GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2015 – ОП – 20/27.10.2015 – Публична покана ID 9047125 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през 2016 година“ с четири обособени позиции


Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.02.2017 год по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-02-2017 14:26:17
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.02.2017 год по ІІІ-та обособена позиция.pdf - 20-02-2017 14:26:11
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.02.2017 год по І-ва обособена позиция.pdf - 20-02-2017 14:26:05
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.02.2017 год по ІV-та обособена позиция.pdf - 20-02-2017 14:25:59
ЕТ Тонилий - Антон Димитров ОП 4, Инф.чл.22Б, Ал.2,Т.16 от ЗОП.pdf - 08-02-2017 14:30:46
ЕТ Тонилий-Антон Димитров ОП 2,Инф.чл.22Б,Ал.2,Т.16 от ЗОП.pdf - 08-02-2017 14:30:25
Дивес Агро ЕООД,Инф. чл.22Б,Ал.2,Т.16 от ЗОП.pdf - 08-02-2017 14:30:12
Айя-2011 ЕООД, Инф. чл.22Б,Ал.2,Т.16 от ЗОП.pdf - 08-02-2017 14:30:01
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.03.2016 год по ІV-та обособена позиция.pdf - 18-03-2016 15:12:18
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.03.2016 год по ІІІ-та обособена позиция.pdf - 18-03-2016 15:12:11
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.03.2016 год по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 18-03-2016 15:12:05
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 18.03.2016 год по І-ва обособена позиция.pdf - 18-03-2016 15:11:57
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.02.2016 год по ІV-та обособена позиция.pdf - 19-02-2016 14:59:16
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.02.2016 год по ІІІ-та обособена позиция.pdf - 19-02-2016 14:59:11
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.02.2016 год по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 19-02-2016 14:59:06
Информация по чл.22 Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 19.02.2016 год по І-ва обособена позиция.pdf - 19-02-2016 14:57:16
Договор №91 от 28.12.2015 година по обособена позиция №4.pdf - 07-01-2016 16:03:21
Договор №90 от 28.12.2015 година по обособена позиция №3.pdf - 07-01-2016 16:03:06
Договор №89 от 28.12.2015 година по обособена позиция №2.pdf - 07-01-2016 16:02:54
Договор №88 от 28.12.2015 година по обособена позиция №1.pdf - 07-01-2016 16:02:40
Протокол № 2 от работата на комисията от 30.11.2015г.pdf - 03-12-2015 13:49:23
Протокол № 1 от работата на комисията от 09.11.2015г.pdf - 03-12-2015 13:47:44
ПРОЕКТ на договор.docx - 27-10-2015 15:41:02
План за зимно поддържане.pdf - 27-10-2015 15:40:50
Техническа спецификация.pdf - 27-10-2015 15:40:40
Приложение към публична покана.doc - 27-10-2015 15:40:29
Публична покана.pdf - 27-10-2015 15:40:21


НазадОбяви, съобщения

Обявление за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР 2014-2020
Обявление за провеждане на подбор на персонал...
повече..

Списък на класираните и на предложените за назначаване кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®