GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2015 – ОП – 17/13.10.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на улица – тупик /ул. „Скобелев“/, кв.68, гр. Провадия“


Пътища и мостове ЕООД, Инф.чл 22Б, Ал.2, т.16 от ЗОП.pdf - 14-02-2017 13:07:58
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.01.2017г.pdf - 20-01-2017 15:49:14
Информация по чл.22Б ал.2 т.15 от ЗОП от 10.01.2017 година.pdf - 10-01-2017 18:07:10
Пътища и мостове ЕООД- част Пътна,Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 16-08-2016 15:06:45
Пътища и мостове ЕООД,Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 16-08-2016 14:40:15
Договор № 43 от 18.07.2016год.pdf - 22-07-2016 13:16:44
Заповед № 1786 от 21.06.2016г. за класиране.pdf - 21-06-2016 12:48:11
Протокол № 3 от 13.06.2016г. от работата на комисията.pdf - 21-06-2016 12:48:06
Протокол № 2 от 20.04.2016г. от работата на комисията.pdf - 21-06-2016 12:47:55
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 08-06-2016 15:10:09
Протокол №1 от 11.11.2015 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на офертите.pdf - 11-01-2016 15:34:53
Образец № 19 - ЗИФОДРЮПДР.doc - 13-10-2015 17:23:32
Образец №18 - Д. специализирана техника.doc - 13-10-2015 17:23:23
Образец №17 - Д. запознаване с обекта.doc - 13-10-2015 17:23:18
Образец № 16 - Д. 56.1.11.doc - 13-10-2015 17:23:11
Образец № 15 - Проект договор.doc - 13-10-2015 17:23:05
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 13-10-2015 17:22:52
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 13-10-2015 17:22:46
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 13-10-2015 17:22:40
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 13-10-2015 17:22:34
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 13-10-2015 17:22:29
Образец № 9 - Списък 55.1.2-строителство.doc - 13-10-2015 17:22:21
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 13-10-2015 17:22:14
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 13-10-2015 17:22:06
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 13-10-2015 17:21:59
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 13-10-2015 17:21:54
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 13-10-2015 17:21:47
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 13-10-2015 17:21:41
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 13-10-2015 17:21:33
Образец № 1 - Оферта.doc - 13-10-2015 17:21:28
Методика за оценка на офертите.pdf - 13-10-2015 17:21:19
Специфични изисквания и указания.pdf - 13-10-2015 17:21:08
Указания към участниците.pdf - 13-10-2015 17:20:47
Работен проект Изграждане на тупик в гр. Провадия.rar - 13-10-2015 17:13:57
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 13-10-2015 16:36:21
Количествена сметка.xlsx - 13-10-2015 16:35:58
Техническа спецификация.pdf - 13-10-2015 16:35:49
Обявление за обществена поръчка.pdf - 13-10-2015 16:35:33
Решение №2814 от 13.10.2015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 13-10-2015 16:34:45


Назад

Обяви, съобщения

Уведомително писмо от ЗК "Житница" за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница
Уведомително писмо от ЗК "Житница"
повече..

Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
повече..

Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
повече..

Обява за обучение по специалност "Военна медицинска сестра"
Обява за обучение по специалност "Военна медицинска...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®