GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2015 – ОП –15/10.09.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на Общ устройствен план на Община Провадия“


Информация по чл.22б ал.2 ,т.14 от ЗОП от 20.04.2015 г.pdf - 20-04-2016 16:02:21
Задание за Общ устройствен план.pdf - 09-02-2016 16:35:23
Приложения.pdf - 09-02-2016 16:33:30
Задание за Общ устройствен план.pdf - 09-02-2016 16:32:01
Договор № 8 от 03.02.2016г.pdf - 09-02-2016 16:30:39
Инф.по ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП Национална агенция по териториално устройство ООД.pdf - 05-02-2016 16:31:05
Инф.по ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП ДЗЗД ОУПО Провадия 2015,.pdf - 05-02-2016 16:30:50
Инф.по ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП Вамос ООД.pdf - 05-02-2016 16:30:22
Инф.по ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП Обединение Устрйство и развитие за Провадия ДЗЗД.pdf - 05-02-2016 16:27:28
Инф.по ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП Груп Арнайз Консултинг ООД,.pdf - 05-02-2016 16:27:05
Инф.по ЧЛ.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП Консорциум Устройство Провадия 2015 ДЗЗД.pdf - 05-02-2016 16:26:43
Решение №3544 от 11.12.2015 година на Кмета на Община Провадия.pdf - 11-12-2015 15:28:31
Протокол №4 от 07.12.2015 година от работата на комисията.pdf - 11-12-2015 15:28:22
Протокол №3 от 16.11.2015 година от работата на комисията.pdf - 11-12-2015 15:28:10
Протокол №2 от 11.11.2015 година от работата на комисията.pdf - 11-12-2015 15:28:03
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 11-11-2015 14:16:38
Протокол № 1 от работата на комисията от 21.10.2015г.pdf - 29-10-2015 14:51:47
Разяснения на Възложителя от 05.10.2015 г. по поставен въпрос.pdf - 05-10-2015 15:46:11
Разяснение на Възложителя от 23.09.2015 г.pdf - 23-09-2015 17:11:40
Опорен план.rar - 10-09-2015 17:17:01
Образец № 20 - Декларация по ЗООС.doc - 10-09-2015 16:52:11
Образец № 19 - Декларация по чл.51а от ЗОП.doc - 10-09-2015 16:51:44
Образец № 18 - ЗИФОДРЮПДР.doc - 10-09-2015 16:51:32
Образец № 17 - Списък на експерти.doc - 10-09-2015 16:51:20
Образец №16 - Проект на договор.docx - 10-09-2015 16:51:09
Образец № 15 - Д. 56.1.11.doc - 10-09-2015 16:50:26
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 10-09-2015 16:50:16
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 10-09-2015 16:50:06
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 10-09-2015 16:49:53
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 10-09-2015 16:49:43
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 10-09-2015 16:49:34
Образец № 9 - Списък услуги.doc - 10-09-2015 16:49:26
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 10-09-2015 16:49:17
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 10-09-2015 16:49:05
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 10-09-2015 16:48:54
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 10-09-2015 16:48:44
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 10-09-2015 16:48:35
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 10-09-2015 16:48:25
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 10-09-2015 16:48:13
Образец № 1 - Оферта.doc - 10-09-2015 16:48:04
Методика за оценка на офертите.pdf - 10-09-2015 16:47:51
Становище с изх. №33-НН-728 от 20.08.2015 г. на Министерство на културата.pdf - 10-09-2015 16:47:26
Писмо с изх. №8801-11743 от 19.06.2015г. на РИОСВ - Варна.pdf - 10-09-2015 16:47:11
Схема по вид територия към Опорен план.pdf - 10-09-2015 16:45:48
Схема по вид собственост към Опорен план.pdf - 10-09-2015 16:44:35
Приложение 6.rar - 10-09-2015 16:42:15
Приложение 5.rar - 10-09-2015 16:41:37
Приложение 4.rar - 10-09-2015 16:40:44
Приложение 3.rar - 10-09-2015 16:40:15
Приложение 2.rar - 10-09-2015 16:39:56
Приложение 1.rar - 10-09-2015 16:39:27
Планово задание за ОУП.pdf - 10-09-2015 16:37:56
Техническа спецификация.pdf - 10-09-2015 16:37:29
Специфични изисквания и указания.pdf - 10-09-2015 16:37:07
Указания към участниците.pdf - 10-09-2015 16:36:39
Обявление за обществена поръчка.pdf - 10-09-2015 16:35:47
Решение №2475 от 10.09.2015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 10-09-2015 16:35:13


Назад

Обяви, съобщения

Уведомително писмо от ЗК "Житница" за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница
Уведомително писмо от ЗК "Житница"
повече..

Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
повече..

Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
повече..

Обява за обучение по специалност "Военна медицинска сестра"
Обява за обучение по специалност "Военна медицинска...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®