД2600-1020 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 15:20:35
Покана до СС Консулт ЕООД с изх.№ РД2600-1019 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 15:20:18
Покана до Стройкодизайн ДЗЗД с изх.№ РД2600-1018 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 15:20:06
Покана до Стройконтрол Ян 99 ЕООД с изх.№ РД2600-1017 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 15:19:53
Покана до Трафик Холдинг ЕООД с изх.№ РД2600-1021 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 15:19:33
Архитектура - Провадия, ул. Св. Св. Кирил и Методий №5.pdf - 18-05-2017 15:15:04
Доклад за ЕЕ - Провадия, ул. Св. Св. Кирил и Методий №5.pdf - 18-05-2017 15:14:36
Сертификат за ЕЕ - Провадия, ул.Св.Св. Кирил и Методий №5.pdf - 18-05-2017 15:13:35
Резюме на доклад ЕЕ - Провадия, ул. Св. Св. Кирил и Методий №5.pdf - 18-05-2017 15:13:00
Доклад техн. обследване - Провадия, ул. Св. Св. Кирил и Методий №5.pdf - 18-05-2017 15:12:33
Техн. паспорт - Провадия ул. Св. Св. Кирил и Методий №5.pdf - 18-05-2017 15:12:17
Скица-виза за проектиране - Провадия, ул. Св. Св. Кирил и Методий №5.pdf - 18-05-2017 15:12:03
Проект на договор за услуга - 1.doc - 18-05-2017 15:10:22
Декларация за приемане клаузите на договора-1.doc - 18-05-2017 15:10:06
Декларация чл. 39 ал.3 б.д от ППЗОП-1.doc - 18-05-2017 15:09:43
Декларация_чл.54_ал.1_т.3_4_5 от ЗОП-1.docx - 18-05-2017 15:09:16
Декларация_чл.54_ал.1_т.1_2_7 от ЗОП-1.docx - 18-05-2017 15:09:04
Техническа спецификация - Провадия, ул. Св.Св.Кирил и Методий №5.pdf - 18-05-2017 15:07:42
Покана до Стройконтрол Ян 99 ЕООД с изх.№ РД2600-1023 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 15:07:02
Покана до Трафик Холдинг ЕООД с изх.№ РД2600-1024 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 15:06:09
Покана до Стройкодизайн ДЗЗД с изх.№ РД2600-1025 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 15:05:54
Покана до СС Консулт ЕООД с изх.№ РД2600-1026 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 15:05:41
Покана до Инвесткомерс - Емил Иванов ЕООД с изх.№ РД2600-1022 от 18.05.2017година.pdf - 18-05-2017 15:05:28
Инф. ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОПСтройкодизайн ДЗЗД.pdf - 09-02-2016 15:10:23
Инф. ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП СС Консулт ЕООД.pdf - 09-02-2016 15:10:15
Инф. ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП Инвесткомерс - Емил Иванов ЕООД.pdf - 09-02-2016 15:10:05
Инф. ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП Стройконтрол - ЯН99 ЕООД.pdf - 09-02-2016 15:09:53
Инф. ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОПТрафик холдинг ЕООД.pdf - 09-02-2016 15:09:37
Рамково споразумение №1 от 04.01.2016 година.pdf - 13-01-2016 09:29:41
Марси консултинг ЕООД,ИНФОРМАЦИЯ по ЧЛ.22Б,Ал.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 21-12-2015 17:20:51
Деомид ЕООД,ИНФОРМАЦИЯ по ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 21-12-2015 17:19:50
Билд консулт ЕООД,ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 21-12-2015 17:19:00
Трафик холдинг ЕООД, ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 18-12-2015 17:00:17
Стройконтрол-Ян99 ЕООД, ИНФОРМАЦИЯ по чл.22Б,Ал.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 18-12-2015 16:59:08
Стройкодизайн ДЗЗД,ИНФОРМАЦИЯ по ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 18-12-2015 16:59:00
СС Консулт ЕООД, ИНФОРМАЦИЯ по ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 18-12-2015 16:58:53
Инвесткомерс-Емил Иванов ЕООД, ИНФОРМАЦИЯ по чл.22Б,Ал.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 18-12-2015 16:58:07
Заповед №3223 от 20.11.2015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 20-11-2015 16:53:59
Протокол №5 от 19.11.2015 г. от работата на комисията.pdf - 20-11-2015 16:53:49
Протокол №4 от 12.11.2015 г. от работата на комисията.pdf - 20-11-2015 16:53:38
Протокол №3 от 04.11.2015 г. от работата на комисията.pdf - 20-11-2015 16:53:08
Протокол №2 от 30.10.2015 г. от работата на комисията.pdf - 20-11-2015 16:52:55
Съобщение за провеждане на публичен жребий.pdf - 18-11-2015 15:03:02
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 30-10-2015 16:41:26
Протокол №1 от работата на комисията от 24.09.2015 г.pdf - 16-10-2015 15:17:49
Разяснения на Възложителя от 08.09.2015 година.pdf - 08-09-2015 16:41:41
Разяснения на Възложителя от 14.08.2015 г..pdf - 14-08-2015 16:44:19
Решение №2149 от 10.08.2015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 10-08-2015 17:03:01
Образец № 19 - Декларация по чл.51а от ЗОП.doc - 10-08-2015 17:02:23
Образец № 18 - Списък на експерти.doc - 10-08-2015 17:02:07
Образец № 17 - ЗИФОДРЮПДР.doc - 10-08-2015 17:01:56
Образец №16 - Проект на рамково споразумение.docx - 10-08-2015 17:01:43
Образец № 15 - Д. 56.1.11.doc - 10-08-2015 17:01:24
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 10-08-2015 17:01:13
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 10-08-2015 17:01:03
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 10-08-2015 17:00:55
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 10-08-2015 17:00:46
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 10-08-2015 17:00:37
Образец № 9 - Списък услуги.doc - 10-08-2015 17:00:27
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 10-08-2015 17:00:18
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 10-08-2015 17:00:10
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 10-08-2015 17:00:02
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 10-08-2015 16:59:36
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 10-08-2015 16:59:28
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 10-08-2015 16:59:17
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 10-08-2015 16:59:09
Образец № 1 - Оферта.doc - 10-08-2015 16:58:58
Техническа спецификация.pdf - 10-08-2015 16:58:44
Специфични изисквания и указания.pdf - 10-08-2015 16:58:16
Указания към участниците.pdf - 10-08-2015 16:57:50
Обявление.pdf - 10-08-2015 16:57:24


НазадОбяви, съобщения

Заповед № 3597/02.12.2020г.
Повече тук
повече..

Заповед № 3596 от 02.12.2020г.
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 110/30.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®