GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2015 – ОП – 22/09.11.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на обследване на четири сгради – общинска собственост, находящи се на територията на Община Провадия” с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изготвяне на обследвания за установяване на т


Информация по чл.22Б,ал.2, т.15 от ЗОП.pdf - 31-05-2016 16:02:18
Информация по чл.22Б, ал.2,т.15 от ЗОП.pdf - 31-05-2016 16:02:12
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от19.05.2016 г по І-ва оособена позиция.pdf - 19-05-2016 15:11:27
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от19.05.2016 г по ІI-ра оособена позиция.pdf - 19-05-2016 15:11:19
Трауминвест ЕООД , Инф.чл.22Б,ал.2,Т.16 от ЗОП.pdf - 11-05-2016 15:00:31
Мултиплекс Инженеринг ЕООД , Инф. чл.22Б,ал.2, Т.16 от ЗОП.pdf - 11-05-2016 14:59:54
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.04.2016 г по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-04-2016 16:14:52
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 20.04.2016 г по І-ва оособена позиция.pdf - 20-04-2016 16:14:23
Договор № 16 от 07.03.2016г..pdf - 07-04-2016 16:37:59
Договор № 17 от 07.03.2016г.pdf - 31-03-2016 15:06:33
Информация по чл.22Б, ал.2,т.9 от ЗОП по Обособена позиция № 2.rar - 29-03-2016 15:58:21
Информация по чл.22Б, ал.2,т.9 от ЗОП по Обособена позиция № 1.rar - 29-03-2016 15:58:12
Протокол № 5 от работата на комисията от 12.02.2016г.pdf - 15-02-2016 17:03:59
Протокол № 4 от работата на комисията от 02.02.2016г.pdf - 15-02-2016 17:03:43
Протокол № 3 от работата на комисията от 28.01.2016г.pdf - 15-02-2016 17:03:31
Протокол № 2 от работата на комисията от 21.01.2016г.pdf - 15-02-2016 17:03:19
Заповед № 420 от 15.02.2016г за класиране.pdf - 15-02-2016 17:02:25
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 28-01-2016 17:47:21
Протокол №1 от 22.12.2015 г. от работата на комисията.pdf - 29-12-2015 18:06:26
Разяснения на Възложителя от 15.12.2015 г..pdf - 15-12-2015 16:03:21
Разяснения на Възложителя от 10.12.2015 г.pdf - 10-12-2015 16:23:35
Доклад за законосъобразно на процедура за об. поръчка №00392-2015-0013 на АОП.pdf - 17-12-2015 17:45:37
Образец № 19 - Декларация по чл.51а от ЗОП.doc - 09-11-2015 16:54:42
Образец № 18 - Д. ЗИФОДРЮПДР.doc - 09-11-2015 16:54:36
Образец №17 - Списък екип от експерти.doc - 09-11-2015 16:54:30
Образец №16 - Д. членове обединиеконсорциум.doc - 09-11-2015 16:54:24
Образец № 15 - Д. 56.1.11.doc - 09-11-2015 16:54:17
Образец № 14 -2 - Проект договор.doc - 09-11-2015 16:54:10
Образец № 14 -1 - Проект договор.doc - 09-11-2015 16:54:04
Образец № 13 -2 - Ценово предложение.doc - 09-11-2015 16:53:58
Образец № 13 -1 - Ценово предложение.doc - 09-11-2015 16:53:52
Образец № 12 - 2 - Техн. предложение.doc - 09-11-2015 16:53:46
Образец № 12 - 1 - Техн. предложение.doc - 09-11-2015 16:53:41
Образец № 11 - Д. 33.4.doc - 09-11-2015 16:53:35
Образец № 10 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 09-11-2015 16:53:28
Образец № 9 - Банкова гаранция участие.doc - 09-11-2015 16:53:22
Образец № 8 - 2 - Списък 51.1.1-услуги.doc - 09-11-2015 16:53:16
Образец № 8 - 1 - Списък 51.1.1-услуги.doc - 09-11-2015 16:53:10
Образец № 7- Д. подизпълнител.doc - 09-11-2015 16:53:04
Образец № 6 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 09-11-2015 16:52:57
Образец № 5 - Д. 55.7.doc - 09-11-2015 16:52:51
Образец № 4 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 09-11-2015 16:52:44
Образец № 3 - Д. 47.9.doc - 09-11-2015 16:52:38
Образец № 2- Представяне на участника.doc - 09-11-2015 16:52:32
Образец № 1- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 09-11-2015 16:52:25
Методика за оценка на офертите.pdf - 09-11-2015 16:52:14
Техническа спецификация.pdf - 09-11-2015 16:52:02
Специфични изисквания и указания към участниците.pdf - 09-11-2015 16:51:32
Указания към участниците.pdf - 09-11-2015 16:51:14
Становище на Изп. директор на АОП.pdf - 09-11-2015 16:50:48
Обявление за обществена поръчка.pdf - 09-11-2015 16:50:33
Решение №3078 от 09112015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 09-11-2015 16:50:08


НазадОбяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®