GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - Обща информация

НАЧАЛОНачало

Обща информация


Богдана Стойчева - Главен юрисконсулт в Община Провадия
тел. 0518 47813
e-mail: b_stoycheva@provadia.bg

Росица Илиева - Старши юрисконсулт в Община Провадия
тел. 0518 47813
e-mail: r_ilieva@provadia.bg

Данни за кореспонденция с Община Провадия във връзка с възлаганите от нея обществени поръчки:

Адрес:
гр. Провадия, пк 9200
ул. Дунав №39
Факс: 0518 42164
e-mail: delo@provadia.bg
www.provadia.bg

Работно време: 08.30 - 17.30

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®