GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2015 – ОП – 21/09.11.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на обследване на три сгради – общинска собственост, находящи се на територията на Община Провадия“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изготвяне на обследвания за установяване на техн


Би Ес Проект ЕООД, Инф.чл 22Б,Ал.2,т.16 от ЗОП.pdf - 14-02-2017 13:06:53
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.09.2016г.pdf - 20-09-2016 14:22:37
Информация по чл.22 Б,ал.2, т.14 от ЗОП от 20.06.2016г. по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-06-2016 15:23:37
Трауминвест ЕООД, Инф. чл.22Б,ал.2,Т.16 от ЗОП.pdf - 16-06-2016 14:12:43
Информация по чл.22Б, ал.2, т.15 от ЗОП.pdf - 31-05-2016 16:01:09
Договор №30 от 12.05.2016г.pdf - 18-05-2016 15:18:35
Договор № 27 от22.04.2016г.pdf - 18-05-2016 15:15:20
Заповед № 970 от 01.04.2016г. за класиране.pdf - 01-04-2016 16:02:04
Информация по чл.22Б,ал.2,т.9 оъ ЗОП по Обособена позиция №2.rar - 30-03-2016 14:57:33
Информация по чл.22Б,ал.2,т.9 оъ ЗОП по Обособена позиция №1.rar - 30-03-2016 14:57:23
Заповед № 432 от 16.02.2016г. за класиране.pdf - 16-02-2016 16:15:56
Протокол № 5 от работата на комисията от 15.02.2016г .pdf - 16-02-2016 16:15:48
Протокол № 4 от работата на комисията от 03.02.2016г .pdf - 16-02-2016 16:15:31
Протокол № 3 от работата на комисията от 29.01.2016г .pdf - 16-02-2016 16:15:20
Протокол № 2 от работата на комисията от 19.01.2016г .pdf - 16-02-2016 16:15:07
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 29-01-2016 16:01:59
Протокол №1 от 22.12.2015 година от работата на комисията.pdf - 05-01-2016 16:16:16
Доклад за законосъобразност на процедура за об. поръчка с №00392-2015-0014 на АОП.pdf - 16-12-2015 14:34:38
Указания към участниците - промени с Решение №3095 от 10112015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 10-11-2015 14:55:20
Решение за промяна №3095 от 10112015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 10-11-2015 14:55:00
Образец № 19 - Декларация по чл.51а от ЗОП.doc - 09-11-2015 16:38:51
Образец № 18 - Д. ЗИФОДРЮПДР.doc - 09-11-2015 16:38:45
Образец №17 - Списък екип от експерти.doc - 09-11-2015 16:38:39
Образец №16 - Д. членове обединиеконсорциум.doc - 09-11-2015 16:38:30
Образец № 15 - Д. 56.1.11.doc - 09-11-2015 16:38:24
Образец № 14 -2 - Проект договор.doc - 09-11-2015 16:38:17
Образец № 14 -1 - Проект договор.doc - 09-11-2015 16:38:10
Образец № 13 -2 - Ценово предложение.doc - 09-11-2015 16:38:04
Образец № 13 -1 - Ценово предложение.doc - 09-11-2015 16:37:57
Образец № 12 - 2 - Техн. предложение.doc - 09-11-2015 16:37:51
Образец № 12 - 1 - Техн. предложение.doc - 09-11-2015 16:37:45
Образец № 11 - Д. 33.4.doc - 09-11-2015 16:37:36
Образец № 10 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 09-11-2015 16:37:29
Образец № 9 - Банкова гаранция участие.doc - 09-11-2015 16:37:22
Образец № 8 - 2 - Списък 51.1.1-услуги.doc - 09-11-2015 16:37:17
Образец № 8 - 1 - Списък 51.1.1-услуги.doc - 09-11-2015 16:37:10
Образец № 7- Д. подизпълнител.doc - 09-11-2015 16:36:59
Образец № 6 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 09-11-2015 16:36:52
Образец № 5 - Д. 55.7.doc - 09-11-2015 16:36:45
Образец № 4 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 09-11-2015 16:36:31
Образец № 3 - Д. 47.9.doc - 09-11-2015 16:36:23
Образец № 2- Представяне на участника.doc - 09-11-2015 16:36:15
Образец № 1- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 09-11-2015 16:36:09
Методика за оценка на офертите.pdf - 09-11-2015 16:35:58
Техническа спецификация.pdf - 09-11-2015 16:35:40
Специфични изисквания и указания към участниците.pdf - 09-11-2015 16:35:01
Указания към участниците.pdf - 09-11-2015 16:34:45
Становище на Изп. директор на АОП.pdf - 09-11-2015 16:34:21
Обявление за обществена поръчка.pdf - 09-11-2015 16:27:17
Решение №3076 от 09112015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 09-11-2015 16:26:51


Назад

Обяви, съобщения

Уведомително писмо от ЗК "Житница" за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница
Уведомително писмо от ЗК "Житница"
повече..

Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
повече..

Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
повече..

Обява за обучение по специалност "Военна медицинска сестра"
Обява за обучение по специалност "Военна медицинска...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®