GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2015 – ОП – 18/19.10.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска и Областна транспортни схеми по определените квоти на Община Провадия“ с три обособени позиции


Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.08.2019г. по Договор № 25.pdf - 20-08-2019 17:03:12
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.08.2019г. по Договор № 24.pdf - 20-08-2019 17:02:58
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.05.2019г. по Договор № 25.pdf - 20-05-2019 16:53:54
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.05.2019г. по Договор № 24.pdf - 20-05-2019 16:53:41
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.02.2019г. по Договор № 25.pdf - 20-02-2019 16:46:15
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.02.2019г. по Договор № 24.pdf - 20-02-2019 16:45:51
Договор № ОП-77 от 06.11.2018година.pdf - 22-01-2019 16:44:30
Договор № ОП-76 от 06.11.2018година.pdf - 22-01-2019 16:44:11
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 17.01.2019г. по Договор № 25.pdf - 17-01-2019 16:22:45
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 17.01.2019г. по Договор № 24.pdf - 17-01-2019 16:21:33
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 21.11.2018г. по Договор №25.pdf - 21-11-2018 17:00:23
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 21.11.2018г. по Договор №24.pdf - 21-11-2018 16:59:57
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП (отм.) от 20.09.2018 година по Договор № 25 от 20.04.2016 г. .pdf - 20-09-2018 14:50:09
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП (отм.) от 20.09.2018 година по Договор № 24 от 20.04.2016 г..pdf - 20-09-2018 14:49:57
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.08.2018г. по Договор №25.pdf - 20-08-2018 16:23:25
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.08.2018г. по Договор №24.pdf - 20-08-2018 16:23:06
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.07.2018г. по Договор №25.pdf - 19-07-2018 10:59:33
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.07.2018г. по Договор №24.pdf - 19-07-2018 10:59:23
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.06.2018г. по Договор №25.pdf - 20-06-2018 17:06:06
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.06.2018г. по Договор №24.pdf - 20-06-2018 17:05:28
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 17.05.2018г. по Договор № 25.pdf - 17-05-2018 16:46:56
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 17.05.2018г. по Договор № 24.pdf - 17-05-2018 16:46:42
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.04.2018г. по Договор № 25.pdf - 19-04-2018 15:58:22
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.04.2018г. по Договор № 24.pdf - 19-04-2018 15:58:04
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.03.2018г. по Договор № 25.pdf - 20-03-2018 16:49:49
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.03.2018г. по Договор № 24.pdf - 20-03-2018 16:49:22
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 16.01.2018г. по Договор № 25.pdf - 16-01-2018 16:22:30
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 16.01.2018г. по Договор № 24.pdf - 16-01-2018 16:22:19
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.11.2017г. по Договор № 25.pdf - 20-11-2017 13:39:43
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.11.2017г. по Договор № 24.pdf - 20-11-2017 13:39:29
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.10.2017г. по Договор № 25.pdf - 20-10-2017 13:05:38
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.10.2017г. по Договор № 24.pdf - 20-10-2017 13:05:21
Допълнително споразумение към Договор №25 от 20.04.2016 г..pdf - 06-10-2017 14:38:08
Допълнително споразумение към Договор №24 от 20.04.2016 година.pdf - 06-10-2017 14:37:48
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.09.2017г. по Договор № 25.pdf - 20-09-2017 15:40:14
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.09.2017г. по Договор № 24.pdf - 20-09-2017 15:40:01
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.08.2017г. по Договор № 25.pdf - 18-08-2017 13:09:21
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.08.2017г. по Договор № 24.pdf - 18-08-2017 13:08:59
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.07.2017г. по Договор № 25.pdf - 20-07-2017 14:04:56
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.07.2017г. по Договор № 24.pdf - 20-07-2017 14:04:35
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.06.2017г. по Договор № 25.pdf - 20-06-2017 12:59:43
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.06.2017г. по Договор № 24.pdf - 20-06-2017 12:59:31
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.05.2017г. по Договор № 25.pdf - 19-05-2017 08:36:01
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.05.2017г. по Договор № 24.pdf - 19-05-2017 08:35:34
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.04.2017г. по Договор № 25.pdf - 20-04-2017 16:43:36
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.04.2017г. по Договор № 24.pdf - 20-04-2017 16:43:22
Допълнително споразумение към Договор № 25 от 20.04.2016година.pdf - 18-04-2017 15:34:35
Допълнително споразумение към Договор № 24 от 20.04.2016година.pdf - 18-04-2017 15:33:40
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.02.2017г. по Договор № 25.pdf - 20-02-2017 14:25:26
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.02.2017г. по Договор № 24.pdf - 20-02-2017 14:25:19
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.01.2017г. по Договор № 25.pdf - 20-01-2017 15:37:59
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.01.2017г. по Договор № 24.pdf - 20-01-2017 15:37:54
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 21.11.2016г. по Договор № 25.pdf - 21-11-2016 14:34:28
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 21.11.2016г. по Договор № 24.pdf - 21-11-2016 14:34:23
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.10.2016г. по Договор № 25.pdf - 20-10-2016 14:43:51
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.10..2016г. по Договор № 24.pdf - 20-10-2016 14:43:44
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.08.2016г. по Договор № 25.pdf - 19-08-2016 14:01:51
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.08.2016г. по Договор № 24.pdf - 19-08-2016 14:01:43
Догоров № 25 от 20.04.2016г..pdf - 20-05-2016 17:14:41
Договор № 24 от 20.04.2016г.pdf - 20-05-2016 17:01:25
Лъки Транс БГ ЕООД , Инф.чл.22Б,ал.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 11-05-2016 14:57:59
Лъки Транс БГ ЕООД, Инф.чл.22Б,ал.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 11-05-2016 14:57:53
Провадия - Автотранспорт ЕООД , Инф.чл.22Б,ал.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 11-05-2016 14:57:43
Заповед № 770 от 10.03.2016 година на Кмета на Община Провадия.pdf - 10-03-2016 16:57:10
Протокол № 3 от 19.02.2016 година.pdf - 10-03-2016 16:57:03
Протокол №2 от 25.01.2016 година.pdf - 10-03-2016 16:56:52
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 16-02-2016 16:16:12
Протокол №1 от 01.12.2015 г. от работата комисията за разглеждане и оценка на офертите.pdf - 11-01-2016 15:34:31
Образец № 19 - Списък МПС.doc - 19-10-2015 15:14:32
Образец № 18 - ЗИФОДРЮПДР.doc - 19-10-2015 15:14:21
Образец № 17 - Списък на водачите на МПС.doc - 19-10-2015 15:14:06
Образец №16 - Проект на договор.docx - 19-10-2015 15:13:49
Образец № 15 - Д. 56.1.11.doc - 19-10-2015 15:13:36
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 19-10-2015 15:13:28
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 19-10-2015 15:13:19
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 19-10-2015 15:13:10
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 19-10-2015 15:12:58
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 19-10-2015 15:12:46
Образец № 9 - Списък услуги.doc - 19-10-2015 15:12:38
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 19-10-2015 15:12:31
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 19-10-2015 15:12:23
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 19-10-2015 15:12:14
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 19-10-2015 15:12:05
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 19-10-2015 15:11:57
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 19-10-2015 15:11:48
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 19-10-2015 15:11:37
Образец № 1 - Оферта.doc - 19-10-2015 15:11:27
Техническа спецификация.pdf - 19-10-2015 15:11:08
Специфични изисквания и указания.pdf - 19-10-2015 15:09:31
Указания към участниците.pdf - 19-10-2015 15:08:36
Обявление за обществена поръчка.pdf - 19-10-2015 15:07:22
Решение №2878 от 19.10.2015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 19-10-2015 15:06:53


НазадОбяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®