GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2015 – ОП – 16/24.09.2015 – Публична покана ID 9046182 за възлагане на обществена поръчка с предмет Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Общинска администрация – Провадия“ с две обособени позиции


Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.12.2016г по ІІ-ра обособена позиция..pdf - 20-12-2016 14:21:19
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.12.2016г по І-ва обособена позиция.pdf - 20-12-2016 14:21:00
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 21.11.2016г по ІІ-ра обособена позиция..pdf - 21-11-2016 14:50:54
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 21.11.2016г по І-ва обособена позиция.pdf - 21-11-2016 14:50:48
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.10.2016г по І-ва обособена позиция.pdf - 20-10-2016 14:42:01
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП по ІІ-ра обособена позиция от 20.09.2016 г.pdf - 20-09-2016 14:24:01
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.09.2016г по І об.позиция..pdf - 20-09-2016 14:23:56
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП по ІІ-ра обособена позиция от 19.08.2016 г.pdf - 19-08-2016 13:52:03
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.08.2016г по І об.позиция..pdf - 19-08-2016 13:51:55
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от20.07.2016 г по ІI-ра обособена позиция.pdf - 20-07-2016 15:04:53
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от20.07.2016 г по І-ва оособена позиция.pdf - 20-07-2016 15:04:34
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от20.06.2016 г по І-ва оособена позиция.pdf - 20-06-2016 15:23:14
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от20.06.2016 г по ІI-ра оособена позиция.pdf - 20-06-2016 15:23:07
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от19.05.2016 г по І-ва оособена позиция.pdf - 19-05-2016 15:10:19
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от19.05.2016 г по ІI-ра оособена позиция.pdf - 19-05-2016 15:10:11
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.04.2016 г по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-04-2016 16:13:40
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 20.04.2016 г по І-ва оособена позиция.pdf - 20-04-2016 16:13:00
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 18.03.2016 г по ІІ-ра оособена позиция.pdf - 18-03-2016 15:14:09
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 18.03.2016 г по І-ва оособена позиция.pdf - 18-03-2016 15:14:03
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 19.02.2016 г по ІІ-ра оособена позиция.pdf - 19-02-2016 15:01:34
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 19.02.2016 г по І-ва оособена позиция.pdf - 19-02-2016 15:01:28
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 20.01.2016год.pdf - 20-01-2016 16:01:13
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 20.01.2016 год.pdf - 20-01-2016 16:01:01
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 18.12.2015г. по ІІ-ра обособена позицзия.pdf - 18-12-2015 16:45:10
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 18.12.2015г. по І-ва обособена позицзия.pdf - 18-12-2018 16:45:00
Договор № 78 от 11.11.2015г.pdf - 13-11-2015 14:50:38
Договор № 77 от 11.11.2015г.pdf - 13-11-2015 14:50:10
Протокол от работата на комисията от 07.10.2015г.pdf - 15-10-2015 16:11:35
Проект на договор.docx - 24-09-2015 17:12:01
Техническа спецификация.pdf - 24-09-2015 17:11:51
Методика за оценка на офертите.pdf - 24-09-2015 17:11:36
Приложение към публична покана.doc - 24-09-2015 17:11:22
Публична покана.pdf - 24-09-2015 17:11:11


НазадОбяви, съобщения

Заповед № 3597/02.12.2020г.
Повече тук
повече..

Заповед № 3596 от 02.12.2020г.
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 110/30.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®