GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2015 – ОП – 22/09.11.2015 г. – Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на обследване на четири сгради – общинска собственост, находящи се на територията на Община Провадия” с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изготвяне на обследвания за установяване на т


Информация по чл.22Б,ал.2, т.15 от ЗОП.pdf - 31-05-2016 16:02:18
Информация по чл.22Б, ал.2,т.15 от ЗОП.pdf - 31-05-2016 16:02:12
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от19.05.2016 г по І-ва оособена позиция.pdf - 19-05-2016 15:11:27
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от19.05.2016 г по ІI-ра оособена позиция.pdf - 19-05-2016 15:11:19
Трауминвест ЕООД , Инф.чл.22Б,ал.2,Т.16 от ЗОП.pdf - 11-05-2016 15:00:31
Мултиплекс Инженеринг ЕООД , Инф. чл.22Б,ал.2, Т.16 от ЗОП.pdf - 11-05-2016 14:59:54
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.04.2016 г по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-04-2016 16:14:52
Информация по чл.22 Б, ал.2,т.14 от ЗОП от 20.04.2016 г по І-ва оособена позиция.pdf - 20-04-2016 16:14:23
Договор № 16 от 07.03.2016г..pdf - 07-04-2016 16:37:59
Договор № 17 от 07.03.2016г.pdf - 31-03-2016 15:06:33
Информация по чл.22Б, ал.2,т.9 от ЗОП по Обособена позиция № 2.rar - 29-03-2016 15:58:21
Информация по чл.22Б, ал.2,т.9 от ЗОП по Обособена позиция № 1.rar - 29-03-2016 15:58:12
Протокол № 5 от работата на комисията от 12.02.2016г.pdf - 15-02-2016 17:03:59
Протокол № 4 от работата на комисията от 02.02.2016г.pdf - 15-02-2016 17:03:43
Протокол № 3 от работата на комисията от 28.01.2016г.pdf - 15-02-2016 17:03:31
Протокол № 2 от работата на комисията от 21.01.2016г.pdf - 15-02-2016 17:03:19
Заповед № 420 от 15.02.2016г за класиране.pdf - 15-02-2016 17:02:25
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 28-01-2016 17:47:21
Протокол №1 от 22.12.2015 г. от работата на комисията.pdf - 29-12-2015 18:06:26
Разяснения на Възложителя от 15.12.2015 г..pdf - 15-12-2015 16:03:21
Разяснения на Възложителя от 10.12.2015 г.pdf - 10-12-2015 16:23:35
Доклад за законосъобразно на процедура за об. поръчка №00392-2015-0013 на АОП.pdf - 17-12-2015 17:45:37
Образец № 19 - Декларация по чл.51а от ЗОП.doc - 09-11-2015 16:54:42
Образец № 18 - Д. ЗИФОДРЮПДР.doc - 09-11-2015 16:54:36
Образец №17 - Списък екип от експерти.doc - 09-11-2015 16:54:30
Образец №16 - Д. членове обединиеконсорциум.doc - 09-11-2015 16:54:24
Образец № 15 - Д. 56.1.11.doc - 09-11-2015 16:54:17
Образец № 14 -2 - Проект договор.doc - 09-11-2015 16:54:10
Образец № 14 -1 - Проект договор.doc - 09-11-2015 16:54:04
Образец № 13 -2 - Ценово предложение.doc - 09-11-2015 16:53:58
Образец № 13 -1 - Ценово предложение.doc - 09-11-2015 16:53:52
Образец № 12 - 2 - Техн. предложение.doc - 09-11-2015 16:53:46
Образец № 12 - 1 - Техн. предложение.doc - 09-11-2015 16:53:41
Образец № 11 - Д. 33.4.doc - 09-11-2015 16:53:35
Образец № 10 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 09-11-2015 16:53:28
Образец № 9 - Банкова гаранция участие.doc - 09-11-2015 16:53:22
Образец № 8 - 2 - Списък 51.1.1-услуги.doc - 09-11-2015 16:53:16
Образец № 8 - 1 - Списък 51.1.1-услуги.doc - 09-11-2015 16:53:10
Образец № 7- Д. подизпълнител.doc - 09-11-2015 16:53:04
Образец № 6 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 09-11-2015 16:52:57
Образец № 5 - Д. 55.7.doc - 09-11-2015 16:52:51
Образец № 4 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 09-11-2015 16:52:44
Образец № 3 - Д. 47.9.doc - 09-11-2015 16:52:38
Образец № 2- Представяне на участника.doc - 09-11-2015 16:52:32
Образец № 1- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 09-11-2015 16:52:25
Методика за оценка на офертите.pdf - 09-11-2015 16:52:14
Техническа спецификация.pdf - 09-11-2015 16:52:02
Специфични изисквания и указания към участниците.pdf - 09-11-2015 16:51:32
Указания към участниците.pdf - 09-11-2015 16:51:14
Становище на Изп. директор на АОП.pdf - 09-11-2015 16:50:48
Обявление за обществена поръчка.pdf - 09-11-2015 16:50:33
Решение №3078 от 09112015 г. на Кмета на Община Провадия.pdf - 09-11-2015 16:50:08


Назад

Обяви, съобщения

Уведомително писмо от ЗК "Житница" за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница
Уведомително писмо от ЗК "Житница"
повече..

Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМА
повече..

Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
Обява за обучение по специалност "Военен лекар"
повече..

Обява за обучение по специалност "Военна медицинска сестра"
Обява за обучение по специалност "Военна медицинска...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®