GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2015 – ОП – 21/09.11.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на обследване на три сгради – общинска собственост, находящи се на територията на Община Провадия“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изготвяне на обследвания за установяване на техн


Би Ес Проект ЕООД, Инф.чл 22Б,Ал.2,т.16 от ЗОП.pdf - 14-02-2017 13:06:53
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.09.2016г.pdf - 20-09-2016 14:22:37
Информация по чл.22 Б,ал.2, т.14 от ЗОП от 20.06.2016г. по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-06-2016 15:23:37
Трауминвест ЕООД, Инф. чл.22Б,ал.2,Т.16 от ЗОП.pdf - 16-06-2016 14:12:43
Информация по чл.22Б, ал.2, т.15 от ЗОП.pdf - 31-05-2016 16:01:09
Договор №30 от 12.05.2016г.pdf - 18-05-2016 15:18:35
Договор № 27 от22.04.2016г.pdf - 18-05-2016 15:15:20
Заповед № 970 от 01.04.2016г. за класиране.pdf - 01-04-2016 16:02:04
Информация по чл.22Б,ал.2,т.9 оъ ЗОП по Обособена позиция №2.rar - 30-03-2016 14:57:33
Информация по чл.22Б,ал.2,т.9 оъ ЗОП по Обособена позиция №1.rar - 30-03-2016 14:57:23
Заповед № 432 от 16.02.2016г. за класиране.pdf - 16-02-2016 16:15:56
Протокол № 5 от работата на комисията от 15.02.2016г .pdf - 16-02-2016 16:15:48
Протокол № 4 от работата на комисията от 03.02.2016г .pdf - 16-02-2016 16:15:31
Протокол № 3 от работата на комисията от 29.01.2016г .pdf - 16-02-2016 16:15:20
Протокол № 2 от работата на комисията от 19.01.2016г .pdf - 16-02-2016 16:15:07
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 29-01-2016 16:01:59
Протокол №1 от 22.12.2015 година от работата на комисията.pdf - 05-01-2016 16:16:16
Доклад за законосъобразност на процедура за об. поръчка с №00392-2015-0014 на АОП.pdf - 16-12-2015 14:34:38
Указания към участниците - промени с Решение №3095 от 10112015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 10-11-2015 14:55:20
Решение за промяна №3095 от 10112015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 10-11-2015 14:55:00
Образец № 19 - Декларация по чл.51а от ЗОП.doc - 09-11-2015 16:38:51
Образец № 18 - Д. ЗИФОДРЮПДР.doc - 09-11-2015 16:38:45
Образец №17 - Списък екип от експерти.doc - 09-11-2015 16:38:39
Образец №16 - Д. членове обединиеконсорциум.doc - 09-11-2015 16:38:30
Образец № 15 - Д. 56.1.11.doc - 09-11-2015 16:38:24
Образец № 14 -2 - Проект договор.doc - 09-11-2015 16:38:17
Образец № 14 -1 - Проект договор.doc - 09-11-2015 16:38:10
Образец № 13 -2 - Ценово предложение.doc - 09-11-2015 16:38:04
Образец № 13 -1 - Ценово предложение.doc - 09-11-2015 16:37:57
Образец № 12 - 2 - Техн. предложение.doc - 09-11-2015 16:37:51
Образец № 12 - 1 - Техн. предложение.doc - 09-11-2015 16:37:45
Образец № 11 - Д. 33.4.doc - 09-11-2015 16:37:36
Образец № 10 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 09-11-2015 16:37:29
Образец № 9 - Банкова гаранция участие.doc - 09-11-2015 16:37:22
Образец № 8 - 2 - Списък 51.1.1-услуги.doc - 09-11-2015 16:37:17
Образец № 8 - 1 - Списък 51.1.1-услуги.doc - 09-11-2015 16:37:10
Образец № 7- Д. подизпълнител.doc - 09-11-2015 16:36:59
Образец № 6 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 09-11-2015 16:36:52
Образец № 5 - Д. 55.7.doc - 09-11-2015 16:36:45
Образец № 4 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 09-11-2015 16:36:31
Образец № 3 - Д. 47.9.doc - 09-11-2015 16:36:23
Образец № 2- Представяне на участника.doc - 09-11-2015 16:36:15
Образец № 1- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 09-11-2015 16:36:09
Методика за оценка на офертите.pdf - 09-11-2015 16:35:58
Техническа спецификация.pdf - 09-11-2015 16:35:40
Специфични изисквания и указания към участниците.pdf - 09-11-2015 16:35:01
Указания към участниците.pdf - 09-11-2015 16:34:45
Становище на Изп. директор на АОП.pdf - 09-11-2015 16:34:21
Обявление за обществена поръчка.pdf - 09-11-2015 16:27:17
Решение №3076 от 09112015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 09-11-2015 16:26:51


НазадОбяви, съобщения

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 16/29.05.2020г.
Изх.№МДT-16/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите името...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 15/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 15/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 14/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 14 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®