GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - Кметове на кметства

НАЧАЛОНачало

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ


село Блъсково, ПК 9240
Кмет - Антон Бисеров Златев, тел. 0882260223
Роден 1979 год.
Образование: Висше – педагогика, ШУ „Епископ Константин Преславски”
Мандат: Първи


село Бозвелийско, ПК 9273
Кмет – Живко Николов Панев, тел. 0882260224
Роден 1963 год.
Образование: Средно специално, СПТУА гр.Провадия
Мандат: Пети

село Бързица, ПК 9274
Кмет – Галя Иванова Тодорова, тел. 0882260206
Родена 1968 год.
Образование: Средно специално, Икономически техникум гр. Шумен
Мандат: Първи

село Венчан, ПК 9219
Кмет – Димитър Стоянов Димитров, тел. 0882260216
Роден 1967 год.
Образование: Средно, Ветеринарен техникум гр. Добрич
Мандат: Първи

село Градинарово, ПК 9243
Кмет – Симеон Андреев Андреев, тел. 0882260225
Роден 1970 год.
Образование: Средно
Мандат: Четвърти

село Добрина, ПК 9216
Кмет – Димитричка Тошкова Дичева, тел. 0882260215
Родена 1966 год.
Образование: Висше, ШУ „Епископ Константин Преславски”
Мандат: Четвърти

село Житница, ПК 9278
Кмет – Марин Христов Демирев, тел. 0882260210
Роден 1950 год.
Образование: Основно
Мандат: Първи

село Златина, ПК 9218
Кмет – Иван Йорданов Иванов, тел. 0882260207
Роден 1967 год.
Образование: Средно специално, ССТ „Н.Й.Вапцаров” гр.Шумен
Мандат: Първи

село Кривня, ПК 9217
Кмет – Дора Радева Кирякова, тел. 0882260208
Родена 1957 год.
Образование: Средно специално, Икономически техникум „Г.С.Раковски” гр.Варна
Мандат: Първи

село Комарево, ПК 9269
Кмет – Димо Калушев Тодоров, тел. 0882260211
Роден 1959 год.
Образование: Висше, ПИНУ „Д-р Петър Берон” гр.Шумен
Мандат: Втори

село Манастир, ПК 9224
Кмет – Стоян Проданов Георгиев, тел. 0882260212
Роден 1950 год.
Образование: Средно специално
Мандат: Трети

село Овчага, ПК 9233
Кмет – Татяна Димитрова Вълчева, тел. 0882260205
Родена 1969 год.
Образование: Средно специално, ТИХ „Димитър Менделеев” гр.Варна
Мандат: Трети

село Петров дол, ПК 9225
Кмет – Добромир Добрев Пенчев, тел. 0882260218
Роден 1972 год.
Образование: Средно специално, Техникум по електротехника, гр.Варна
Мандат: Втори

село Равна, ПК 9235
Кмет – Борислав Николаев Бойчев, тел. 0882260253
Роден 1993 год.
Образование: Средно специално, ПГСАГ „Васил Левски” гр.Варна
Мандат: Първи

село Снежина, ПК 9244
Кмет – Ахмед Ахмед Идриз, тел. 0882260214
Роден 1966 год.
Образование: Средно специално
Мандат: Първи


село Славейково, ПК 9247
Кмет – Михаил Георгиев Терзиев, тел. 0882260213
Роден 1971 год.
Образование: Средно специално, Строителен техникум
Мандат: Втори

село Тутраканци, ПК 9275
Кмет – Росен Иванов Горанов, тел. 0882260204
Роден 1962 год.
Образование: Средно специално
Мандат: Пети

село Черковна, ПК 9232
Кмет – Румяна Светославова Николова, тел. 0882260219
Родена 1981 год.
Образование: Висше, Социални дейности, ВСУ „Черноризец Храбър”
Мандат: Трети

село Черноок, ПК 9259
Кмет – Анифе Зийнел Ахмед, тел. 0882260209
Родена 1978 год.
Образование: Средно специално, Техникум по икономика, гр. Шумен
Мандат: Втори

село Храброво, ПК 9242
Кмет – Александра Нанева Симеонова, тел. 0882260217
Родена 1951 год.
Образование: Средно специално, ТСС „Земя” гр.Провадия
Мандат: Четвърти

село Китен, ПК 9241
Кметски наместник – Милена Вескова Братанова, тел. 0882260203
Родена 1974 год.
Образование: Средно
Кметски наместник от 2008 год.


село Неново, ПК 9234
Кметски наместник – Блага Методиева Христова, тел. 0882260251
Родена 1960 год.
Образование: Средно
Кметски наместник от 2014 год.

село Староселец, ПК 9226
Кметски наместник – Виолетка Христова Христова, тел. 0882260256
Родена 1957 год.
Образование: Средно
Кметски наместник от 2000 год.

село Чайка, ПК 9277
Кметски наместник – Стефка Неделчева Гинчева, тел. 0882260257
Родена 1954 год.
Образование: Средно
Кметски наместник от 2005 год.

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®